Dades de soci

Per al Club és fonamental mantenir el contacte amb tots els seus socis

Disposar de les dades correctes beneficia la comunicació i al mateix temps garanteix i protegeix als socis en l'exercici dels seus drets. Per tant, si ha canviat de domicili, de telèfon, de domiciliació bancària o ha modificat qualsevol altra dada segueixi el següent procediment:

A. Canvi de dades bancàries quan el titular del carnet de soci i del compte bancari són la mateixa persona:

  • Presencialment a l'Oficina d'Atenció al Barcelonista: 
    El canvi de dades l'ha de fer el mateix titular aportant un comprovant del compte bancari.
  • Telefònicament: La sol·licitud l'ha de fer el titular que per raons de seguretat haurà d'enviar per fax un comprovant del compte bancari, i una fotocòpia del DNI i del carnet de soci.
  • Per Fax o correu electrònic: La sol·licitud l'ha de fer el titular, que per raons de seguretat haurà d'enviar un comprovant del compte bancari, i una fotocòpia del DNI i del carnet de soci.

B. Canvis de dades bancàries quan el titular del carnet no sigui el titular del compte bancari:
A més del procediment esmentat en l'apartat anterior i per raons de seguretat, caldrà adjuntar a la documentació esmentada, una autorització del titular del compte bancari.

C. Modificacions de dades personals (adreça, telèfon, etc.)

  • Presencialment a l'Oficina d'Atenció al Barcelonista: Caldrà que el soci s'identifiqui amb el carnet de soci per fer efectiu el canvi de dades personals.
  • Telefònicament: Canvi de dades, prèvia identificació del soci.
  • Per Fax o correu electrònic: Pot enviar les dades a modificar per fax al 93 496 37 97 o bé escriure un email oab@fcbarcelona.cat indicant les dades a canviar.

Actualitza les teves dades de soci:

 

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut