SISTEMA DE PROTECCIÓ A LA INFÀNCIA DEL FC BARCELONA

El nostre sistema de protecció de la infància reflecteix el compromís del FC Barcelona amb el respecte als drets dels nens, nenes i adolescents i amb la creació d'una societat més justa i protectora. Aquest sistema conté les mesures de protecció següents:

 1. Disposem d'una Política de Protecció a la Infància en tots els entorns on treballem.
 2. Hem delimitat les Funcions i responsabilitats de protecció per a cada persona dins les nostres activitats i instal·lacions.
 3. Disposem d’un Codi de Conducta per a professionals i altres persones que estan en contacte amb nens, nenes i adolescents.
 4. Realitzem el Mapatge o identificació de riscos i mesures de protecció com a part de la planificació de qualsevol acció amb nens, nenes i adolescents, així com en el disseny, avaluació i millora de tots els entorns on desenvolupem les nostres activitats.
 5. Disposem d'un Protocol d'Actuació davant la detecció de qualsevol cas de sospita o evidència de vulneració dels drets d'un nen, d’una nena o d’un adolescent.
 6. Coneixem detalladament els circuits de protecció més rellevants per a la nostra feina, per a coordinar-nos amb les autoritats competents quan sigui necessari.
 7. Hem ampliat els nostres Estàndards de selecció i contractació de personal perquè abastin aspectes en matèria de protecció a la infància.
 8. Formem a totes les persones involucrades en la Protecció a la Infància, especialment el personal contractat i voluntariat, seguint l’Estructura de formació definida pel Club.
 9. Realitzem activitats de prevenció amb els mateixos nens, nenes i adolescents, i amb les famílies i tutors legals.
 10. Adjudiquem els recursos humans i econòmics necessaris per al desenvolupament d'aquestes accions.
 11. Revisem i actualitzem amb regularitat els diferents documents, eines i procediments de Protecció a la Infància.
 12. Donem a conèixer aquests documents, tant per transparència com per rendició de comptes als nens, nenes i adolescents, a les seves famílies i tutors legals i a la societat.
 13. Assegurem que totes les entitats que treballen per al FC Barcelona o la Fundació Barça, o amb aquests, disposin de les mateixes mesures i entorns de protecció o similars i, en cas de no disposar-ne, els facilitem la informació i els material necessaris perquè sigui així.


 

 

 

Consulta la memòria d'activitats de Protecció de la Infància i la Adolescència del FC Barcelona i la Fundació

- Memòria 2022-2023

Força Barça
Força Barça
Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut