El carnet sènior allibera de la quota de pagament el soci portador. Per tant, el carnet està exempt de la quota anual de pagament.

El poden sol·licitar els socis que hagin complert els 40 anys ininterromputs com a soci del FC Barcelona i que tinguin més de 65 anys. Per tant, només s’admetran les sol·licituds d’aquells socis que compleixin ambdós requisits.

Es pot sol·licitar a l’OAB presencialment, o bé per correu electrònic, i acreditar-se amb el DNI.
En cas que la petició del carnet d’edat es faci durant els mesos de gener i febrer, es retornaran els diners abonats en concepte de quota anual del carnet de soci, sempre que el pagament no hagi estat retornat i es presenti el carnet de soci original.

El carnet s’envia per correu ordinari al domicili del soci que consta a la nostra base de dades.

La renovació es fa cada any de manera automàtica al mes de desembre.