Veu i Vot

Vot

A les eleccions a la presidència:

Poden votar els socis majors d'edat, amb antiguitat mínima d'un any i que no tinguin suspesa la condició de soci.

A l'Assemblea de compromissaris (anual):

L'Assemblea la componen:

  • Socis escollits per sorteig informàtic, segons l'article 19.2 a dels estatuts
  • Socis designats per antiguitat segons l'article 19.2 b dels estatuts
  • Els components de la Junta Directiva
  • Els expresidents
  • Els components de la Comissió de Disciplina
  • Els components de la Comissió Econòmica
  • Fins a 25 socis designats per la Junta Directiva

Veu

Dret a participar:

Els socis tenen dret a participar en els òrgans del club d'acord amb els estatuts de l'entitat, així com a exercitar tota la resta de drets que s'hi regulen.

Dret a expressar-se:

A través dels canals de comunicació del club: