POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL FUTBOL CLUB BARCELONA

INDEX

1.           Responsable

2.           Finalitats, legitimació i conservació dels tractaments de dades realitzats pel FC BARCELONA

2.1 GESTIÓ DE LA RELACIÓ AMB EL SOCI  O SÒCIA I TRÀMITS DERIVATS DE LA CONDICIÓ DE SOCI O SÒCIA

a.         Sol·licitud d’alta com a soci o sòcia i gestió de tràmits derivats

b.         Actualització del Cens de Socis i Sòcies 

c.         Autorització per a la cessió d'ús puntual del seu carnet d'abonat o abonada a tercera persona cessionària

d.         Gestió d'abonaments

e.         Pagament i finançament de quotes de soci o sòcia

f.          Contacte i opinió de soci o sòcia / Presentació d'al·legacions

g.         Activació del passaport de menors (Passaport infantil)

h.         Inscripció i, si s’escau, pagament per a la participació en esdeveniments i activitats per a socis i sòcies

i.          Sol·licitud invitacions / entrades per a familiars d’un soci o sòcia

j.          Inscripcions a sessions informatives de l’Assemblea de Compromissaris i Compromissàries.

2.2   REGISTRE A L’ENTORN BARÇA

a.            Registre a l’Entorn Barça i obtenció d’un “Compte Barça”

b.            Registre a un o diversos col·lectius integrats a l’Entorn Barça

2.3   GESTIÓ DE LA RELACIÓ AMB EL O LA PENYISTA I TRÀMITS DERIVATS DE LA CONDICIÓ DE PENYISTA

a.            Sol·licitud d’alta de penyista del FC BARCELONA i gestió de tràmits derivats

b.            Actualització del Cens de Penyistes

c.            Contacte i opinió de penyistes/Presentació de queixes 

d.            Inscripció i, en el seu cas, pagament per a la participació a esdeveniments i activitats per a penyistes 

e.            Tràmits amb els gestors o gestores de les penyes

2.4 GESTIONS OFICINA ATENCIÓ AL BARCELONISTA (OAB) I OFICINA ATENCIÓ         ESPECIALITZADA (OAE)      

2.5   ALTA I GESTIÓ DE LA SUBSCRIPCIÓ COM A CULER MEMBERSHIP

2.6 GESTIÓ D’ENTRADES, ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS

2.6.1. ENTRADES PER A PARTITS/ ESDEVENIMENTS ESPORTIUS

a.           Compra on-line d’entrades i Packs de temporada

b.         Sol·licituds d’informació per a compra d’entrades a partits per a grups

2.6.2.  ENTRADES AL MUSEU I ALTRES ESDEVENIMENTS I/O ACTIVITATS

a.       Sol·licituds d’informació per a compra d’entrades a esdeveniments i/o activitats virtuals

b.       Compra on-line d’entrades al Museu, activitats i congressos

c.       Sol·licituds d’informació per a compra d’entrades per a grups o escoles

d.       Inscripció a esdeveniments i/o activitats

2.6.3. GESTIÓ DE DEVOLUCIONS I/O CONTINGÈNCIES ENTRADES

2.7. REGISTRE COM A USUARI O USUÀRIA  I COMPRA ON-LINE DE PRODUCTES A LA BARÇA   STORE

2.7.1. FORMULARI DE REGISTRE

2.7.2. FORMULARI DE COMPRA COM A CONVIDAT O CONVIDADA

2.7.3. FORMULARI DE SUBSCRIPCIÓ A LA NEWSLETTER DE LA BARÇA STORE

2.8.FORMULARI INFORMACIÓ, RENOVACIÓ I/O CANVIS DE LOCALITATS VIP

2.9.PARTICIPACIÓ EN SORTEJOS, CONCURSOS, PACKS I PROMOCIONS

2.10.PARTICIPACIÓ EN ENQUESTES

2.11.REGISTRE WIFI GRATIS

2.12.WEB CALENDARI ESPORTS (SYNC SCHEDULES)

2.13.SUBSCRIPCIÓ A LA NOSTRA NEWSLETTER I ALS NOSTRES ENVIAMENTS COMERCIALS

2.14.SUBSCRIPCIÓ A PROMOCIONS (Black Friday, Xmas, Rebaixes, etc.)

2.15.FORMULARI “WEB PARTITS”  I “WEB COMERCIAL”

2.16.ESPORTISTA AMATEUR

16.1.ALTA ESPORTISTA AMATEUR

16.2.GESTIÓ DE QUOTES ESPORTISTA AMATEUR

2.17.GESTIONS BARÇA ESCOLA    

17.1  SOL·LICITUD PROVES D'ACCÉS I GESTIÓ DE LA PREINSCRIPCIÓ

17.2. INSCRIPCIÓ A LA BARÇA ESCOLA

17.3  INSCRIPCIÓ AL SUMMER CAMP

2.18.BARÇA ACADEMY

2.19.FORMULARI SOL·LICITUD BETA TESTER

2.20.PARTICIPACIÓ I ACCÉS A “ESPAI o GRADA D’ANIMACIÓ”

2.21.FORMULARI FOTO PRIMER EQUIP

2.22.FORMULARI INSCRIPCIÓ EXPERIÈNCIA “PLAYERS ESCORTS”

2.23.BARÇA INNOVATION HUB. UNIR-SE AL HUB, REGISTRE I COMPRA DE FORMACIÓ

23.1 UNEIX-TE AL HUB

23.2 REGISTRE

23.3 COMPRA FORMACIÓ (No reglada / Reglada) 

2.24.GESTIÓ DE CANDIDATURES: ENVIAMENT DE CV PER CORREU ELECTRÒNIC / A TRAVÉS DE FORMULARIS

2.25.FORMULARIS DE CONTACTE I SOL·LICITUDS D'INFORMACIÓ

2.26.ENVIAMENT DE CORREUS ELECTRÒNICS

2.27.XARXES SOCIALS

a.         Accions d'audiència personalitzada i públics similars

b.         Registre d'usuaris o usuàries a través de les xarxes socials

 

2.28. ENREGISTRAMENT DE TRUCADES

2.29. REGISTRE DE VISITES A LES NOSTRES INSTAL·LACIONS

2.30. REGISTRE COM A PERSONA USUÀRIA DEL BARÇA ONE

2.31. REGISTRE COM A USUARI BARÇA GAMES

 

3.           Destinataris o destinatàries de les seves dades

4.           Transferències Internacionals 

5.           Drets en relació amb les seves dades personals

6.           Cookies

7.           Publicitat segmentada

8.           Obligació de facilitar-nos les seves dades personals i conseqüències de no fer-ho

9.           Seguretat de les seves dades personals

10 .        Actualització de les seves dades

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials del FC BARCELONA i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de l’usuari o usuària en tot moment i de no demanar informació innecessària. A continuació, li proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privacitat en relació amb les dades personals que sol·licitem, explicant-li:

-      Qui és responsable del tractament de les seves dades.

-      Per a quines finalitats demanem les dades que li sol·licitem.

-      Quina és la legitimació per al seu tractament.

-      Durant quant de temps les conservem.

-      Qui són els destinataris o destinatàries als quals comuniquem les seves dades.

-      Quins són els seus drets.

1.    Responsable:

El FC BARCELONA és el responsable del tractament, en representació pròpia i de les següents entitats existents que es detallen a continuació, així com d’aquelles de nova creació titularitat del FC Barcelona:

·        FC Barcelona (en endavant, FC BARCELONA o el Club) amb NIF G08266298.

·        Barça Licensing & Merchandising, S.L. (en endavant, BLM) amb NIF B67192955.

·        Barça Produccions, S.L. (en endavant, Barça Studios o BS) amb NIF B16950321.

·        Barça Fundació Privada Futbol Club Barcelona (en endavant, Fundació Barça) amb NIF G60627445.

·        Barça Innovation Hub, S.L (en endavant, BIHUB), amb NIF B44745966.

Les oficines centrals del FC BARCELONA estan situades al carrer Arístides Maillol, s/n, 08028, Barcelona.

Delegat de Protecció de Dades: dpo@fcbarcelona.cat     

Les seves dades personals poden ser tractades per les entitats integrants del FC BARCELONA si és necessari per la prestació dels serveis i per temes de coordinació empresarial de manera independent per cada una de les entitats i sota la seva pròpia responsabilitat, i com a corresponsable de tractament segons les finalitats del seu ús.

2.    Finalitats, legitimació i conservació dels tractaments de dades realitzats pel FC BARCELONA:

1. GESTIÓ DE LA RELACIÓ AMB EL SOCI O SÒCIA I TRÀMITS DERIVATS DE LA CONDICIÓ DE SOCI

a.    Sol·licitud d’alta com a soci o sòcia i gestió de tràmits derivats

Finalitats: Donar d'alta com a soci o sòcia, emissió de carnets i duplicats, gestió del pagament de quotes, gestió d’abonament per a l’ús de localitats i seients lliures, manteniment de la relació i aplicació del règim disciplinari; realització de tasques administratives derivades de la relació; gestió de l'elecció dels compromissaris i convocatòria a sessions informatives; convocatòries d'assemblees i referèndums; gestió de votacions i, en el seu cas, tramitació de vot per correu; convocatòria i celebració de processos electorals, facilitar-li un número d’identificador individual de Compte Barça perquè pugui interactuar amb el FC BARCELONA a través d'un únic usuari o usuària i/o codi i gaudir de tots els avantatges i serveis oferts pel FC BARCELONA amb una única identificació i usuari o usuària. Organització d’activitats, gestió de la inscripció i participació del soci o sòcia en els esdeveniments. Qualsevol altre tràmit derivat de la seva condició de soci o sòcia del FC BARCELONA. Ús de dades biomètriques per a l’autenticació, identificació i validació de socis i sòcies i validació d'accessos als socis i sòcies a les instal·lacions del Club i en tràmits a distància/on-line amb el FC BARCELONA. Enviament de comunicacions per qualsevol mitjà, fins i tot electròniques relatives a l'activitat i esdeveniments del Club; enviament d'informacions comercials electròniques i xarxes socials, aplicacions o pàgines web de les quals el soci o sòcia en sigui usuari o usuària, de les entitats del FC BARCELONA, dels seus patrocinadors o entitats relacionades amb l'activitat del Club.

Legitimació: Alta de soci o sòcia i compliment dels Estatuts, normes i polítiques del FC BARCELONA. Si s’escau, el consentiment per a l’ús de dades biomètriques. Interès legítim a mantenir informat comercialment el soci o sòcia.

Conservació: Mentre estigui donat d'alta i mantingui la condició de soci o sòcia del FC BARCELONA i finalitzada aquesta, durant els terminis legals per atendre eventuals responsabilitats. Fins que retiri el consentiment per al tractament de les seves dades biomètriques.

b.    Actualització del Cens de Socis i Sòcies 

Finalitats: Tràmits d'actualització i validació de dades de socis i sòcies per actualitzar el Cens de Socis i Sòcies del FC BARCELONA.

Legitimació: Compliment dels Estatuts del FC BARCELONA, normes i polítiques del FC BARCELONA.

Conservació: Mentre estigui donat d'alta i mantingui la condició de soci o sòcia del FC BARCELONA i durant els terminis legals per a atendre eventuals responsabilitats

c.      Autorització per a la cessió d’ús puntual del seu carnet d’abonat o abonada a tercera persona cessionària

Finalitats: Verificar l’autorització del soci o sòcia per a la cessió d’ús puntual del seu carnet d’abonat a una tercera persona cessionària (i gestions necessàries per a permetre l’accés / assistència de la tercera persona als esdeveniments autoritzats pel soci o sòcia, la qual cosa implica el tractament de dades personals de la tercera persona  cessionària).

Per a la cessió d’ús puntual del seu carnet d’abonament, el soci o sòcia abonat o abonada proporcionarà, en el moment de fer-se la cessió, les dades personals de la tercera persona cessionària, als efectes del qual declara, sota la seva responsabilitat, comptar amb el consentiment del o la titular de les dades i/o, en el cas de menors de 14 anys, amb el de pares/mares/tutors i que, prèviament ha facilitat al cessionari o cessionària tota la informació necessària sobre les finalitats i la forma en la qual seran tractades les seves dades personals per part del FC BARCELONA.

Legitimació: Autorització atorgada pel soci o sòcia i interès legítim del Club per motius de seguretat.

Conservació: Les dades es conservaran mentre l'autorització atorgada pel soci o sòcia estigui vigent i finalitzada aquesta, durant els terminis legals per a atendre eventuals responsabilitats.

d.    Gestió d'abonaments

Finalitats: Gestionar la tramitació de la petició d'abonament de temporada i gestió de localitats, així com, en el seu cas, l'expedició del carnet, emissió de duplicats i tràmits administratius associats, fins i tot el canvi de nom.

Legitimació: Compliment dels Estatuts del FC BARCELONA, normes i polítiques del FC BARCELONA i petició d'abonament de temporada.

Conservació: Durant la tramitació de la sol·licitud i mentre estigui donat o donada d'alta i mantingui la condició de soci o sòcia del FC BARCELONA i, finalitzada aquesta, durant els terminis legals per atendre eventuals responsabilitats.

e.    Pagament i finançament de quotes de soci

Finalitats: Facilitar-li un mitjà perquè pugui tramitar el pagament de quotes i, si ho desitja, sol·licitar-ne el finançament del pagament.

Legitimació:  Compliment dels Estatuts i normes i polítiques del FC BARCELONA. Consentiment del soci o sòcia en sol·licitar el finançament de les quotes.

Conservació: Mentre estigui donat d'alta i mantingui la condició de soci o sòcia del FC BARCELONA i, finalitzada aquesta, durant els terminis legals per atendre eventuals responsabilitats.

f.     Contacte i opinió de soci o sòcia / Presentació d'al·legacions

Finalitats: Respondre a les seves sol·licituds i gestionar les seves reclamacions, queixes i suggeriments. Facilitar-li la descàrrega del plec d'al·legacions i tràmits administratius derivats.

Legitimació: Consentiment de l’interessat o interessada.

Conservació: Fins a resoldre la seva consulta, reclamació, queixa o suggeriment per mitjà del formulari del FC BARCELONA o una vegada contestada per correu electrònic i/o fins a la finalització del tràmit d'al·legacions presentades, si no ha generat un nou tractament i un cop finalitzat el tràmit, durant els terminis legals per a atendre eventuals responsabilitats.

g.    Activació del passaport de menors (Passaport Infantil)

Finalitats: Gestionar la sol·licitud i tramitar l'expedició del passaport de menors a càrrec seu, així com facilitar-li l'accés a les instal·lacions del FC BARCELONA.

Legitimació: Execució de l’acord de sol·licitud del passaport de menors a càrrec seu.

Conservació: Fins a la finalització de la vigència del passaport expedit i, una vegada finalitzada, durant els terminis legals per atendre eventuals responsabilitats.

h.    Inscripció i, si s’escau, pagament per a la participació en esdeveniments i activitats per a socis i sòcies

Finalitats: Organització de l'activitat i gestió de la inscripció i participació del soci o sòcia.

Legitimació: Execució de l’acord d’inscripció a l'activitat.

Conservació: Durada de l'esdeveniment i, finalitzat aquest, durant els terminis exigits per llei per atendre eventuals responsabilitats.

i.      Sol·licitud invitacions / entrades per a familiars d’un soci o sòcia

Finalitats: Facilitar-li un mitjà perquè pugui posar-se en contacte amb el FC BARCELONA i contestar a la seva sol·licitud d'informació.

En el seu cas, gestionar les invitacions o entrades sol·licitades i facilitar l'accés a les instal·lacions del FC BARCELONA el dia del partit o esdeveniment.

En cas que, per tramitar la invitació o entrada, el soci o sòcia proporcioni dades personals d’una tercera persona cessionària, aquesta declara sota la seva responsabilitat que compta amb el consentiment dels tercers i/o dels seus pares/mares/tutors en cas de menors i que els ha proporcionat tota la informació necessària sobre les finalitats i la forma en la qual seran tractades les seves dades personals.

Legitimació: El consentiment de l’usuari o usuària en sol·licitar informació a través del formulari de contacte del FC BARCELONA. En cas de proporcionar dades de tercers, en virtut del consentiment de l’interessat o interessada i/o dels seus pares/mares/tutors en cas de menors prestat al o la persona que tramita la reserva.

Conservació: Fins a resoldre la seva sol·licitud per mitjà del formulari del FC BARCELONA o un cop contestada per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament i durant els terminis legals per a atendre eventuals responsabilitats. Si s’escau, durada de l'esdeveniment i, finalitzat aquest, durant els terminis exigits per llei per atendre eventuals responsabilitats.  

j.     Inscripcions a sessions informatives de l’Assemblea de Compromissaris i Compromissàries

Finalitats: Gestionar la seva inscripció i, si s'escau, assistència a la sessió informativa de compromissaris i compromissàries.

Legitimació: Consentiment del compromissari o compromissària i sol·licitud d'assistència a la sessió informativa.

Conservació: Mentre estigui donat d'alta i mantingui la condició de compromissari / soci o compromissària/ sòcia del FC BARCELONA i, finalitzada aquesta, durant els terminis legals per atendre eventuals responsabilitats.

2. REGISTRE A L’ENTORN BARÇA.

L’usuari o usuària podrà registrar-se a l’Entorn Barça, així com a un o diversos col·lectius integrats en aquest Entorn Barça, acceptant en cada cas la corresponent política de privacitat, tal com s’exposa a continuació:

a.    Registre a l’Entorn Barça i obtenció d’un “Compte Barça”

Finalitats: Donar d'alta com a persona registrada i facilitar-li la seva identificació individual (“Compte Barça”), fet que implica poder enviar-li comunicacions per qualsevol mitjà, fins i tot electròniques, relatives a l'activitat i els esdeveniments del FC BARCELONA i informacions comercials electròniques i xarxes socials, aplicacions o pàgines web de les quals la persona sigui usuària sobre les entitats del FC BARCELONA, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l'activitat del Club, excepte si es crea el Compte Barça únicament per a la compra de productes o serveis individualitzats on només rebrà informació sobre productes o serveis similars als adquirits, a no ser que hagi acceptat expressament rebre altres comunicacions comercials relacionades amb l’activitat del Club; així com permetre-li l'accés a l'Entorn Barça i els serveis associats al seu Compte Barça perquè pugui interactuar amb el FC BARCELONA i gaudir de tots els avantatges i serveis oferts pel FC BARCELONA a través d'un únic usuari o usuària i/o codi.

Legitimació: Execució de l’acord amb la persona registrada per a la creació del Compte Barça i l’enviament d’informacions comercials, publicitàries i sobre novetats del FC BARCELONA, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l'activitat del Club. En cas de ser usuari o usuària de compres, interès legítim en l’enviament d’informació comercial sobre productes o serveis individualitzats similars a l’objecte de contractació. i, si s’escau, consentiment per rebre altres comunicacions comercials relacionades amb l’activitat del FC BARCELONA, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l'activitat del Club.

Conservació: Fins que deixi de formar part de l’Entorn Barça o del/s col·lectiu/s integrat/s a l’Entorn Barça al qual s’hagi inscrit i durant els terminis legals per a atendre eventuals responsabilitats

b.      Registre a un o diversos col·lectius integrats a l’Entorn Barça

Així mateix, un cop registrades, les persones usuàries que hagin obtingut  el “COMPTE BARÇA”  podran registrar-se  a un o diversos col·lectius existents integrats o que es puguin integrar, i acceptant en cada cas la política de privacitat corresponent.

Els col·lectius existents que integren l’Entorn Barça són:

        i.     SOCI O SÒCIA FC BARCELONA;

        ii.     PENYISTA / GESTOR O GESTORA FC BARCELONA;

        iii.     USUARI O USUÀRIA COMPRES;

         iv.     USUARI O USUÀRIA CONTRACTES; 

         v.     CULER (CULER MEMBERSHIP/CULER PREMIUM MEMBERSHIP);

         vi.   USUARI BARÇA ONE

         vii.  USUARI BARÇA GAMES 

 

3. GESTIÓ DE LA RELACIÓ AMB EL O LA PENYISTA I TRÀMITS DERIVATS DE LA CONDICIÓ DE PENYISTA

a.    Sol·licitud d’alta de penyista del FC BARCELONA i gestió de tràmits derivats

Finalitats: Donar d’alta com a penyista; emissió de carnets de penyista i duplicats, gestió de pagament de quotes; realització de tasques administratives derivades de la relació; participar en esdeveniments i trobades de penyistes i de les activitats organitzades pel FC BARCELONA per als penyistes; facilitar-li un Compte Barça perquè pugui interactuar amb el FC BARCELONA a través d’un únic usuari o usuària i/o codi i gaudir de tots els avantatges i serveis oferts pel FC BARCELONA amb una única identificació i usuari o usuària; enviament de comunicacions per qualsevol mitjà, fins i tot electròniques relatives a l’activitat i esdeveniments del Club relatius a les penyes; enviament d’informacions comercials electròniques i xarxes socials, aplicacions o pàgines web de les quals el o la penyista en sigui usuari o usuària, de les entitats del FC BARCELONA, els patrocinadors del FC BARCELONA i/o entitats relacionades amb l’activitat del Club.

Legitimació: Alta de penyista i compliment de normes i polítiques del FC BARCELONA; compliment de les normes i polítiques de la penya del FC BARCELONA a la qual ha formalitzat el seu procés d’alta. Interès legítim a mantenir informat comercialment el o la penyista.

Conservació: Mentre estigui donat o donada d’alta i mantingui la condició de penyista del FC BARCELONA i finalitzada aquesta, durant els terminis legals per atendre eventuals responsabilitats.

b.    Actualització del Cens de Penyistes

Finalitats: Verificar pertinença del o de la penyista al Cens de Penyistes del FC Barcelona. Tràmits d’actualització i validació de dades per actualitzar el Cens de Penyistes del FC BARCELONA.

Legitimació: Compliment de normes i polítiques del FC BARCELONA. Compliment de les normes i polítiques de la penya del FC BARCELONA a la qual ha formalitzat el seu procés d’alta.

Conservació: Mentre estigui donat d’alta i mantingui la condició de penyista del FC BARCELONA , i finalitzada aquesta, durant els terminis legals per a atendre eventuals responsabilitats

c.     Contacte i opinió de penyistes/Presentació de queixes 

Finalitats: Respondre a les seves sol·licituds i gestionar les seves reclamacions, queixes i suggeriments i tràmits administratius derivats.

Legitimació: Consentiment de l’interessat o interessada.

Conservació: Fins a resoldre la seva consulta, reclamació, queixa o suggeriment per mitjà de l’adreça penyes@fcbarcelona.cat o un cop contestada per correu electrònic i/o si no ha generat un nou tractament. Durant els terminis legals per a atendre eventuals responsabilitats.

d.    Inscripció i, en el seu cas, pagament per a la participació a esdeveniments i activitats per a penyistes 

Finalitats: Organització de l’activitat i gestió de la inscripció i participació del o de la penyista.

Legitimació: Execució de l’acord d’inscripció a l’activitat.

Conservació: Durada de l’esdeveniment i, finalitzat aquest, durant els terminis exigits per llei per atendre eventuals responsabilitats.

e.    Tràmits amb els gestors o gestores de les penyes

Finalitats: Formalitzar el procés d'alta al “Cens de Penyistes” del FC  BARCELONA; tramitar la designació d'un gestor o gestora i gestionar la relació amb el Club com a representant de la penya: confirmació d’altes,  baixes i modificacions al  Cens de Penyistes del FC BARCELONA; gestionar les relacions, petició d’entrades, desplaçaments i activitats del FC Barcelona amb la penya i/o penyistes; verificació, actualització i manteniment de les dades de penyistes; enviament d'informacions comercials del FC BARCELONA fins i tot per mitjans electrònics.

Legitimació: Execució de l’acord per formar part de les penyes del Club.

Conservació: Durant la vigència de la seva condició de gestor o gestora de la penya i, finalitzat aquest, durant els terminis exigits per llei per atendre eventuals responsabilitats.

4. GESTIONS OFICINA ATENCIÓ AL BARCELONISTA (OAB) I OFICINA ATENCIÓ ESPECIALITZADA (OAE)

Finalitat: Gestió de tot tràmit realitzat directament amb l’OAB i/o amb l’OAE.

Legitimació: Sol·licitud d’informació, gestió de la relació precontractual o execució de l’acord amb la persona interessada derivat de la gestió de l’OAB o l’OAE.

Conservació: Mentre duri la gestió o es mantingui l’acord i finalitzada aquesta, durant els terminis legals per a atendre eventuals responsabilitats.

5. ALTA I GESTIÓ DE LA SUBSCRIPCIÓ COM A CULER MEMBERSHIP

Finalitats: Donar d'alta com a persona registrada com a CULER MEMBERSHIP, gestionar i mantenir el seu compte i facilitar-li l’accés als serveis i als continguts de Barça TV+, així com enviar-li comunicacions per qualsevol mitjà, fins i tot electròniques, relatives a l'activitat i als esdeveniments del Club i informacions comercials electròniques i xarxes socials, aplicacions o pàgines web de les quals la persona en sigui usuària relatives a les entitats del FC BARCELONA, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l'activitat del Club.

En cas de registrar-se mitjançant Google o Facebook: Vegeu apartat “Xarxes socials”.

En cas de donar-se d’alta com a CULER MEMBERSHIP PREMIUM: Gestionar la seva subscripció i facilitar-li l’accés als serveis i als continguts de Barça TV+ disponibles segons la seva subscripció, proporcionar-li la targeta exclusiva com a Culer Premium Membership, gestionar el pagament i els tràmits administratius relacionats amb la seva subscripció, així com enviar-li informació sobre continguts exclusius (accés preferent a vendes exclusives a les nostres botigues, descomptes en entrades per a partits i per al Museu del Club, així com beneficis dels patrocinadors oficials del Club, o accés privilegiat a sortejos i concursos, etc.)

Prevenció de frau en la gestió de pagaments: Vegeu apartat “Destinataris o destinatàries”.

Legitimació: Execució de l’acord amb la persona registrada per a la creació del compte com a CULER MEMBERSHIP i l’enviament d’informacions comercials, publicitàries i sobre novetats del FC BARCELONA.

En cas de donar-se d’alta com a CULER MEMBERSHIP PREMIUM: Execució de l’acord de subscripció com a CULER MEMBERSHIP PREMIUM i l’enviament d’informacions comercials, publicitàries i sobre novetats del FC BARCELONA i interès legítim d’analitzar possibles fraus.

Conservació: Fins que l’usuari o usuària registrat sol·liciti la baixa del seu compte i, posteriorment, durant els terminis legalment previstos.

6. GESTIÓ D’ENTRADES, ESDEVENIMENTS I ACTIVITATS

6.1.  ENTRADES PER A PARTITS / ESDEVENIMENTS ESPORTIUS

a.    Compra on-line d’entrades i Packs de temporada

Finalitats: Gestionar la seva comanda, el pagament i la descàrrega o enviament de l’entrada adquirida i enviar-li comunicacions comercials sobre productes o serveis similars als adquirits. En cas que es produeixi un error de connexió durant el procés de compra, enviament de recordatoris per facilitar la compra pendent.  

Prevenció de frau en la gestió de pagaments: Veure apartat “Destinataris o destinatàries”.

El dia del partit: Gestionar i facilitar l'accés a les instal·lacions del FC BARCELONA. En cas que l'esdeveniment esportiu ho requereixi, realitzar accions de verificació de la identitat de la persona compradora/assistent als partits i controls d'accés.

Legitimació: Execució del contracte de venda d’entrades i interès legítim a enviar informació sobre productes o serveis similars als adquirits i a analitzar possibles fraus.

En el seu cas, compliment del FC BARCELONA de les obligacions imposades per organitzacions i autoritats esportives i derivades de la seva participació en les competicions en les quals l’interessat o interessada ha adquirit una entrada.

Conservació: Mentre duri la relació contractual i, finalitzada aquesta, durant els terminis de conservació exigits legalment per atendre eventuals responsabilitats i posteriorment durant els terminis legalment previstos.

b.    Sol·licituds d’informació per a compra d’entrades a partits per a grups

Finalitats: Facilitar al o la responsable del grup un mitjà perquè pugui posar-se en contacte amb el FC BARCELONA i contestar  les seves sol·licituds d'informació sobre la compra d’entrades a partits i, si marca la casella d’acceptació, enviar-li comunicacions per qualsevol mitjà, fins i tot electròniques, relatives a l'activitat i als esdeveniments del Club i informacions comercials electròniques i xarxes socials, aplicacions o pàgines web de les quals la persona en sigui usuària, relatives a les entitats del FC BARCELONA, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l'activitat del Club.

En el seu cas, gestionar la seva comanda de compra d’entrades i facilitar-li l'accés a les  instal·lacions del FC BARCELONA el dia del partit o esdeveniment i/o activitat.

Compra d’entrades per a grups: En el cas que en tramitar la compra proporcioni dades personals de tercers, el o la responsable del grup declara sota la seva responsabilitat  que compta amb el consentiment de tercers o de pare, mare o tutors en cas de menors i que els ha proporcionat tota la informació necessària sobre les finalitats i la forma en la qual seran tractades les seves dades personals.

Legitimació: El consentiment de l’usuari o usuària a sol·licitar informació a través del formulari habilitat al web del FC BARCELONA o al qual s’ha registrat i, en el seu cas, a marcar la casella d’acceptació per rebre informació i comunicacions del FC BARCELONA, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l'activitat del Club. En cas de tramitar la reserva, execució del contracte de venda d'entrades per a grups. En cas de proporcionar dades de tercers, consentiment de l’interessat o interessada o de pare, mare o tutors en cas de menors, prestat al o a la responsable del grup que tramita la reserva.

Conservació: Fins a resoldre la seva sol·licitud per mitjà del formulari de compra d’entrades o una vegada contestada per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament. Enviaments comercials: Fins que l’interessat o interessada retiri el consentiment i sol·liciti la baixa dels enviaments. En cas de tramitar la reserva, mentre duri la relació contractual i, finalitzada aquesta, durant els terminis de conservació exigits legalment per atendre eventuals responsabilitats.

6.2.  ENTRADES AL MUSEU I ALTRES ESDEVENIMENTS I/O ACTIVITATS

a.    Sol·licituds d’informació per a compra d’entrades a esdeveniments i/o activitats virtuals

Finalitats: Facilitar-li un mitjà perquè pugui posar-se en contacte amb el FC BARCELONA i contestar les seves sol·licituds d’informació sobre esdeveniments i/o activitats virtuals que el Club posa a disposició de les persones usuàries i, si marca la casella d’acceptació, enviar-li comunicacions per qualsevol mitjà, fins i tot electròniques, relatives a l'activitat i als esdeveniments del Club i informacions comercials electròniques i xarxes socials, aplicacions o pàgines web de les quals la persona en sigui usuària, relatives a les entitats del FC BARCELONA, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l'activitat del Club.

Si s’escau, gestionar la seva comanda de compra i facilitar-li l'accés al sistema per a la realització de l'activitat.

Legitimació: El consentiment de l’usuari o usuària en sol·licitar-nos informació a través del nostre formulari i, en el seu cas, en marcar la casella d’acceptació per rebre informació i comunicacions del FC BARCELONA, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l'activitat del Club. En cas de tramitar la reserva, execució del contracte.

Conservació: Fins a resoldre la seva sol·licitud per mitjà del nostre formulari o una vegada contestada per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament. Enviaments comercials: Fins que l’interessat o interessada retiri el consentiment i sol·liciti la baixa dels enviaments. En cas de tramitar la reserva, mentre duri la relació contractual i, finalitzada aquesta, durant els terminis de conservació exigits legalment per atendre eventuals responsabilitats.

b.    Compra on-line d’entrades al Museu, activitats i congressos

Finalitats: Gestionar la seva comanda, el pagament i la descàrrega o enviament de l’entrada adquirida i enviar-li comunicacions comercials sobre productes o serveis similars als adquirits. En cas que es produeixi un error de connexió durant en el procés de compra, enviament de recordatoris per facilitar la compra pendent. 

Prevenció de frau en la gestió de pagaments: Veure apartat “Destinataris o destinatàries”.

Legitimació: Execució del contracte de venda d’entrades i interès legítim en enviar informació sobre productes o serveis similars als adquirits i en analitzar i evitar possibles fraus.

Conservació: Mentre duri la relació contractual i, finalitzada aquesta, durant els terminis de conservació exigits legalment per atendre eventuals responsabilitats i posteriorment durant els terminis legalment previstos.

c.     Sol·licituds d’informació per a compra d’entrades per a grups o escoles

Finalitats: Facilitar-li un mitjà perquè pugui posar-se en contacte amb el FC BARCELONA  i contestar  les seves sol·licituds d'informació sobre la reserva i/o compra d’entrades a les instal·lacions del FC BARCELONA i, si marca la casella d’acceptació, enviar-li comunicacions per qualsevol mitjà, fins i tot electròniques, relatives a l'activitat i els esdeveniments del Club i informacions comercials electròniques i xarxes socials, aplicacions o pàgines web de les quals la persona sigui usuària sobre les entitats del FC BARCELONA, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l'activitat del Club.

Si marca la casella de compra: Gestionar i tramitar la seva reserva i el pagament d'aquesta, així com enviar-li comunicacions comercials sobre productes o serveis similars als adquirits i analitzar l'operació de compra per motius de prevenció de frau. Prevenció de frau en la gestió de pagaments: Vegeu apartat “Destinataris o destinatàries”.

Reserves per a grups: En cas que en tramitar la reserva o compra d’entrades, proporcioni dades personals de terceres persones, el/la responsable del grup declara sota la seva responsabilitat que compta amb el consentiment de terceres persones o dels pares, mares o tutors en cas de menors (incloent-hi, en el seu cas, per subministrar dades de salut) i que els ha proporcionat tota la informació necessària sobre les finalitats i la forma en la qual seran tractades les seves dades personals.

Legitimació: El consentiment de l’usuari o usuària en sol·licitar-nos informació a través del formulari de compra d’entrades i, en el seu cas, en marcar la casella d’acceptació per rebre informació i comunicacions del FC BARCELONA, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l'activitat del Club.

En cas de tramitar la reserva, execució del contracte de venda d'entrades per a grups i interès legítim a enviar informació sobre productes o serveis similars i a analitzar i evitar possibles fraus. En cas de proporcionar dades de terceres persones, en virtut del consentiment de l'interessat o interessada o de representants legals prestat a la persona responsable del grup que tramita la reserva.  

Conservació: Fins a resoldre la seva sol·licitud per mitjà del nostre formulari o una vegada contestada per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament. Enviaments comercials: fins que l'interessat o interessada en retiri el consentiment.

En cas de tramitar la reserva, mentre duri la relació contractual i, finalitzada aquesta, durant els terminis de conservació exigits legalment per atendre eventuals responsabilitats.

d.    Inscripció a esdeveniments i/o activitats

Finalitats: Gestionar la seva inscripció, participació i/o assistència a l’esdeveniment o activitat organitzada.

Legitimació: Execució de l’acord d’inscripció a l’activitat i acceptació de les condicions de participació.

Conservació: Durant l'organització de l'esdeveniment i/o activitat i, finalitzat/da aquest/a, durant els terminis exigits per llei per atendre eventuals responsabilitats.

6.3.  GESTIÓ DE DEVOLUCIONS I/O CONTINGÈNCIES D’ENTRADES

Finalitat: Gestió de la sol·licitud de devolució d’entrades en casos de força major i, en el seu cas, reemborsament de l'import a retornar.

Legitimació:  Execució del contracte de compravenda d’entrades i  condicions de compra.

Conservació: Fins a resoldre la sol·licitud i gestionar, en el seu cas, el reemborsament i, una vegada tramitat, durant els terminis exigits per llei per atendre eventuals responsabilitats.

7. REGISTRE COM A USUARI O USUÀRIA I COMPRA ON-LINE DE PRODUCTES A LA BARÇA STORE

7.1. FORMULARI DE REGISTRE

Finalitats: Donar d'alta com a persona registrada i facilitar-li l’accés als serveis reservats a usuaris i usuàries registrats a la Barça Store, així com mantenir-la informada i enviar-li comunicacions comercials dels productes i serveis de la Barça Store, també per mitjans electrònics. Si marca la casella d’acceptació, enviar-li comunicacions per qualsevol mitjà, fins i tot electròniques, relatives a l’activitat i altres productes, serveis i esdeveniments del Club i informacions comercials electròniques sobre les entitats del FC BARCELONA, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l'activitat del Club.

En cas d’efectuar una compra com a usuari o usuària registrat: Gestionar la seva comanda, el pagament i l’enviament i, si s’escau, la devolució del producte, així com el servei d’atenció al client i l’anàlisi de l'operació de compra per motius de prevenció de frau.  En cas que es produeixi un error de connexió durant en el procés de compra, enviament de recordatoris per facilitar la compra pendent.

Prevenció de frau en la gestió de pagaments: Vegeu apartat “Destinataris o Destinatàries”.

Legitimació: Execució de l’acord amb la persona registrada i interès legítim en mantenir informats als usuaris registrats sobre els productes i serveis de la Barça Store. Si s’escau, consentiment en  marcar la casella d’acceptació per a rebre informació i comunicacions del FC BARCELONA, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l'activitat del Club.

En cas d’efectuar una compra com a usuari o usuària registrat: Contracte de compravenda i interès legítim en analitzar i evitar possibles fraus.

Conservació: Mentre duri la relació i fins que la persona registrada sol·liciti la baixa del seu compte i, posteriorment, durant els terminis de conservació exigits legalment per atendre eventuals responsabilitats. En cas d’haver acceptat rebre informacions comercials del FC BARCELONA, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l'activitat del Club, fins que retiri el consentiment i sol·liciti la baixa d’aquests enviaments.

7.2. FORMULARI DE COMPRA COM A CONVIDAT O CONVIDADA

Finalitats: Gestionar la seva comanda, el pagament i l’enviament del producte i, si s’escau, la devolució del producte, així com el servei d’atenció al client,  analitzar l’operació de compra per motius de prevenció del frau i mantenir-la informada i enviar-li comunicacions comercials sobre productes o serveis similars als adquirits. En cas que es produeixi un error de connexió durant en el procés de compra, enviament de recordatoris per facilitar la compra pendent.

Prevenció de frau en la gestió de pagaments: Vegeu apartat “Destinataris o destinatàries”.

Legitimació: Contracte de compravenda; interès legítim en informar els clients de la Barça Store del FC BARCELONA sobre productes o serveis similars als adquirits i interès legítim a analitzar i evitar possibles fraus.

Conservació: Mentre duri la relació contractual i, finalitzada aquesta, durant els terminis de conservació exigits legalment per atendre eventuals responsabilitats.

7.3. FORMULARI DE SUBSCRIPCIÓ A LA NEWSLETTER DE LA BARÇA STORE

Finalitat: Enviar-li comunicacions per qualsevol mitjà, fins i tot electròniques, relatives a productes i serveis de la Barça Store i, si marca la casella d’acceptació, enviar-li comunicacions per qualsevol mitjà, fins i tot electròniques, relatives a l’activitat i altres productes, serveis i esdeveniments del Club i informacions comercials electròniques sobre les entitats del FC BARCELONA, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l'activitat del Club.

Legitimació: El consentiment de l'usuari o usuària en subscriure's als enviaments comercials i/o newsletters de la Barça Store del FC BARCELONA a través de la nostra pàgina web o dels nostres xarxes socials i, si s’escau, en marcar la casella d’acceptació per a rebre informació i comunicacions del FC BARCELONA, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l'activitat del Club.

Conservació: Fins que l'interessat o interessada retiri el consentiment i sol·liciti la baixa dels enviaments.

8.FORMULARI INFORMACIÓ, RENOVACIÓ I/O CANVIS DE LOCALITATS VIP

Finalitats: Facilitar-li un mitjà perquè pugui posar-se en contacte amb nosaltres i contestar i/o gestionar les seves sol·licituds d'informació, renovacions i/o canvis referents a les localitats VIP, així com enviar-li comunicacions per qualsevol mitjà, fins i tot electròniques, relatives a l'activitat i els esdeveniments del Club i informacions comercials electròniques i xarxes socials, aplicacions o pàgines web de les quals la persona sigui usuària sobre les entitats del FC BARCELONA, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l'activitat del Club.

Legitimació: Sol·licitud informació: Consentiment de l’usuari o usuària en  sol·licitar-nos informació a través del formulari i, en el seu cas, en marcar la casella d’acceptació per rebre informació i comunicacions del FC BARCELONA, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l'activitat del Club. Renovació i canvis: execució de l’acord de serveis.

Conservació: Fins a resoldre la seva sol·licitud per mitjà del nostre formulari o una vegada contestada per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament. Enviaments comercials: fins que l'interessat o interessada retiri el consentiment i sol·liciti la baixa dels enviaments. Si s’escau, mentre duri la relació contractual i, finalitzada aquesta, durant els terminis de conservació exigits legalment per atendre eventuals responsabilitats.

9. PARTICIPACIÓ EN SORTEJOS, CONCURSOS, PACKS I PROMOCIONS

Finalitats: Gestionar el sorteig, concurs i/o pack o promoció a la qual s'ha inscrit i enviar-li comunicacions per qualsevol mitjà, fins i tot electròniques, relatives a l'activitat i els esdeveniments del Club i informacions comercials electròniques i xarxes socials, aplicacions o pàgines web de les quals la persona sigui usuària sobre les entitats del FC BARCELONA, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l'activitat del Club.

En cas de ser guanyador o guanyadora: notificació del premi, també per mitjans electrònics; i, si accepta, ús i publicació de la seva imatge en fotografies i/o vídeos en pàgina web, xarxes socials i/o altres mitjans de comunicació, amb caràcter gratuït, per promocionar l'entitat i els seus productes i serveis.

Legitimació: Participació i acceptació de les Bases legals del sorteig o concurs i, si s'escau, de les Condicions del pack o promoció, interès legítim a informar els participants en els nostres sortejos, concursos i promocions i consentiment per a l’enregistrament, ús i publicació d'imatges.

Conservació: Mentre duri la gestió del sorteig, concurs i/o pack o promoció i, una vegada finalitzat, durant el temps previst legalment per atendre eventuals responsabilitats.. Imatges: Si no ens indica el contrari, mentre estiguin publicades als mitjans descrits i serveixin per a la finalitat promocional.

10.PARTICIPACIÓ EN ENQUESTES

Finalitats: Gestionar estudis i enquesta i realitzar estadístiques per millorar els productes i serveis prestats.

Legitimació: Consentiment de l'usuari o usuària de participar en l’enquesta.

Conservació: Durant la realització de l'estudi o enquesta i la realització de les estadístiques.

11. REGISTRE WIFI GRATIS

Finalitats: Facilitar-li l'accés als serveis de Wi-Fi de les nostres instal·lacions i, si marca la casella d'acceptació, enviar-li comunicacions per qualsevol mitjà, fins i tot electròniques, relatives a l'activitat i els esdeveniments del Club i informacions comercials electròniques i xarxes socials, aplicacions o pàgines web de les quals la persona sigui usuària sobre les entitats del FC BARCELONA, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l'activitat del Club.

Legitimació: Consentiment de l'usuari o usuària en donar-se d’alta al servei de Wi-Fi gratuït i, en el seu cas, en marcar la casella d’acceptació per rebre informació i comunicacions del FC BARCELONA, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l'activitat del Club.

Conservació: Mentre utilitzi els serveis Wi-Fi de les nostres instal·lacions i durant els terminis legals per atendre eventuals responsabilitats. Enviaments comercials: fins que l'interessat retiri el consentiment i sol·liciti la baixa dels enviaments.

12.WEB CALENDARI ESPORTS (SYNC SCHEDULES):

Finalitats: Permetre-li la descàrrega de l'arxiu personalitzat per a sincronitzar en el seu dispositiu el calendari de les seccions i/o categories seleccionades per l'usuari o usuària i, si marca la casella d'acceptació, enviar-li comunicacions per qualsevol mitjà, fins i tot electròniques, relatives a l'activitat i els esdeveniments del Club i informacions comercials electròniques i xarxes socials, aplicacions o pàgines web de les quals la persona sigui usuària sobre les entitats del FC BARCELONA, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l'activitat del Club.

Legitimació: Consentiment de l'usuari o usuària en sol·licitar el calendari de partits i utilitzar l'eina de sincronització i, en el seu cas, en marcar la casella d’acceptació per rebre informació i comunicacions del FC BARCELONA, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l'activitat del Club.

Conservació: Fins a la descàrrega de l'arxiu i sincronització del calendari personalitzat i mentre estigui donat d’alta al servei. Enviaments comercials: fins que l'interessat o interessada retiri el consentiment i sol·liciti la baixa dels enviaments.

13.SUBSCRIPCIÓ A LA NOSTRA NEWSLETTER I ALS NOSTRES ENVIAMENTS COMERCIALS

Finalitat: Enviar-li comunicacions per qualsevol mitjà, fins i tot electròniques, relatives a l'activitat i els esdeveniments del Club i informacions comercials electròniques i xarxes socials, aplicacions o pàgines web de les quals la persona sigui usuària sobre les entitats del FC BARCELONA, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l'activitat del Club.

Legitimació: El consentiment de l'usuari o usuària en subscriure's als enviaments comercials i/o newsletters a través de la nostra pàgina web o dels nostres xarxes socials.

Conservació: Fins que l'interessat o interessada retiri el consentiment i sol·liciti la baixa dels enviaments i durant els terminis legals per atendre eventuals responsabilitats.

14. SUBSCRIPCIÓ A PROMOCIONS (Black Friday, Xmas, Rebaixes, etc.)

Finalitat: Enviar-li les nostres promocions i ofertes sobre productes o serveis del FC BARCELONA en dates i/o dies assenyalats que siguin del seu interès i, si marca la casella, enviar-li comunicacions per qualsevol mitjà, fins i tot electròniques, relatives a l'activitat i els esdeveniments del Club i informacions comercials electròniques i xarxes socials, aplicacions o pàgines web de les quals la persona sigui usuària sobre les entitats del FC BARCELONA, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l'activitat del Club.

Legitimació: El consentiment de l'usuari o usuària en subscriure's als enviaments comercials i/o newsletters.

Conservació: Fins que l'interessat o interessada retiri el consentiment i sol·liciti la baixa dels enviaments.

15. FORMULARI “WEB PARTITS”  I “WEB COMERCIAL”

Finalitat: Enviar-li notícies i novetats sobre venda d'entrades als partits o esdeveniments sobre els quals hagi sol·licitat informació i, si marca la casella, enviar-li comunicacions per qualsevol mitjà, fins i tot electròniques, relatives a l'activitat i els esdeveniments del Club i informacions comercials electròniques i xarxes socials, aplicacions o pàgines web de les quals la persona sigui usuària sobre les entitats del FC BARCELONA, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l'activitat del Club.

Legitimació: Consentiment de l'usuari o usuària en sol·licitar informació sobre partits i/o entrades i, en el seu cas, en marcar la casella d’acceptació per rebre informació i comunicacions del FC BARCELONA, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l'activitat del Club.

Conservació: Fins a la realització del partit o esdeveniment sobre el qual hagi sol·licitat informació i durant els terminis legals per a atendre eventuals responsabilitats. Enviaments comercials: Fins que l'interessat retiri el consentiment i sol·liciti la baixa dels enviaments.

16.ESPORTISTA AMATEUR

16.1.ALTA ESPORTISTA AMATEUR

Finalitats: Avaluació prèvia per donar-se d’alta com a amateur en alguna de les seccions del FC BARCELONA, obtenció d'avantatges i descomptes i, si marca la casella, enviar-li comunicacions per qualsevol mitjà, fins i tot electròniques, relatives a l'activitat i els esdeveniments del Club i informacions comercials electròniques i xarxes socials, aplicacions o pàgines web de les quals la persona sigui usuària sobre les entitats del FC BARCELONA, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l'activitat del Club.

Un cop superat el procés d’avaluació prèvia, si s’escau: Gestió de la inscripció i/o renovació de la condició d'esportista amateur en alguna de les seccions del FC BARCELONA i enviar-li comunicacions per qualsevol mitjà, fins i tot electròniques, relatives a l'activitat i els esdeveniments del Club i informacions comercials electròniques i xarxes socials, aplicacions o pàgines web de les quals la persona sigui usuària sobre les entitats del FC BARCELONA, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l'activitat del Club.

Legitimació: Gestió de la relació precontractual, avaluació prèvia de la sol·licitud i consentiment de la persona interessada per rebre informació i comunicacions del FC BARCELONA, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l’activitat del Club. Si s’escau, execució de l’acord amb l’esportista i interès legítim en informar els nostres esportistes amateurs.

Conservació: Mentre duri el procés d'avaluació i, si s’escau, mentre estigui donat d'alta i mantingui la condició d'esportista amateur i, finalitzada aquesta, durant els terminis legals per atendre eventuals responsabilitats. Enviaments comercials: fins que l'interessat o interessada retiri el consentiment o sol·liciti la baixa dels enviaments.

16.2. GESTIÓ DE QUOTES ESPORTISTA AMATEUR

Finalitat: Facilitar-li un mitjà per tramitar el pagament de quotes i gestionar el pagament per a la participació en competicions.

Legitimació: Execució de l’acord d’inscripció com a esportista amateur.

Conservació: Mentre estigui donat o donada d'alta i mantingui la condició d'esportista amateur i, finalitzada aquesta, durant els terminis legals per atendre eventuals responsabilitats.

17.GESTIONS BARÇA ESCOLA    

17.1 SOL·LICITUD PROVES D'ACCÉS I GESTIÓ DE LA PREINSCRIPCIÓ

Finalitats: Facilitar-li un mitjà perquè l'interessat o interessada o els seus tutors legals puguin contactar amb el FC BARCELONA i sol·licitar informació sobre la realització i/o gestionar les proves d'accés per formar part de la BARÇA ESCOLA i dur a terme la verificació de les condicions d’accés a la BARÇA ESCOLA i, si marca la casella, enviar-li comunicacions per qualsevol mitjà, fins i tot electròniques, relatives a l'activitat i els esdeveniments del Club i informacions comercials electròniques i xarxes socials, aplicacions o pàgines web de les quals la persona sigui usuària sobre les entitats del FC BARCELONA, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l'activitat del Club.

Legitimació: Consentiment de l'interessat o interessada en realitzar la sol·licitud i, si s’escau, en marca la casella per rebre informació comercial.

Conservació: Fins a resoldre la seva sol·licitud per mitjà del nostre formulari o una vegada contestada per correu electrònic i/o fins a la realització de la prova d'accés, si no ha generat un nou tractament i durant els terminis legals per a atendre eventuals responsabilitats. Enviaments comercials: Fins que l’interessat o interessada retiri el consentiment i sol·liciti la baixa dels enviaments.

17.2. INSCRIPCIÓ A LA BARÇA ESCOLA

Finalitats: Gestió de la inscripció com a alumne/a de la BARÇA ESCOLA, organització i realització d'activitats, facturació i cobrament, tractament de les dades de salut i realització de revisions mèdiques necessàries per a la participació a la BARÇA ESCOLA i estudiar l'evolució del jugador o jugadora, complir amb les disposicions de la normativa de les Federacions i de la FIFA, facilitar l'accés a les nostres instal·lacions, així com enviar-li comunicacions per qualsevol mitjà, fins i tot electròniques, relatives a l'activitat i els esdeveniments del Club i informacions comercials electròniques i xarxes socials, aplicacions o pàgines web dels quals la persona sigui usuària sobre les entitats del FC BARCELONA, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l'activitat del Club. Si s’escau, oferir beneficis, avantatges i descomptes a alumnes que compleixin els requisits. Contactar amb l'alumne o alumna o els seus tutors legals en cas que el FC BARCELONA vulgui oferir a l’inscrit o inscrita un lloc com a jugador o jugadora d'algun dels equips oficials i, si s'escau, gestionar el seu trasllat, allotjament i incorporació.

Si s’accepta, enregistrament, ús i publicació de la imatge de l'alumne o alumna per promocionar les activitats de la BARÇA ESCOLA.

Legitimació: Execució de l'acord d'inscripció a la BARÇA ESCOLA, interès legítim per enviar informació i comunicacions del FC BARCELONA, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l'activitat del Club, i consentiment de l’interessat o interessada o dels pares/mares/tutors per a la captació, ús i publicació de la imatge de la persona menor.

Conservació: Mentre el jugador o jugadora formi part de la BARÇA ESCOLA . Finalitzat el termini, en el seu cas, es conservaran bloquejades les dades en els terminis legalment previstos per atendre possibles responsabilitats.. Imatges: si no ens indica el contrari, es conservaran publicades en els mitjans descrits mentre serveixin per a la finalitat de promoció.

17.3  INSCRIPCIÓ AL SUMMER CAMP

Finalitats: Gestió de la inscripció com a alumne o alumna del Summer Camp, organització i realització d'activitats, facturació i cobrament, tractament de les dades de salut i realització de revisions mèdiques necessàries per a la participació en el Summer Camp i estudiar l'evolució del jugador o jugadora, complir amb les disposicions de la normativa de les Federacions i de la FIFA, facilitar l'accés a les nostres instal·lacions, així com enviar-li comunicacions per qualsevol mitjà, fins i tot electròniques, relatives a l'activitat i els esdeveniments del Club i informacions comercials electròniques i xarxes socials, aplicacions o pàgines web de les quals la persona sigui usuària sobre les entitats del FC BARCELONA, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l'activitat del Club. Si s’escau, oferir beneficis, avantatges i descomptes a alumnes que compleixin els requisits. Contactar amb l'alumne o alumna o els seus pares o tutors legals en cas que el FC BARCELONA vulgui oferir a l'inscrit o inscrita un lloc com a jugador o jugadora d'algun dels equips oficials i, si s'escau, gestionar el seu trasllat, allotjament i incorporació.

Si s’accepta, enregistrament, ús i publicació de la imatge de l'alumne o alumna per promocionar les activitats del  Summer Camp.

Legitimació: Execució de l’acord d’inscripció al Summer Camp, interès legítim per enviar informació i comunicacions del FC BARCELONA, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l'activitat del Club, i consentiment de l’interessat o interessada o dels pares/mares/tutors per a la captació, ús i publicació de la imatge de la persona menor.

Conservació: Mentre el jugador o jugadora formi part de la BARÇA ESCOLA . Finalitzat el termini, en el seu cas, es conservaran bloquejades les dades durant els terminis legalment previstos per atendre possibles responsabilitats. Imatges: Si no ens indica el contrari, es conservaran publicades en els mitjans descrits mentre serveixin per la finalitat de promoció.

18. BARÇA ACADEMY

Finalitats: Gestió de la inscripció com a alumne o alumna de la BARÇA ACADEMY, organització i realització d'activitats, facturació i cobrament d'aquestes, tractament de les dades de salut i realització de revisions mèdiques necessàries per a la participació en les activitats organitzades i estudiar l'evolució del jugador, complir amb les disposicions de la normativa de les Federacions i de la FIFA, facilitar l'accés a les nostres instal·lacions. Comunicació amb els tutors a través de mitjans postals i electrònics (inclusivament burofax). Enviar-li comunicacions i informació comercial sobre activitats, productes i/o serveis del FC BARCELONA, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l'activitat del Club, inclusivament per mitjans electrònics. En el seu cas, oferir beneficis, avantatges i descomptes a alumnes que compleixin els requisits. Contacte amb l'alumne o alumna i el seu pare, mare o tutors legals en cas que el FC BARCELONA vulgui oferir a l'inscrit un lloc com a jugador o jugadora d'algun dels equips oficials i, en el seu cas, gestió del seu trasllat, allotjament i incorporació.

Si accepta, ús i publicació de la imatge de l'alumne o alumna per promocionar les activitats de la BARÇA ACADEMY.

Legitimació: Execució de l’acord d’inscripció a la BARÇA ACADEMY, interès legítim a mantenir informats els/les nostres alumnes i consentiment de l'interessat  o interessada o  del seu pare, mare o tutors legals per a la captació, ús i publicació de la imatge del menor.

Conservació: Mentre el jugador o jugadora formi part de la BARÇA ACADEMY Finalitzat el termini, en el seu cas, es conservaran bloquejades les dades durant els terminis legalment previstos per atendre possibles responsabilitats. Imatges: si no ens indica el contrari, es conservaran publicades en els mitjans descrits mentre serveixin per a la finalitat de promoció.

19.FORMULARI SOL·LICITUD BETA TESTER

Finalitats: Donar d'alta l’usuari o usuària com a Beta tester i, en el seu cas, avaluar el seu perfil i facilitar l'accés als productes digitals del FC BARCELONA per al seu testatge i enviament d'enquestes i/o qüestionaris sobre els productes testats, i, si marca la casella d'acceptació, enviar-li comunicacions i informació comercial sobre activitats, productes i/o serveis del FC BARCELONA, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l'activitat del Club, inclusivament per mitjans electrònics.

Legitimació: Consentiment de l'interessat o interessada en sol·licitar l'alta com a Beta tester i, en el seu cas, acceptació de les Condicions d'ús del producte testats, així com el consentiment en marcar la casella d'acceptació per rebre informació i comunicacions del FC BARCELONA, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l'activitat del Club.

Conservació: Fins que l'usuari o usuària registrat sol·liciti la seva baixa com a Beta tester i posteriorment durant els terminis legalment previstos. Enviaments comercials: fins que l'usuari o usuària retiri el consentiment.

20. PARTICIPACIÓ I ACCÉS A “ESPAI o GRADA D’ANIMACIÓ”

Finalitats: Gestionar la seva sol·licitud d'accés a l’Espai o Grada d’animació i realitzar els controls d'accés i seguretat.

Legitimació: Sol·licitud d'accés i Compliment de les Condicions de l’Espai o Grada d’animació.

Destinataris: Als Cossos i Forces de Seguretat i autoritats competents.

Conservació: Mentre duri la relació i, en el seu cas, obligacions de control d'accessos i durant els terminis legalment previstos.

21. FORMULARI FOTO PRIMER EQUIP

Finalitats: Gestionar la seva sol·licitud, organitzar la convocatòria i enviament o lliurament de la fotografia realitzada. Captació de la imatge de l'interessat o interessada o del menor al seu càrrec per a la realització de la fotografia i, si accepta expressament, ús i publicació de la imatge en mitjans de comunicació del FC BARCELONA per a usos promocionals no comercials.

Legitimació: Consentiment de l'interessat o interessada o dels pares/mares/tutors per a la realització de la fotografia i, en el seu cas, per a la seva difusió o publicació en mitjans de comunicació del FC BARCELONA per a usos promocionals no comercials.

Conservació: Fins a l'enviament i/o lliurament de la fotografia a la persona sol·licitant i, en el seu cas, mentre estigui publicada en els mitjans descrits i no sol·liciti la seva supressió. Durant els terminis legals per atendre eventuals responsabilitats.

22. FORMULARI INSCRIPCIÓ EXPERIÈNCIA “PLAYERS ESCORTS”

Finalitats: Gestionar la seva sol·licitud i organitzar la convocatòria i assistència de l'interessat o interessada o de la persona menor al seu càrrec, i, si marca la casella d'acceptació, enviar-li comunicacions i informació comercial sobre activitats, productes i/o serveis del FC BARCELONA, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l'activitat del Club, inclusivament per mitjans electrònics.

Legitimació: Consentiment de l'interessat o interessada o dels pares/mares/tutors, així com el consentiment en marcar la casella d'acceptació per rebre informació i comunicacions del FC BARCELONA.

Conservació: Fins a resoldre la seva sol·licitud per mitjà del nostre formulari o una vegada contestada per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament i durant els terminis legals per atendre eventuals responsabilitats. Enviaments comercials: fins que l'usuari o usuària retiri el consentiment i sol·liciti la baixa dels enviaments.

23. BARÇA INNOVATION HUB. UNIR-SE AL HUB, REGISTRE I COMPRA DE FORMACIÓ.

BARÇA INNOVATION HUB posa a disposició de l’usuari o usuària  el web www.barcainnovationhub.com a través de la qual ofereix un espai de coneixement esportiu a través d’una plataforma digital anomenada Barça Universitas.

A.    UNEIX-TE AL HUB

Finalitats: Facilitar un mitjà perquè pugui sol·licitar la col·laboració amb el Barça Innovation Hub  i avaluar la idoneïtat de la candidatura per unir-se al Hub, mitjançant el formulari corresponent i, si marca la casella d'acceptació, enviar-li comunicacions i informació comercial sobre activitats, productes i/o serveis del FC BARCELONA, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l'activitat del Club, inclusivament per mitjans electrònics.

Legitimació: Consentiment de l'interessat o interessada en enviar la seva candidatura com a col·laborador o col·laboradora i per rebre informació i comunicacions del FC BARCELONA, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l'activitat del Club.

Conservació: Mentre duri el procés de verificació de la seva possible col·laboració  i durant els terminis legals per a atendre eventuals responsabilitats. Enviaments comercials: fins que l'usuari o usuària retiri el consentiment i sol·liciti la seva baixa dels enviaments.

B.    REGISTRE:

Finalitats: Donar-li d'alta com a usuari o usuària registrat a la nostra web www.barcainnovationhub.com, permetre-li l'accés als serveis reservats a usuaris o usuàries  registrats i enviar-li comunicacions i informació comercial sobre activitats, productes i/o serveis del FC BARCELONA, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l'activitat del Club, per mitjans electrònics.

Legitimació: Registre de l’usuari o usuària i interès legítim per enviar informació i comunicacions del FC BARCELONA, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l'activitat del Club. 

Conservació: Fins que l'usuari o usuària registrat sol·liciti la baixa del seu compte i, posteriorment, durant els terminis legalment previstos. Enviaments comercials: fins que l'interessat o interessada sol·liciti la seva baixa.

C.    COMPRA FORMACIÓ (No reglada / Reglada) 

Finalitats: Tramitar la inscripció i la formació contractada i, en el seu cas, donar d'alta l’usuari o usuària a les plataformes en línia de formació que necessiti. Tramitar i gestionar la compra i els pagaments derivats de la inscripció. Realitzar, en el seu cas, els tràmits legals oportuns per convalidar els cursos de formació. Remetre-li informació sobre els nostres cursos o activitats formatives o altres relacionades del FC BARCELONA, també per mitjans electrònics.

Legitimació: Execució del contracte de prestació de serveis de formació. Interès legítim de l'entitat a mantenir informats els seus alumnes sobre cursos o activitats formatives.

Conservació: Durant la vigència de la formació i després durant els terminis exigits legalment per a la gestió de la formació i/o atendre eventuals responsabilitats. Enviaments comercials: fins que l'alumne o alumna sol·liciti la seva baixa.

24.GESTIÓ DE CANDIDATURES: ENVIAMENT DE CV PER CORREU ELECTRÒNIC / A través DE FORMULARIS

Finalitats: Disposar del seu currículum per participar en els nostres processos de selecció de personal, presents i futurs, i verificar referències aportades.

En el cas d'optar a un lloc en el qual es requereixi estar en contacte amb menors, verificar la inexistència d'antecedents penals de naturalesa sexual per al tracte amb menors d'edat.

Legitimació: El consentiment de l'usuari o usuària en remetre'ns la seva informació personal i currículum per als nostres processos de selecció de personal i aplicació de mesures precontractuals.

En el seu cas, compliment d'una obligació legal (Llei orgànica 8/2021 de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront de la violència).

Conservació: Durant el desenvolupament dels processos de selecció de personal i, finalitzat aquest, màxim durant 1 any per a futurs processos exceptuant el certificat de penals, que serà eliminat en finalitzar el procés de selecció, si aquest no deriva en la seva contractació.

25.FORMULARIS DE CONTACTE I SOL·LICITUDS D'INFORMACIÓ

Finalitats: Facilitar-li un mitjà perquè pugui posar-se en contacte amb nosaltres i contestar a les seves sol·licituds d'informació i realitzar els tràmits derivats de la petició, així com enviar-li comunicacions dels nostres productes, serveis i activitats, per mitjans electrònics, si marca la casella d'acceptació.

Legitimació: El consentiment de l'usuari o usuària en sol·licitar-nos informació a través dels nostres formularis de contacte i en marcar la casella d'acceptació d'enviament d'informació.

Conservació: Fins a resoldre la seva sol·licitud per mitjà del nostre formulari o una vegada contestada per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament. En cas d'haver acceptat rebre enviaments comercials, fins que sol·liciti la baixa d'aquests.

26.ENVIAMENT DE CORREUS ELECTRÒNICS

Finalitats: Contestar a les seves sol·licituds d'informació, atendre les seves peticions i respondre les seves consultes o dubtes.  

Legitimació: El consentiment de l'usuari o usuària en sol·licitar-nos informació a través de les nostres adreces de correu electrònic.

Conservació: Fins a una vegada contestada la seva petició per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament.

27.XARXES SOCIALS

A.    Accions d'audiència personalitzada i públics similars

Finalitats: Verificació de l'existència de comptes de determinades persones interessades / usuàries del FC BARCELONA i/o cerca de perfils en xarxes socials (que no hagin restringit la recepció d'enviaments a través del seu perfil d'usuari o usuària segons el que s’estableix en les polítiques de privacitat de cadascuna de les plataformes) per a l’enviament de comunicacions comercials o impactes publicitaris del FC BARCELONA, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l’activitat del Club.

Legitimació: Interès legítim a informar els socis/sòcies i usuaris/usuàries registrats en plataformes com en el seu cas a tots aquells que han donat el seu consentiment o s'han subscrit a enviaments del FC BARCELONA, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l'activitat del Club.

Conservació: Mentre duri la relació amb l'interessat o interessada i durant els terminis legals per a atendre eventuals responsabilitats i, en el seu cas, fins a la seva sol·licitud de baixa o retirada del consentiment.

B.    Registre d'usuaris o usuàries a través de les xarxes socials

Per donar-se d'alta com a usuari o usuària existeix la possibilitat de realitzar el registre o inici de sessió mitjançant Facebook o Google Sign, que, en tot cas, serà voluntari. En aquest cas, les credencials d'inici de sessió seran les del compte personal de la xarxa social o plataforma. La xarxa social o plataforma, a més, podrà remetre'ns informació addicional del perfil públic (nom del perfil, fotografia i informació bàsica), de conformitat amb la política de privacitat que la xarxa social indica sobre la informació que s'inclou en el perfil públic. No obstant això, podrà decidir no incloure alguna part de la informació inclosa en el seu perfil públic, de manera que no serà tractada per nosaltres.

Així mateix, existeix la possibilitat de contactar directament a través de les nostres xarxes socials corporatives i/o d'enviar el seu missatge iniciant sessió mitjançant Facebook o Google. En aquest cas, tractarem les dades del perfil públic del seu compte personal (nom del perfil i/o nom de l'usuari o usuària, fotografia i informació bàsica), de conformitat amb la política de privacitat de la xarxa social corresponent.

28. ENREGISTRAMENT DE TRUCADES

Pot oposar-se a l'enregistrament de les nostres trucades telefòniques dirigint-se a dpo@fcbarcelona.cat.

Finalitat: La finalitat de l'enregistrament de les trucades entrants és per verificar la qualitat d'aquestes.

Legitimació: Interès legítim per verificar la qualitat dels serveis prestats.

Conservació: Durant un termini màxim d'un any des de l'enregistrament.

29. REGISTRE DE VISITES A LES NOSTRES INSTAL·LACIONS

Finalitat: Control de visites i seguretat d'accés a les nostres instal·lacions.

Legitimació:  Interès legítim a mantenir les instal·lacions segures.  

Conservació: 1 mes des del seu registre.

30. REGISTRE COM A PERSONA USUÀRIA DEL BARÇA ONE

Finalitats: Gestionar la seva subscripció i facilitar-li l’accés als serveis i als continguts de Barça One disponibles segons la seva subscripció, gestionar el pagament i els tràmits administratius relacionats amb la seva subscripció.

Prevenció de frau en la gestió de pagaments: Vegeu apartat “Destinataris o destinatàries”.

Legitimació: Execució de l’acord de subscripció a Barça One i interès legítim d’analitzar possibles fraus.

Conservació: Fins que l’usuari o usuària registrat sol·liciti la baixa com a subscriptor i, posteriorment, durant els terminis legalment previstos. 

31. REGISTRE COM A USUARI BARÇA GAMES

Finalitats: Gestionar el seu registre com a usuari o usuària BARÇA GAMES i facilitar l'accés als seus continguts, gaudir de tots aquells jocs propis i/o de tercers que posem a la seva disposició, participar en els tornejos organitzats i obtenir premis, formar part dels rànquings de BARÇA GAMES, comprar productes i serveis relacionats amb el FC BARCELONA, analitzar el seu ús de la plataforma per poder millorar-la i resoldre problemes,   així com mantenir-lo informat de les novetats del BARÇA GAMES i enviar-li comunicacions comercials o impactes publicitaris del FC BARCELONA, els seus patrocinadors i/o entitats relacionades amb l'activitat del Club.

Prevenció de frau en la gestió de pagaments: Veure apartat "Destinataris o Destinatàries".

Legitimació: Execució de l'acord amb la persona registrada i interès legítim a millorar la plataforma, resoldre problemes tècnics i mantenir informats els usuaris registrats sobre els productes i serveis de BARÇA GAMES i del FC BARCELONA.

Conservació: Mentre duri la relació i fins que la persona registrada demani la baixa del seu compte i, posteriorment, durant els terminis de conservació exigits legalment per atendre eventuals responsabilitats.

3.Destinataris o destinatàries de les seves dades

Les seves dades són confidencials, seran utilitzades exclusivament, de manera interna per a les finalitats indicades i no es cediran a terceres persones o entitats, excepte que existeixi una obligació legal i, en els supòsits següents:

-         SOCI O SÒCIA FC BARCELONA: En cas de sol·licitud de finançament de la quota de soci o sòcia, les seves dades seran comunicades a l’entitat que ofereixi el finançament Findirect (Financiera Española de Crédito a Distancia, EFC, S.A. - A84101682) per a la tramitació i gestió del finançament.

-         PENYISTA I GESTOR O GESTORA FC BARCELONA: Entre el FC BARCELONA i les Penyes per dur a terme les finalitats previstes.

-         En cas que s’hagi de fer efectiu algun pagament: ENTITATS BANCÀRIES O PROVEÏDORS DE SERVEIS DE PAGAMENTS per a la tramitació i gestió del pagament.

-         Prevenció de frau en la gestió de pagaments: Podrem tractar les seves dades per fer un control sobre possibles operacions fraudulentes, la qual cosa pot suposar una comunicació de dades a proveïdors experts en prevenció i gestió del frau, per analitzar l'operació de compra per aquests motius, la qual cosa pot implicar la denegació de la comanda i de la seva gestió.

A aquest efecte, les seves dades poden ser comunicades a terceres empreses que tractaran les seves dades com a responsables del tractament, i que, per tant, seran aquestes les que determinin els fins i els mitjans per als quals s'usaran aquests. Aquestes empreses poden ser empreses de logística per a l'enviament dels productes a l'adreça indicada, o empreses de prevenció del frau, com per exemple Riskified Ltd., la qual tractarà les seves dades parafines de seguretat i control antifrau de les transaccions realitzades per part seva. La comunicació del Club a Riskified suposa la Transferència Internacional de Dades fora de l'Espai Econòmic Europeu (EEE), per a la qual cosa totes dues parts garanteixen que s'han pres les garanties oportunes perquè el tractament compleixi amb els requisits establerts en la normativa de protecció de dades (per a més informació sobre aquestes garanties, pot posar-se en contacte amb nosaltres a les direccions indicades en l'apartat setè següent). Per a més informació sobre com Riskified tracta les seves dades, pot accedir a: https://www.riskified.com/privacy/.

- COMPRA ON-LINE DE PRODUCTES A LA BARÇA STORE: Empreses de logística i transport necessàries per efectuar l’entrega dels productes adquirits. 

Les seves dades també podran ser tractades per part dels nostres proveïdors de serveis, els quals realitzen determinades activitats per a nosaltres com, per exemple, enviar la newsletter, serveis de màrqueting i telemarketing, atenció al client, pagaments, serveis d’allotjament i emmagatzematge de dades, assessors, etc., però que només accediran a les dades necessàries per a la prestació del servei en virtut de l’encàrrec de tractament, i que en cap cas tractaran les dades per a les seves finalitats pròpies. Tots els nostres proveïdors passen per un procés previ d’homologació.

 

4.Transferències Internacionals  

El FC BARCELONA, en tant que entitat de projecció internacional, té proveïdors internacionals que poden prestar els seus serveis des de fora de la UE, essent possible que les seves dades es tractin fora de la Unió Europea o l’Espai Econòmic Europeu (per exemple, el proveïdor d’enviament de newsletter, emmagatzematge de dades, etc.).

En qualsevol cas, tots els nostres proveïdors passen per un procés previ d’homologació i ens assegurarem que aquests tractaments de dades es protegeixin sempre amb les garanties oportunes, que podran incloure:

- Clàusules Tipus aprovades por la UE

- Certificacions de terceres entitats

Podrà sol·licitar en qualsevol moment més informació sobre les garanties preses en cada cas, contactant amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a dpo@fcbarcelona.cat.

5.Drets en relació amb les seves dades personals Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan aquest s’hagi atorgat per al tractament de les seves dades. En cap cas, la retirada d’aquest consentiment condiciona les relacions generades amb anterioritat.

Igualment, pot exercir els següents drets:

-      A oposar-se als nostres enviaments comercials basats en l’interès legítim en cada correu que rebi.

-      Sol·licitar l’accés a les seves dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.

-      Sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides.

-      Sol·licitar la limitació del seu tractament en determinades circumstàncies.

-      Sol·licitar l’oposició al tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva  situació particular.

-      Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos previstos en la normativa.

-      Altres drets reconeguts en las normatives aplicables.

On i com sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit a la Comissió de Protecció de Dades a l’adreça postal carrer Arístides Maillol, S/N, 08028 de Barcelona (Espanya) o bé per correu electrònic a proteccio.dades@fcbarcelona.cat, indicant la referència “Dades Personals”, especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.

Si tingués qualsevol dubte, qüestió o reclamació sobre la forma en la qual tractem les seves dades personals, pot posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades, a l’adreça de correu electrònic dpo@fcbarcelona.cat o per correu postal dirigint-se per escrit a l’adreça carrer Arístides Maillol, S/N, 08028 de Barcelona (Espanya), amb la referència “DPO”.

En cas de divergències amb el FC BARCELONA pel que fa al tractament de les seves dades, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades (www.aepd.es).

6. Cookies

Podrà consultar tota la informació sobre les cookies d’aquest web a  la Política de Cookies del FC BARCELONA.

 

7. Publicitat Segmentada

El FC BARCELONA realitza enviaments informatius als seus usuaris o usuàries de manera segmentada per poder oferir millors serveis, adaptats a les seves preferències, proporcionant continguts de qualitat i personalitzats als seus interessos.

Tal com es descriu a continuació, el FC BARCELONA podrà realitzar publicitat segmentada tenint en compte totes aquelles dades proporcionades per l’usuari o usuària.

Aquest perfil tindrà en compte, per exemple:

-     El seu comportament a la web, cookies, moviments del cursor, o les seves preferències i interessos.

-     Comportament davant l’enviament de newsletters del FC BARCELONA informatives com, per exemple, quin contingut li resulta interessant segons l’obertura de newsletters i la freqüència de l’esmentada obertura.

-     Interacció que pugui realitzar a través d’altres canals com puguin ser consultes en canals d’informació o contacte del FC BARCELONA.

-     Informació que ens pugui proporcionar a través d’enquestes de satisfacció.

L’informem també que, per alguns serveis, podem tractar les seves dades personals utilitzant mitjans automatitzats. Això significa que determinades decisions es prenen de manera automàtica sense intervenció humana com, per exemple, segmentar-li segons si té interès en determinades seccions de la pàgina web o pot arribar a utilitzar altres serveis que puguem oferir.

A més, les mateixes comunicacions podran ser adaptades i personalitzades, segons els interessos dels usuaris o usuàries, bé en base als productes i serveis sol·licitats, bé en base a aquelles dades que puguem deduir o obtenir de la seva navegació, interès en determinats continguts, reacció a comunicacions del FC BARCELONA, entre d’altres.

Aquesta personalització es realitza de manera parcialment automatitzada, en el sentit que el FC BARCELONA determina els paràmetres de la personalització, però la plataforma tecnològica és la que genera les característiques de segmentació publicitària per a cada usuari o usuària. El FC BARCELONA no envia comunicacions generals que no siguin segmentades mitjançant el procediment anterior, ja que considera que és tant interès nostre com de l’usuari o usuària, enviar o rebre informació rellevant, i perquè la no segmentació no alteraria el nombre de comunicacions rebudes, sinó tan sols el contingut d’aquestes. En aquest sentit, si no desitja ser segmentat, pot oposar-se a les comunicacions o sol·licitar la baixa comercial en qualsevol moment.

Així mateix, les dades que el FC Barcelona tracta com a conseqüència de les interaccions realitzades per a l’usuari o usuària a través de la nostra pàgina web en accedir mitjançant el seu usuari i contrasenya de terceres persones (Social Login): el nom de l’usuari o usuària, el seu e-mail, la seva data de naixement i la seva localització geogràfica, a més dels seus gustos a les xarxes socials quan ho consent l’usuari o usuària i de forma opcional, amb la fi d’oferir una experiència personalitzada relacionada amb els “M’agrada” de la persona.

8. Obligació de facilitar-nos les seves dades personals i conseqüències de no fer-ho.

El subministrament de dades personals requereix una edat mínima de 14 anys, o en el seu cas, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.

Les dades personals sol·licitades són necessàries per gestionar les seves sol·licituds i/o prestar-li els serveis que pugui contractar, de manera que, si no les facilita, no podrem atendre’l correctament ni prestar-li el servei que ha sol·licitat.

9. Seguretat de les seves dades personals

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l’informem que hem adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la  seguretat de les dades personals subministrades i evitar-ne  la seva alteració, pèrdua i tractament o accessos no autoritzats.

10 . Actualització de les seves dades

És important que per poder mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi alguna modificació; en cas contrari, no responem de la veracitat d’aquestes.

No ens fem responsables de la política de privacitat respecte a los dades personals que pugui facilitar a tercers mitjançant enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

La present Política de Privacitat pot ser modificada per a adaptar-les als canvis que es produeixin a la web del FC BARCELONA, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent. La data de publicació de les presents polítiques és 4 de maig de de 2023. Qualsevol canvi rellevant d’aquestes serà comunicat a les usuaris o usuàries.

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut