Organització i pla estratègic

Organització i pla estratègic

Comissió Econòmica Estratègica

Òrgan col·legiat de caràcter consultiu integrat per sis socis o sòcies del Club de prestigi reconegut i experiència en la gestió econòmica i de patrimonis

La Comissió Econòmica Estratègica és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu integrat per cinc socis o sòcies del Club de prestigi reconegut i experiència en la gestió econòmica i de patrimonis, un o una dels quals ha de ser designat o designada per la Junta Directiva d'entre els seus membres.

L'article 58è dels Estatuts del FC Barcelona estableix la designació del càrrec, la durada del mandat dels membres d'aquesta Comissió i les funcions de la mateixa.

Sota la direcció de Silvio Elías, el directiu responsable, aquests són els membres de la Comissió Econòmica Estratègica:

  • Carles Tusquets Trías de Bes (president)
  • Juan Ramon Ramos
  • Joan Lluis Garcia Jobal
  • Miquel Lladó
  • Josep María Xercavins Lluch

 

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut