Política de privacitat

1.  RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

En registrar-se, les seves dades personals són tractades pel FC Barcelona (d'ara endavant, «FC Barcelona» o «Club»), amb domicili al carrer d'Arístides Maillol, s/n, 08028 Barcelona, i amb NIF G-08266298.

2.  FINALITATS I BASES DE LEGITIMACIÓ

Les seves dades són tractades amb les finalitats següents:

TRACTAMENT FINALITAT BASE DE LEGITIMACIÓ I DURADA
REGISTRE COM A CULER

En registrar-se com a Culer (d'ara endavant, «Culers» o «usuari/s»), el FC Barcelona tractarà les seves dades per gestionar i mantenir el seu compte d'usuari, i també per proporcionar accés a alguns continguts gratuïts de Barça TV+.

Tractem les dades d'acord amb el seu consentiment per al registre com a usuari.

Les dades es tracten mentre mantingui el seu compte d'usuari o no s'oposi al tractament.

NEWSLETTERS

A més, es pot subscriure a les newsletters següents, prestant el consentiment a cadascuna d'elles en el procés de registre.

-    Newsletters informatives de Culer, amb informació sobre les novetats i les activitats del FC Barcelona.

-    Newsletters sobre productes del FC Barcelona, com ara entrades, marxandatge o productes digitals, així com invitacions a esdeveniments o enquestes d'opinió.

-    Newsletters amb informació de tercers, com per exemple la Fundació FC Barcelona o els patrocinadors del Club, els quals poden fer accions destinades específicament als Culers. Aquests tercers no tenen accés a la seva informació; el FC Barcelona remet les comunicacions directament.

Totes les nostres newsletters sempre són personalitzades i adaptades als seus interessos, tal com es descriu més endavant.

Així mateix, totes les newsletters s'envien per mitjans electrònics, com ara SMS/MMS, aplicacions de missatgeria instantània o correu electrònic.

Consentiment

Les seves dades es tracten mentre mantingui el compte d'usuari o no retiri el seu consentiment.

PERFIL DELS NOSTRES USUARIS

Fem perfils dels nostres usuaris. El perfil ens permet poder oferir més bons serveis, adaptats a les preferències dels nostres usuaris, proporcionant continguts de qualitat i personalitzats segons els seus interessos. Per a més informació sobre aquest tractament, pot consultar l'apartat 4 d'aquesta política de privacitat.

Interès legítim

Les dades es tracten mentre mantingui el seu compte d'usuari o no s'oposi al tractament.

PUBLICITAT EN XARXES SOCIALS O SERVEIS DE TERCERS

Hi ha determinades xarxes socials, aplicacions o pàgines web de tercers que permeten l'enviament de comunicacions comercials o impactes publicitaris a usuaris concrets o determinats.

Amb aquesta informació, la xarxa social o l'aplicació verifica si l'usuari disposa d'un compte a la seva plataforma, la qual cosa permet al FC Barcelona dur a terme el que es coneix com a customaudience o audiència personalitzada amb els usuaris que s'hagin registrat com a Culers i que, per tant, hagin acceptat rebre comunicacions comercials del FC Barcelona de conformitat amb el que s'ha indicat anteriorment en aquesta política i que, al seu torn, tenen compte a la dita xarxa social o aplicació, de manera que se'ls pot mostrar publicitat directament a la xarxa social o l'aplicació.

Aquest tipus d'activitat pot fer-se en diversos mitjans, i destaquen les xarxes socials com Facebook (customaudience), Twitter (tailoredaudience) o Google (customermatch).

Així mateix, aquestes xarxes socials o aplicacions permeten compartir dades d'usuaris per trobar o identificar el que es denomina «públics similars», és a dir, usuaris que tenen un perfil similar als usuaris del FC Barcelona en la dita xarxa social o aplicació, però que no són usuaris del FC Barcelona.

Aquest tipus d'activitat sol fer-se especialment mitjançant xarxes socials com Facebook (lookalikeaudience), Twitter (tailoredaudience) o Google (similar audience). En aquest cas, com que no s'impacta directament amb publicitat sobre els usuaris propis, es fan servir les dades bàsiques de tots els usuaris, fins i tot les dels que no hagin acceptat rebre comunicacions comercials.

En relació amb les dades proporcionades als dits tercers, considerem rellevant que els nostres usuaris sàpiguen que únicament es comunica el seu correu electrònic o telèfon, i que es comunica de manera xifrada per garantir la confidencialitat i la seguretat de les seves dades. Tot el procés està protegit per mitjà de l'eina facilitada per la plataforma mateixa i que permet que aquesta plataforma el pugui identificar a la seva base de dades.

Recordi que si no vol rebre publicitat per mitjà de la xarxa social o plataforma de tercers l'ha de restringir per mitjà del seu perfil d'usuari, tot això segons el que s'estableix a les polítiques de privacitat de cadascuna de les plataformes.

Aquestes xarxes socials i/o aplicacions només ens faciliten les seves dades de manera anonimitzada i estadística, sense que puguem tornar a identificar-lo o conèixer altres nous interessos, llevat que interactuï amb nosaltres mitjançant algun dels nostres anuncis a través de la xarxa social i/o l'aplicacióer (Tailoredaudiences) o Google (Customer Match).

Interès legítim

Les dades es tracten mentre mantingui el seu compte d'usuari o no s'oposi al tractament.

 

SI SE SUBSCRIU COM A CULER PREMIUM, LES SEVES DADES SERAN TRACTADES ADDICIONALMENT AMB LES FINALITATS SEGÜENTS:  
REGISTRE COM A CULER PREMIUM

En cas que es registri com a Culer Premium, les seves dades seran tractades per gestionar el seu registre i també l'accés a Barça TV+, proporcionar-li la targeta exclusiva de Culer Premium i rebre, a través de la nostra newsletter informativa, continguts exclusius, com accés preferent a vendes exclusives a les nostre botigues, descomptes en entrades per a partits i per al Museu del Club, així com beneficis dels socis oficials del Club o accés privilegiat a sortejos i concursos, etc.

A més, també es podran tractar les seves dades per posar-nos en contacte amb vostè per gestionar qualsevol incidència o tràmit sobre la seva subscripció.

Totes les comunicacions –tant l'enviament de newsletters o altres comunicacions comercials o bé l'atenció al client– es poden fer per telèfon i/o per mitjans electrònics, com ara SMS/MMS, mitjançant aplicacions de missatgeria directa o per correu electrònic.

L'informem que, en gestionar el seu pagament, podem tractar les seves dades per fer un control sobre possibles operacions fraudulentes, la qual cosa pot implicar la comunicació de dades a proveïdors experts en prevenció i gestió del frau, de conformitat amb el que s'indica a l'apartat següent.

Relació contractual

Les dades de les seves compres es tracten mentre mantingui el seu compte d'usuari o no s'oposi al tractament.

 

3.  COMUNICACIÓ DE DADES

Les seves dades no són cedides, venudes, llogades ni posades a disposició de cap altra manera a cap tercer, tret d'aquells proveïdors de serveis del FC Barcelona que realitzen determinades activitats per a nosaltres (enviament de la newsletter, serveis de màrqueting i telemàrqueting, atenció al client, pagaments, etc.), però no tracten, en cap cas, aquestes dades per a finalitats pròpies. Alguns d'aquests proveïdors poden trobar-se fora de la Unió Europea, tal com s’indica a l'apartat 5 següent.

Sens perjudici d'això anterior, en fer la subscripció com a Culer Premium és possible que les seves dades puguin ser comunicades a terceres empreses que tractaran les seves dades com a responsables del tractament i, per tant, seran aquestes empreses les que determinin els fins i els mitjans per als quals es faran servir les dades. Aquestes empreses poden ser empreses de logística per a l'enviament dels productes a l'adreça indicada o empreses de prevenció del frau, com ara RiskifiedLtd., que tracta les seves dades ambfins de seguretat i control antifrau de les transaccions que vostè duu a terme. La comunicació del Club a Riskified suposa la transferència internacional de dades fora de l'Espai Econòmic Europeu (EEE), per a la qual cosa totes dues parts garanteixen que s'han adoptat les garanties oportunes perquè el tractament compleixi els requisits establerts a la normativa de protecció de dades (per a més informació sobre aquestes garanties, es pot posar en contacte amb nosaltres a les adreces que s'indiquen a l'apartat setè següent).

Per a més informació sobre com Riskified tracta les seves dades, pot accedir a: https://www.riskified.com/privacy/.

4.  ELABORACIÓ DE PERFILS I DECISIONS AUTOMATITZADES

Tal com es descriu tot seguit, el Club pot fer un perfilat dels usuaris, tenint en compte totes les dades que vostè ha proporcionat.

Aquest perfil té en compte, per exemple:

-    El seu comportament al web, les cookies, els moviments del cursor o les seves preferències i interessos. 

-    Comportament davant l'enviament de les nostres newsletters informatives, com, per exemple, quin contingut li resulta interessant segons l'obertura de newsletters i la freqüència d'obertura.

-    Interacció que pugui fer per mitjà d'altres canals, com ara consultes als nostres canals d'informació o bé contacte.

-    Informació que ens pugui proporcionar mitjançant enquestes de satisfacció. 

-    En cas que s'hagi subscrit a Culers Premium, el seu comportament davant el contingut digital proporcionat, les seves preferències, el contingut que ha visualitzat, el temps de visualització, etc.

L'informem a més que, per a alguns serveis, podem tractar les seves dades personals fent servir mitjans automatitzats. Això significa que determinades decisions es prenen de manera automàtica sense intervenció humana, com per exemple, segmentar-lo segons si té interès en determinades seccions de la pàgina web o pot arribar a fer servir altres serveis que puguem oferir.

A més, si accepta rebre comunicacions comercials, aquestes informacions poden ser adaptades i personalitzades segons els interessos dels usuaris, ja sigui sobre la base dels productes i serveis sol·licitats, o bé sobre la base de les dades que puguem deduir o obtenir de la seva navegació, interès en determinats continguts, reacció a les nostres comunicacions, entre altres.

Aquesta personalització es fa d'una manera parcialment automatitzada, en el sentit que nosaltres determinem els paràmetres de la personalització, però la plataforma tecnològica és la que genera el perfil de l'usuari. No enviem comunicacions generals que no siguin segmentades mitjançant el procediment anterior, perquè considerem que és d'interès tant per a nosaltres com per a l'usuari el fet d'enviar o rebre informació que sigui rellevant, i perquè no segmentar els usuaris no alteraria el nombre de comunicacions rebudes pel programa Barça Fans, sinó només el seu contingut. En aquest sentit, si no vol ser segmentat, li demanem que no autoritzi l'enviament o que s'hi oposi en qualsevol moment.

Així mateix, les dades que FC Barcelona tracta com a conseqüència de les interaccions realitzades per l'usuari a través de la nostra pàgina web en accedir mitjançant el seu usuari i contrasenya de tercers (Social Login): el nom de l'usuari, el seu email, la seva data de naixement i la seva localització geogràfica, a més dels seus gustos en les xarxes socials quan ho consent l'usuari i de manera opcional, amb la finalitat d'oferir una experiència personalitzada relacionada amb els “M'agrada” de la persona.

5.  TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

El FC Barcelona, com a entitat de projecció internacional, té proveïdors internacionals que poden prestar els seus serveis des de fora de la UE, per la qual cosa és possible que les seves dades es tractin fora de la Unió Europea o l'Espai Econòmic Europeu (per exemple, el proveïdor d'enviament de newsletter, l’emmagatzematge de dades, etc.).

En tot cas, ens assegurarem que aquests tractaments de dades es protegeixin sempre amb les garanties oportunes, que podran incloure:

- Clàusules Tipus aprovades per la UE

- Certificacions de tercers

En qualsevol moment, podrà sol·licitar més informació sobre les garanties preses en cada cas, contactant amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a dpo@fcbarcelona.cat

6.  DURADA DEL TRACTAMENT

Totes les dades proporcionades són tractades durant el termini establert a l'apartat segon d'aquesta política de privacitat. 

Sens perjudici d'aquests terminis, les seves dades es poden conservar de manera anonimitzada amb finalitats estadístiques o d'estudi de mercat, sempre que sigui possible, o bé degudament bloquejades per complir qualsevol obligació legal del FC Barcelona.

7.  MÉS INFORMACIÓ I EXERCICI DELS SEUS DRETS

En qualsevol moment es pot oposar a qualssevol dels tractaments indicats anteriorment sense que tingui cap conseqüència sobre la seva condició de Culer, llevat que es doni de baixa com a usuari.

Així mateix, pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat mitjançant una comunicació per escrit dirigida a la Comissió de Protecció de Dades, a l'adreça carrer d'Arístides Maillol, s/n, 08028 de Barcelona (Espanya), o bé per correu electrònic a proteccio.dades@fcbarcelona.cat.

Si té qualsevol dubte, qüestió o reclamació sobre com tractem les seves dades personals, pot posar-se en contacte amb el nostre delegat de protecció de dades a l’adreça de correu electrònic dpo@fcbarcelona.cat o bé per correu postal, enviant un escrit a l'adreça carrer d'Arístides Maillol, s/n, 08028 de Barcelona (Espanya), amb la referència «DPO». En cas que no obtingui resposta en un període raonable (2 mesos), pot interposar una reclamació davant l'Autoritat Espanyola de Protecció de Dades.

 

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut