Síndic dels Socis

Òrgan unipersonal i independent de la Junta Directiva, que té per missió l'assistència, l'assessorament i la defensa dels drets dels socis en la seva relació amb el Club
Joan Manuel Trayter Jiménez

El Síndic dels Socis és un òrgan unipersonal i independent de la Junta Directiva, que té per missió l'assistència, l'assessorament i la defensa dels drets dels socis i sòcies en la seva relació amb el club, així com l'elaboració i actualització del cens d'electors i electores del Club segons l’article 57è del Estatuts del Club.

El càrrec de Síndic dels Socis ha de recaure en un soci del Club de prestigi reconegut, i és necessari no haver estat membre de la Junta Directiva del Club ni haver tingut cap mena de relació professional o empresarial amb el Club, i no haver estat familiar, en línia directa o col·lateral, fins al quart grau, de cap membre de la Junta Directiva proposant o treballador del Club.

La designació de Síndic dels Socis s’ha de fer a proposta de la Junta Directiva i ha de ser ratificada a l’Assemblea General. El termini del seu mandat comença a comptar des del dia en què la Junta Directiva acorda la seva proposta, moment en el qual ha de començar a exercir les seves funcions durant un període de cinc anys, podent ser reelegit per a un darrer mandat d’idèntica durada.

En l'exercici de les seves funcions determinades, a l’article 57è dels Estatuts del Club, els òrgans de govern i l'administració del Club li faciliten una oficina que ell dirigeix d’una manera autònoma i oberta a tots els socis.

Qui és el Síndic?

Joan Manuel Trayter Jiménez (Barcelona, 1962), doctor en Dret per la Universitat de Barcelona i catedràtic de Dret Administratiu per la Universitat de Girona.

Actualment és membre de la Comissió Jurídica Assessora del Govern de la Generalitat i director del Centre d'Innovació i Gestió de les administracions públiques.

Autor de diversos llibres jurídics i manuals universitaris.

En l'àmbit esportiu va ser vicepresident del Tribunal Català de l’Esport. En el Club és Síndic dels Socis des de l’any 2014 i va ser president de la Comissió de Reforma d’Estatuts de l’any 2013.

Joan Manuel Trayter és soci del Futbol Club Barcelona des de 1975.

Síndics anteriors

Sr. Francesc Oliveras i Bó 1989-2000
Sr. Sixte Cambra 2000-2002
Sr. Juan Ignasi Brugueras 2002-2003
Sr. Ramon Termens 2003
Sr. Carles Pi-Sunyer 2003-2008
Sra. Magda Oranich 2008-2009
Sr. Agustí Bassols 2009-2014

Oficina del Síndic

En l'exercici de les seves funcions determinades a l’article 57è dels Estatuts del Club, els òrgans de govern i administració del Club li faciliten una oficina oberta als socis i sòcies, situada a l'accés 15 del Camp Nou, a la plaça de la Fundació FC Barcelona.

L’oficina provisionalment s’ha traslladat a l’OAB (Oficina d’Atenció al Barcelonista).

Horari general:
Dilluns i divendres (8.30 h a 14.30 h)
Dimarts, dimecres, dijous (9.00 h a 13.30 h / 14.00 h a 17.00 h)

Dijous atenció telemàtica 

Horari d’estiu (15 de juny a 15 d'agost):
Dilluns a divendres (8.00 h a 14.30 h)
Dijous atenció telemàtica 

Correu electrònic: sindic.socis@fcbarcelona.cat

Els socis que així ho desitgin, s’hi poden adreçar, presencialment o telefònicament, on seran atesos per l'adjunt del Síndic dels Socis, que assessorarà i informarà dels determinats tràmits i/o gestions a seguir segons l’exposició del soci interessat.

En cas de voler presentar una reclamació directament, aquesta també es pot presentar a la mateixa oficina o per correu ordinari o electrònic, fax, burofax i l’escrit ha de ser clar i concís, indicant-hi:

  • Nom i cognoms, número de soci i clau i adreça postal o electrònica, i telèfon de la persona que la formula.
  • El fet que motiva la reclamació o queixa i les circumstàncies que poden ser d’interès, i s'aconsella aportar tots els documents que acreditin els fets exposats.

Dades de contacte

Telèfon/fax 934963778
Correu electrònic: sindic.socis@fcbarcelona.cat

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut