Síndic dels Socis

Òrgan unipersonal i independent de la Junta Directiva, que té per missió l'assistència, l'assessorament i la defensa dels drets dels socis en la seva relació amb el Club
Joan Manuel Trayter Jiménez

El Síndic dels Socis és un òrgan unipersonal i independent de la Junta Directiva, que té per missió l'assistència, l'assessorament i la defensa dels drets dels socis i sòcies en la seva relació amb el club, així com l'elaboració i actualització del cens d'electors i electores del club segons l’article 57è del Estatuts del Club..

El càrrec de Síndic dels Socis ha de recaure en un soci del Club de prestigi reconegut, i és necessari no haver estat membre de la Junta Directiva del Club ni haver tingut cap mena de relació professional o empresarial amb el Club, així com no sigui familiar, en línia directa o col·lateral, fins al quart grau, de cap membre de la Junta Directiva proposant o treballador del Club

La designació de Síndic dels Socis s’ha de fer a proposta de la Junta Directiva i ha de ser ratificada a l’Assemblea General. El termini del seu mandat comença a comptar del dia en que la Junta Directiva acordi la seva proposta, moment del qual ha de començar a exercir les seves funcions durant un període de cinc anys, poden ser reelegit per un darrer mandat d’idèntica durada.

En l'exercici de les seves funcions determinades a  l’article 57è dels Estatuts del Club, els òrgans de govern i administració del Club li faciliten una oficina que ell dirigeix d’una manera autònoma oberta a tots els socis.

Qui es el Sindic?

Joan Manuel Trayter Jiménez (Barcelona, 1962), doctor en Dret per la Universitat de Barcelona i Catedràtic de Dret Administratiu per la Universitat de Girona.

Actualment és membre de la Comissió Jurídica Assessora del Govern de la Generalitat i Director del Centre de Innovació i Gestió de les Administracions Públiques.

Autor de varis llibres jurídics i manuals universitaris.

A nivell esportiu va ser Vicepresident del Tribunal Català de l’Esport. En el club ha estat Síndic del Soci des de l’any 2014 i president de la Comissió de Reforma d’Estatuts de l’any 2013.

Fa 44 anys que és soci del Futbol Club Barcelona (1975).

Síndics anteriors

Sr. Francesc Oliveras i Bó 1989
Sr. Sixte Cambra 2001-2002
Sr. Juan Ignasi Brugueras 2002-2003
Sr. Ramon Termens 2003
Sr. Carles Pi-Sunyer 2003-2008
Sra. Magda Oranich 2008-2009
Sr. Agustí Bassols 2009-2014

Oficina del Síndic

Com la resta d'oficines de l'Àrea Social, la sindicatura està actualment tancada presencialment a causa de la crisi sanitària, però manté actius els seus serveis d’atenció telemàtica per a socis i sòcies. Via correu electrònic es dona resposta a les consultes, i si es desitja atenció telefònica, cal sol·licitar-ho via correu electrònic deixant el número de telèfon.

Correu electrònic sindic.socis@fcbarcelona.cat

----------------------------

En l'exercici de les seves funcions determinades a l’article 57è dels Estatuts del Club, els òrgans de govern i administració del Club li faciliten una oficina oberta als socis situada entrant per l'accés 15 a la Plaça de la Fundació FC Barcelona.

Aquesta oficina, on es pot acudir sense cita prèvia, disposa del següent horari i dades de contacte:

De dilluns a dijous de 08.30 a 13.30 i de 14.00 a 17.00 hores
Divendres de 09.00 a 15.00 hores

Horari d’estiu (15 de juny al 15 d’agost):
De dilluns a divendres de 08.30 a 15.00 hores

Els socis que així ho desitgin, s’hi poden adreçar, presencialment o telefònicament, on seran atesos per l'adjunt del Síndic dels Socis, que assessorarà i informarà dels determinats tràmits i/o gestions a seguir segons l’exposició del soci interessat.

En cas de voler presentar una reclamació directament, aquest també es pot presentar a la pròpia oficina o per via correu ordinari o electrònic, fax, burofax i l’escrit ha de ser clar i concís indicant:

  • Nom i cognoms, número de soci i clau i adreça postal o electrònica, i telèfon de la persona que la formula.
  • El fet que motiva la reclamació o queixa i les circumstàncies que poden ser d’interès, així com és aconsellable aportar tots els documents que acreditin els fets exposats.

 

Dades de contacte

Telèfon/fax 934963778
Correu electrònic sindic.socis@fcbarcelona.cat

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut