Organització

Organització

Comissió de Disciplina

Òrgan col·legiat amb la funció d'exercir i aplicar, per delegació de la Junta Directiva, la potestat disciplinària que escau a aquesta

La Comissió de Disciplina és un òrgan col·legiat amb la funció d'exercir i aplicar, per delegació de la Junta Directiva, la potestat disciplinària que escau a aquesta, d'acord amb el que disposa el capítol VI dels Estatuts del Club.

L'article 59è dels Estatuts del Club recull les condicions per a la designació dels membres de la Comissió de Disciplina, la durada del mandat dels seus membres, la normativa pel que fa a un possible cessament, suspensió i provisió de vacants i també l'article pel qual es regeix el seu funcionament.

Aquests són els membres de la Comissió de Disciplina:

  • Josep Cubells Ribé - Soci nº 37.182 (President)

  • Lluís Bou Salazar  - Soci nº 76.501

  • Daniel Pintó Sala – Soci nº 20.970

  • Joan Alsina Casañas – Soci nº 32.061

  • Ramon Estebe Blanc- Soci nº 55.120

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut