Síndic dels Socis

Òrgan unipersonal i independent de la Junta Directiva, que té per missió l'assistència, l'assessorament i la defensa dels drets dels socis en la seva relació amb el Club
Joan Manuel Trayter Jiménez
Joan Manuel Trayter Jiménez

El Síndic dels Socis és un òrgan unipersonal i independent de la Junta Directiva, que té per missió l'assistència, l'assessorament i la defensa dels drets dels socis i sòcies en la seva relació amb el club, així com l'elaboració i actualització del cens d'electors i electores del club segons l’article 57è del Estatuts del Club..

El càrrec de Síndic dels Socis ha de recaure en un soci del Club de prestigi reconegut, i és necessari no haver estat membre de la Junta Directiva del Club ni haver tingut cap mena de relació professional o empresarial amb el Club, així com no sigui familiar, en línia directa o col·lateral, fins al quart grau, de cap membre de la Junta Directiva proposant o treballador del Club

La designació de Síndic dels Socis s’ha de fer a proposta de la Junta Directiva i ha de ser ratificada a l’Assemblea General. El termini del seu mandat comença a comptar del dia en que la Junta Directiva acordi la seva proposta, moment del qual ha de començar a exercir les seves funcions durant un període de cinc anys, poden ser reelegit per un darrer mandat d’idèntica durada.

En l'exercici de les seves funcions determinades a  l’article 57è dels Estatuts del Club, els òrgans de govern i administració del Club li faciliten una oficina que ell dirigeix d’una manera autònoma oberta a tots els socis.

Qui es el Sindic?

Joan Manuel Trayter Jiménez (Barcelona, 1962), Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, a la qual va obtenir el premi extraordinari de la seva promoció, i doctor en Dret per la mateixa Universitat.

Actualment, és vocal de la Junta Electoral Central i membre de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya. Va ser President de la Comissió de Reforma d’Estatuts del Futbol Club Barcelona, que va elaborar els Estatuts del Club vigents a l’actualitat; i Vicepresident del Tribunal Català de l’Esport.

És autor de diferents llibres i articles de la seva disciplina i de Dret esportiu, entre ells: “Derecho Administrativo. Parte General”

Síndics anteriors

Sr. Francesc Oliveras i Bó 1989
Sr. Sixte Cambra 2001-2002
Sr. Juan Ignasi Brugueras 2002-2003
Sr. Ramon Termens 2003
Sr. Carles Pi-Sunyer 2003-2008
Sra. Magda Oranich 2008-2009
Sr. Agustí Bassols 2009-2014

Oficina del Síndic

En l'exercici de les seves funcions determinades a l’article 57è dels Estatuts del Club, els òrgans de govern i administració del Club li faciliten una oficina oberta als socis situada entrant per l'accés 15 a la Plaça de la Fundació FC Barcelona.

Aquesta oficina, on es pot acudir sense cita prèvia, disposa del següent horari i dades de contacte:

De dilluns a dijous de 08.30 a 13.30 i de 14.00 a 17.00 hores
Divendres de 09.00 a 15.00 hores

Horari d’estiu (15 de juny al 15 d’agost):
De dilluns a divendres de 08.30 a 15.00 hores

L'Oficina del Síndic romandrà tancada presencialment el proper divendres dia 12 de juliol. Us podeu dirigir a l'OAB per qualsevol consulta o enviar un e-mail amb el vostre telèfon de contacte.

Els socis que així ho desitgin, s’hi poden adreçar, presencialment o telefònicament, on seran atesos per l'adjunt del Síndic dels Socis, que assessorarà i informarà dels determinats tràmits i/o gestions a seguir segons l’exposició del soci interessat.

En cas de voler presentar una reclamació directament, aquest també es pot presentar a la pròpia oficina o per via correu ordinari o electrònic, fax, burofax i l’escrit ha de ser clar i concís indicant:

  • Nom i cognoms, número de soci i clau i adreça postal o electrònica, i telèfon de la persona que la formula.
  • El fet que motiva la reclamació o queixa i les circumstàncies que poden ser d’interès, així com és aconsellable aportar tots els documents que acreditin els fets exposats.

 

Dades de contacte

Telèfon/fax 934963778
Correu electrònic sindic.socis@fcbarcelona.cat

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut