Organització

Organització

Comissió Econòmica Estratègica

Òrgan col·legiat de caràcter consultiu integrat per sis socis o sòcies del Club de prestigi reconegut i experiència en la gestió econòmica i de patrimonis

La Comissió Econòmica Estratègica és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu integrat per sis socis o sòcies del Club de prestigi reconegut i experiència en la gestió econòmica i de patrimonis, un o una dels quals ha de ser designat o designada per la Junta Directiva d'entre els seus membres.

L'article 58è dels Estatuts del FC Barcelona estableix la designació del càrrec, la durada del mandat dels membres de l'esmentada Comissió i les funcions d'aquesta.

Aquests són els membres de la Comissió Econòmica Estratègica:

  • Joan B. Casas (president)
  • Júlia Bosch i Jou
  • Carme Hortalà i Vallvé
  • Jaume Carrasco i Nualart
  • Francesc Martí Palomares
  • Eduard Romeu i Barceló
Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut