TERMES LEGALS

Aquesta pàgina Web és propietat de Futbol Club Barcelona (en endavant, FC BARCELONA), amb NIF nº G08266298 i domicili al Carrer Arístides Maillol, s/n, 08028 Barcelona, i inscrita al Registre Mercantil d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, amb el núm. 2.590, Tomo 2, Foli 295 del Llibre de registre d'entitats esportives.

Per a qualsevol suggeriment, consulta, queixa o reclamació, l' usuari pot adreçar-se al FC BARCELONA, a través dels canals de comunicació actuals o futurs que determini en cada moment, tals com:

 • Telèfon: 902 1899 00 (Espanya) / + 34 93 496 36 00 (fora d'Espanya)
 • Correu electrònic: oab@fcbarcelona.cat
 • Correu postal: Futbol FC BARCELONA Barcelona, carrer Arístides Maillol, s/n, 08028 Barcelona (Espanya)

 

Aquesta pàgina Web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta Web.

L'accés a la nostra pàgina Web per part de la PERSONA USUÀRIA és gratuït i el seu ús es regeix per les condicions d'ús vigents en el moment de l'accés, que preguem llegeixi detingudament. Si la PERSONA USUÀRIA no està d' acord amb les presents condicions d' ús, haurà d' abstenir-se d'utilitzar aquest portal i operar per mitjà del mateix, podent contactar amb el FC BARCELONA perquè li resolgui qualsevol dubte en relació a les mateixes.

El subministrament de dades personals i la compra de productes a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys, o en el seu cas, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.

A. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts, textos, imatges, i codis font són propietat del FC BARCELONA o de tercers als quals s'han adquirit els seus drets d'explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

La PERSONA USUÀRIA únicament té dret a un ús privat dels mateixos, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al seu titular.

FC BARCELONA és una marca registrada i està prohibida la seva reproducció, imitació, utilització o inserció d'aquestes marques sense la deguda autorització del FC BARCELONA.

L' establiment d' enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre el mateix. Així mateix, el simple fet d'establir un enllaç a la pàgina web del FC BARCELONA no dona dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci.

El FC BARCELONA queda exonerat de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades per tercers al seu portal.

Està absolutament prohibida la imitació ja sigui total o parcial del nostre portal o l'establiment d'enllaços a la nostra pàgina web sense l'autorització prèvia del FC BARCELONA.

B. CONDICIONS D' ACCÉS I ÚS.

L'accés a la nostra pàgina Web és gratuït i no exigeix subscripció o registre previ. Tanmateix, determinats serveis són d'accés restringit a determinades PERSONES USUÀRIES i requereixen haver realitzat un procés de registre i/o la identificació mitjançant contrasenyes. Aquests serveis quedaran degudament identificats al Web.

L'enviament de dades personals implica l'acceptació expressa per part de la PERSONA USUÀRIA de la nostra política de privacitat.

Concretament, durant la utilització del web www.fcbarcelona.es, la PERSONA USUÀRIA s' obliga a:

 • Accedir a la nostra pàgina Web conforme a la bona fe, les normes d'ordre públic i a les presents Condicions Generals d'ús. L'accés al nostre lloc Web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de la PERSONA USUÀRIA, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.
 • No utilitzar o obtenir els serveis, productes i continguts oferts en la present pàgina web, per procediments diferents als estipulats en les presents condicions d' ús i, si s' escau, en les condicions particulars que regulin l' adquisició de determinats productes.
 • No realitzar qualsevol tipus d'acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el normal funcionament de la nostra web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.
 • No reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un hiperenllaç, el web del FC BARCELONA ni cap dels seus continguts, si no és amb autorització expressa, escrita i conferida per persona del FC BARCELONA amb suficient poder a aquests efectes.
 • No suprimir, eludir o manipular el copyright i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol dels mecanismes d' informació que puguin contenir els continguts.
 • No alterar, reprogramar, modificar, adaptar ni traduir el codi font d' aquesta pàgina web. Tota reproducció parcial o total del codi font de la pàgina web en qualsevol suport i per qualsevol raó es considerarà una còpia no autoritzada.
 • No introduir, emmagatzemar o difondre, a la web o des d'aquesta, qualsevol informació o material que pugui ser difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, incitador a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol manera, atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent.
 • No introduir, emmagatzemar o difondre, a la web o des d'aquesta, cap programa, dades, virus, codi o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la web, a qualsevol dels serveis, o a qualsevol dels equips, sistemes o xarxes del FC BARCELONA, de qualsevol altre usuari, dels patrocinadors, col·laboradors, proveïdors, etc. del FC BARCELONA o, en general, a qualsevol tercer.
 • No realitzar activitats publicitàries o d' explotació comercial a través del web, i no utilitzar els continguts i la informació per remetre publicitat, enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
 • No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització de la web o de qualsevol dels seus serveis, incloent-hi la utilització, si s'escau, de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma.
 • No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics del FC BARCELONA, els seus patrocinadors, col·laboradors, proveïdors o tercers.
 • No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers i, en general, cap contingut del qual no ostentarà, de conformitat amb la llei, el dret a posar a disposició de tercers.

Tenint en compte la dificultat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin pàgines web de tercers disponibles des de la nostra pàgina web, li comuniquem que el FCB, no se'n fa responsable, sense perjudici que intentarà, en la mesura del possible, vetllar per la seva legalitat.

El FC BARCELONA es reserva el dret a donar de baixa a qualsevol PERSONA USUÀRIA que l'organització entengui que ha vulnerat les condicions que regeixen l'ús de la nostra pàgina web. Així mateix, es reserva el dret d' exercitar les accions legals oportunes contra aquells que vulnerin les presents condicions generals d' ús.

C. POLÍTICA DE PRIVACITAT

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials del FC BARCELONA i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de la PERSONA USUÀRIA en tot moment i de no recaptar informació innecessària.

El subministrament de dades personals a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys i l'acceptació expressa de la nostra Política de Privacitat.

En qualsevol cas, si tingués qualsevol dubte sobre el tractament de les dades personals per part de FC BARCELONA, pot posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades, a l'adreça postal indicada en l'apartat següent, a l'atenció de "Delegat de Protecció de Dades", o bé per correu electrònic a l'adreça dpo@fcbarcelona.cat.

D.COOKIES

El FC Barcelona informa els usuaris que utilitza cookies tècniques, de personalització, anàlisi (i publicitàries) pròpies i de tercers, que tracten dades de connexió i/o del dispositiu, així com hàbits de navegació per a finalitats estadístiques i publicitàries. Per això, en accedir a la nostra web, en compliment de l'article 22 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació li hem sol·licitat el seu consentiment per al seu ús.

Pot obtenir més informació sobre les cookies utilitzades pel FC Barcelona en la nostra Política de Cookies.

E. RESPONSABILITATS

En posar a disposició de la PERSONA USUÀRIA aquesta pàgina Web volem oferir-li un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació del mateix, així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, el FC BARCELONA no garanteix que la disponibilitat del servei sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d' Internet, avaries en els dispositius informàtics o altres circumstàncies imprevisibles, de manera que la PERSONA USUÀRIA accepta suportar dins d' uns límits raonables aquestes circumstàncies.

Tot el referent a la nostra pàgina web, es regeix exclusivament per la legislació catalana, espanyola i internacional que resulti aplicable.

En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les condicions legals presents, els jutjats o tribunals que, en el seu cas, coneixeran l' assumpte, seran els que disposin la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, la qual s' atén, tractant-se de consumidors finals, en el lloc del compliment de l' obligació o en el del domicili de l' usuari.

En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'un Estat Membre de la UE, o que la gestió consisteixi en una compravenda realitzada per una empresa, ambdues parts se sotmeten amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

F. VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS GENERALS D' ACCÉS A LA WEB

Les presents Condicions Generals d'Ús han estat modificades amb data 04/05/2023. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació: per favor, comprovi la data d'emissió en cada ocasió en què es connecti a la nostra pàgina Web i així tindrà la certesa que no s'ha produït cap modificació que l'afecti.

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut