ARXIU FCB

Si us plau, llegiu detingudament aquestes instruccions de seguretat (vegeu els detalls complets en el Reglament de l’Estadi del FC Barcelona).

A tots els seguidors de l’equip visitant se’ls sotmetrà a un escorcoll complet abans d'entrar a l'Estadi. Agraïm la vostra cooperació amb el personal de seguretat de l'Estadi.

És prohibit introduir o exhibir pancartes, cartells, banderes o qualsevol altra forma d’animació visual que utilitzi, a l'Estadi, símbols o emblemes que poguessin incitar a la violència o a la xenofòbia (els funcionaris del Club es veuran obligats a eliminar-los immediatament).

És prohibit introduir qualsevol tipus d'arma o objecte que pogués ser llançat o que pogués ser utilitzat com a tal. Qualsevol persona que intenti introduir objectes (incloent-hi tambors, trompetes, megàfons, o qualsevol altre objecte de mida gran) se li negarà l'entrada a l'Estadi. Normalment seran autoritzats paraigües plegables petits, excepte en el cas que la policia decideixi el contrari; per raons de seguretat, els paraigües convencionals amb punta afilada o bé paraigües de golf no seran permesos.

És prohibit introduir qualsevol bandera o estendard muntat en un pal de grans dimensions. L'entrada d'aquestes banderes/estendards només s'autoritzarà si el pal es desmunta i es deixa fora de l’Estadi. Les banderes petites amb pals de plàstic (màxim 70 cm), flexibles i buits de dins, es podran autoritzar, sempre que la policia determini que són innocus.

No hi ha magatzems oficials o llocs similars a l'Estadi per deixar-hi objectes de cap mena; per tant, s'aconsella als seguidors dels equips visitants que no portin objectes, la naturalesa dels quals els fes córrer el risc que els fos denegada l'entrada a l'Estadi. Si els seguidors portessin alguns d’aquests objectes prohibits amb ells, en el viatge, se’ls aconsella que els deixin al seu hotel o en l'autobús per no córrer el risc d'haver-los d’abandonar abans d’entrar a l’Estadi.

La introducció o venda de begudes alcohòliques a l'Estadi és prohibida.

Qualsevol recipient que un espectador vulgui introduir a l'Estadi ha de complir les condicions de rigidesa, volum i pes següents: recipients / ampolles sense tap i no més de 500 ml de capacitat i han de ser de plàstic tou. Tampoc no seran permesos, dins de l'Estadi, objectes que pesin més de 500 grams i que puguin ser perillosos si són utilitzats com a projectil.

Són estrictament prohibits, les bengales, els focs artificials o qualsevol artefacte pirotècnic a l'Estadi. A qualsevol que intenti introduir cap article d’aquesta mena se li negarà l'entrada a l’Estadi i se li confiscarà la butlleta d’entrada. Recordem a tots els espectadors que és il·legal portar aquesta mena d’articles en un estadi esportiu i els infractors seran severament castigats. Qualsevol persona que faci ús d'artefactes pirotècnics a l'interior del recinte de l'Estadi s'arrisca a una forta multa i a una pena de presó. Si un article pirotècnic, bengala o torxa s’encén dins del recinte de l'Estadi, la policia intervindrà i detindrà qualsevol persona vinculada a aquest tipus d'infracció.

També és prohibit portar a l'Estadi qualsevol cosa que pugui suposar un risc d’incendi (rotllos de paper higiènic, paper de grans cartells / pancartes, etc.) o que sigui massa gran per garantir la seguretat dels espectadors a l’Estadi.


A més de les pautes anteriors, els afeccionats hauran de respectar el següent:

No és permès llançar cap tipus d'objecte enlloc de l’Estadi ni entre els espectadors.

Tots els seguidors de l'equip visitant han de seguir les instruccions de la policia i els funcionaris del Club i col·laborar mentre s’acomoden a la seva localitat a les grades.

Els afeccionats de l'equip visitant han de procurar ser a la porta d'accés 21 a les 18:00 hores. Als seguidors se’ls permet entrar a l'Estadi i accedir als seus seients puntualment, a temps abans del començament del partit. Si us plau tingueu en compte que aquest accés es tanca a les 19.00 hores a fi i efecte de ser utilitzat exclusivament com a accés a l'aparcament per als socis del FC Barcelona amb passi vàlid d'estacionament.

Qualsevol seguidor de l'equip visitant que no arribi a temps per entrar a través de l’accés 21 podrà entrar per qualsevol porta d'accés del perímetre de l'Estadi juntament amb la resta d'afeccionats del FC Barcelona a les 19.15 hores quan les portes de l'Estadi s’obrin al públic en general.

Es recomana, però, que els afeccionats que arribin més tard de les 19.00 hores vagin directament a l’accés 19, que és el més proper a les portes 46, 50, 51 i 52, on són els torniquets d'entrada reservada per als aficionats de l'equip visitant per accedir a la seva zona.

L’experiència ens demostra que els seguidors de l’equip visitant que arriben més tard de les 19.30 hores es veuen obligats a fer una cua més llarga per entrar a l'Estadi, ja els aficionats del FC Barcelona també estan entrant a l'estadi en aquest moment. L’escorcoll és obligatori i s’hi dedicarà el temps necessari per assegurar-se que tots els seguidors de l'equip visitant són escorcollats a fons abans d'entrar a l'Estadi.

Els seguidors que decideixin arribar més tard dels temps recomanats corren el risc de perdre’s el servei inicial. L'experiència de l’última Lliga de Campions demostra que els espectadors que arriben a última hora no han pogut ocupar la seva localitat fins a 15-30 minuts després del centrat inicial.

Tots els seguidors de l'equip visitant seran escorcollats a l’entrada al camp com una mesura de seguretat per a ells mateixos i per als altres.

Les instruccions dels funcionaris i dels oficials de policia s’han de seguir en tot moment.

En cas d'incompliment de qualsevol d'aquestes regles i/o alteració de l'ordre públic, el Club pot denegar l'entrada a la persona o grup de persones involucrades i fer que siguin expulsades de l'Estadi.

Durant el control en les portes de l'Estadi, qualsevol persona que es consideri que està borratxo o sota la influència de l'alcohol o de les drogues, li podrà ser denegada l'entrada o podrà ser expulsat si causa disturbis un cop a dins.

El Club es reserva el dret de dur a terme qualsevol acció que consideri necessària per mantenir la seguretat i l’ordre en l’organització del partit.


Com a propietaris de l'Estadi i organitzadors d'esdeveniments, el FC Barcelona ha aprovat les normes següents (regles bàsiques de l’Estadi del FC Barcelona) per al seu ús:

Art 1. Àmbit d'aplicació

L'objectiu d'aquest reglament és garantir l’ordre i la seguretat dins de la zona tancada situada entre l'avinguda de Joan XXIII, carrer d'Arístides Maillol, travessera de les Corts i el carrer de la Maternitat, on es troba l’estadi Camp Nou, del Futbol Club Barcelona.

Art 2. Utilització

 1. L'estadi es fa servir sobretot per a partits de futbol. En algunes ocasions, també s’hi organitzen esdeveniments no esportius.

 2. L'accés públic a la zona i les instal·lacions tan sols existeix dins dels usos descrits anteriorment.

Art 3. Admissió

 1. Si un esdeveniment es porta a terme dins de la zona de l'Estadi, només les persones amb una entrada vàlida o un passi autoritzat o que puguin justificar per altres mitjans l'autorització per ser-hi, poden romandre a la zona de l'Estadi.
 2. Els nens menors de 16 anys només poden entrar a l'Estadi si van acompanyats per un adult que sigui responsable d'aquest nen i tothom ha de tenir una butlleta d’entrada per accedir a l'Estadi.
 3. L'autorització per entrar a l'Estadi garanteix que les persones han obtingut la seva localitat a través del seu club per al sector de visitants.
 4. Els espectadors han d'ocupar el seient que se'ls assigna, que ve indicat en la seva localitat. La validesa de la butlleta expira un cop que el titular ha abandonat l'Estadi; això s'aplica de la mateixa manera tant als abonats com als posseïdors d’entrades individuals per partit.
 5. El primer nivell del Gol Nord i Gol Sud s'assigna als afeccionats locals i els afeccionats de l'equip visitant tenen prohibit entrar en aquesta zona i en qualsevol altra on el Club consideri que es podria crear una amenaça a la seguretat dels altres espectadors. Es defineix una àrea segura i separada de la dels fans visitants. Els funcionaris responsables de la seguretat i el control tenen instruccions per fer fora els afeccionats que es veu que provenen de l'equip visitant i van a l'àrea reservada per als afeccionats de l'equip de casa, o qualsevol afeccionat que causi problemes, independentment de la validesa de les seves entrades i fer-los anar a un lloc a l’àrea corresponent (sempre que hi hagi seients disponibles i l'equip visitant hi estigui d'acord). Si no hi hagués cap seient a l'àrea de visita, l’infractor serà expulsat de l’Estadi o simplement refusat a l'entrada de primera instància.
 6. La presència del públic a la zona de l'Estadi en dies que no hi hagi partit o qualsevol altre esdeveniment es regirà pel reglament interior del Club.
 7. Per raons de seguretat, l’àrea de l’Estadi i els voltants estan coberts pel sistema de Circuit Tancat De Televisió.

Art 4 Controls d'entrada i escorcoll físic

 1. En entrar a les instal·lacions de l'Estadi tots els visitants estan obligats a mostrar les seves butlletes o autoritzacions a la policia o als delegats de seguretat privada i lliurar-les-hi perquè les examinin, si els ho demanen. Els funcionaris o delegats de seguretat privada estan autoritzats a verificar els documents oficials d'identitat (DNI, passaport, etc.). L'accés a la zona de l'Estadi es negarà a tots aquells que es neguin a ser escorcollats per la seguretat privada o a mostrar la seva identificació.
 2. La seguretat privada del Club està autoritzada per escorcollar/revisar totes les persones, fins i tot amb la utilització de mètodes tècnics; si, a causa de l'abús de drogues o alcohol, ésser portadors d’armes, articles de pirotècnia o objectes perillosos, representessin una amenaça per a la seguretat pública. Els escorcolls també es poden estendre a les pertinences de la persona afectada sempre que l’interessat doni el permís exprés. Ara bé, l'accés a l'Estadi no s’autoritzarà a totes les persones que es neguin a permetre aquests escorcolls autoritzats.
 3. Qualsevol persona que tingui una ordre de prohibició d'entrada a l’Estadi, o que representi un perill per a la seguretat pública no hi podrà accedir.
 4. Qualsevol persona a la qual se li ha negat l'accés a l'Estadi no té dret a un reemborsament del valor de les localitats adquirides.

Art 5 Comportament a l'Estadi

 1. Dins de l'Estadi els espectadors s’han de comportar de manera que no causin dany ni a ells mateixos o a altres espectadors; no han de posar a ningú en perill, obstaculitzar l'opinió de ningú (dins d’un nivell raonable) ni causar cap mena de molèstia a altres espectadors. L’Estadi Camp Nou és un estadi on tothom té seient. Estar-se dret, seure als passadissos, escales, o en els vomitoris no és permès. Els espectadors han d'ocupar el seu escó tal com assenyala la localitat.
 2. El FC Barcelona dóna suport a la cultura internacional i tolerant del futbol i es declara expressament en contra de qualsevol forma de discriminació, ja sigui racial, sexual, lingüística, ètnica, ideològica, d’edat o basada en la identitat sexual.
 3. Els espectadors han d'obeir en tot moment les instruccions donades per la policia, la seguretat privada, el servei de bombers, els funcionaris, el personal mèdic i el sistema d'anunci públic de l'Estadi.
 4. Per raons de seguretat i per garantir-ne la protecció, pot ser que la policia o la seguretat privada demani als espectadors que es desplacin a altres localitats -fins i tot als seients fora de la seva àrea assignada–. Aquests estan obligats a acceptar el canvi.
 5. El Club es reserva el dret de canviar el seient assignat a un espectador per un altre de similar pels motius que siguin, sense que el Club estigui obligat a justificar-ne el canvi.
 6. Totes les entrades i sortides -incloent sortides d'emergència per incendi- han d'estar lliures en tot moment.
 7. Sense afectar aquestes regulacions, altres regles es podran introduir quan sigui necessari en casos individuals, amb la finalitat de prevenir o eliminar qualsevol amenaça a la vida, la salut o la propietat. Les instruccions donades per les autoritats esmentades a l'article 4.1 han de ser obeïdes en tot moment.
 8. L'exposició de qualsevol bandera o mosaic ha de ser autoritzada prèviament pel Club i ha d’estar subjecta a l'aprovació de la policia. Sotmesa, per tant, a la presentació i aprovació de la proposta feta amb antelació.

Art 6 Prohibicions

Els espectadors tenen prohibit portar els següents objectes a l'Estadi:

 • Material de propaganda racista, xenòfoba o d’incitació a la violència, ja sigui d'extrema dreta o d'extrema esquerra. El mateix s'aplica a l’ús de roba amb símbols o insígnies de violència racista, xenòfoba o d’incitació a la violència, ja sigui d'extrema dreta o d'extrema esquerra. El FC Barcelona repudia qualsevol grup que animi qualsevol tipus de violència i que mostri els símbols que incitin a qualsevol tipus de comportament d’aquesta mena.
 • La publicitat, els articles comercials, polítics o religiosos de qualsevol tipus, com ara pancartes, cartells, símbols i opuscles.
 • Les armes de qualsevol mena, per exemple, ganivets, objectes punxants, espases, armes de foc o objectes similars perillosos, inclosos els paraigües.
 • Els punters làser;
 • Els aerosols de gas, substàncies corrosives o colorants.
 • Els objectes de vidre, qualsevol tipus d'ampolles, flascons, llaunes o recipients que s’estellin fàcilment, o material especialment dur, qualsevol objecte que no compleixi la llei, qualsevol objecte més pesat de 500 g i qualsevol recipient de més de 500 ml. Es poden permetre petits recipients, però sense tap.
 • Els objectes grans, com ara escales, tamborets, cadires, caixes i maletes. (No hi podrà haver servei d'emmagatzematge).
 • Les torxes, coets, focs artificials, bombes de fum o qualsevol altre objecte pirotècnic.
 • Astes o pals transparents més llargs de 2 m o amb un diàmetre de més de 2 cm i que no siguin totalment flexibles i buits de dins. Per visitar el sector dels afeccionats la policia autoritzarà la introducció d’astes segons el risc que suposin, però només seran permeses astes de plàstic buides de dins, flexibles i amb una llargada màxima de 70 cm.
 • Les begudes alcohòliques o qualsevol tipus de drogues.
 • Els animals.
 • Els instruments sorollosos de funcionament mecànic, com ara megàfons i botzines d'aire comprimit.
 • Càmeres professionals de vídeo o de fotografia.

Els espectadors tenen estrictament prohibit:

 • Expressar o cantar utilitzant paraules que són o poden ser interpretades com a violència racista, xenofòbia, o incitar a la discriminació, ja sigui des de posicions d’extrema dreta o d’extrema esquerra. Insultar públicament qualsevol altra persona, els jugadors en particular, els entrenadors, els funcionaris i altres espectadors, ja sigui cridant, mostrant objectes o per qualsevol altre mitjà, com ara pancartes relacionades amb la raça, sexe, idioma, religió o origen. Comportaments racistes o irrespectuosos.
 • Pujar a qualsevol construcció, com ara murs, tanques, tanques perimetrals, estructures d'il·luminació,
 • Plataformes de càmeres de televisió, arbres, sostres de qualsevol tipus i llocs no previstos per a l'ús general del públic.
 • L'accés a zones no autoritzades com ara el terreny de joc, els espais interiors i àrees funcionals.
 • Llançar qualsevol tipus d'objectes cap al terreny de joc o damunt d’altres espectadors.
 • Fer foc, torxes de llum o utilització de qualsevol element pirotècnic.
 • Pintar, escriure o enganxar cartells en qualsevol instal·lació, edifici, camí o arbre dins de la zona.
 • Fer les seves necessitats en qualsevol altra àrea pública que no sigui cap de les assignades per a aquesta conveniència, o embrutar l'Estadi de qualsevol altra manera, sobretot tirant escombraries a terra.
 • Vendre qualsevol cosa (especialment begudes, menjar, souvenirs, roba, articles per a fans o qualsevol altre article comercial), revistes i diaris, localitats o distribuir qualsevol material publicitari com ara mostres o fullets.
 • Prendre begudes a les grades (beure només es permet a la zona on es venen begudes).
 • Fumar: L'Estadi és una instal·lació per a no fumadors (això inclou totes les àrees una vegada passats els torniquets d’entrada a l'Estadi).
 • Gravació de so, imatges, descripcions o resultats de l'esdeveniment (excepte per a ús personal) o transmetre'ls parcialment o totalment a través d'Internet o per altres mitjans - incloent els telèfons mòbils - o ajudar a altres persones a fer-ho sense autorització prèvia i expressa del Club. No es permet introduir a l'Estadi cap mena d’equip ni màquina necessària per realitzar aquestes coses sense prèvia autorització expressa per part del Club. Les fotos i imatges preses pels espectadors d'un partit han de ser exclusivament d'ús privat. Qualsevol ús comercial requereix prèvia autorització, per escrit, del FC Barcelona.

Art 7 Responsabilitat

 1. El FC Barcelona no es fa responsable de cap dany personal o material causat per tercers.
 2. Tots els accidents o danys causats han de ser comunicats immediatament al FC Barcelona.

Art 7 Violacions

 1. Qualsevol persona que violi aquestes normes pot ser expulsat de l'Estadi sense cap tipus de compensació ni reemborsament del preu de l’entrada. El mateix s'aplica a qualsevol persona que sigui expulsada de l'Estadi per estar sota la influència d'alcohol, drogues o qualsevol altra substància que indiqui que són incapaços de controlar-se a si mateixos, o que es comportin de forma violenta, amb alteració de l'ordre públic o que faci pensar que es pot donar un comportament d’aquesta mena.
 2. Pot ser emesa contra qualsevol persona una ordre de prohibició d’entrada a l’Estadi a causa del seu comportament dins i fora de l'Estadi posant en perill la seguretat i la protecció, així com per actuar contra la llei i l'ordre de l'esdeveniment. Aquesta prohibició s'estendrà a tota la resta del país, d'acord amb la gravetat dels actes.
 3. Qualsevol invasió del terreny de joc o accés no autoritzat a la zona interior (article 6, apartat 2, punt C) serà considerada com un acte criminal segons la llei local.
 4. Qualsevol utilització d’articles pirotècnics serà considerada com a acte criminal segons la legislació espanyola.
 5. Si l’organització resulta responsable de la violació, sigui quina sigui, d'aquests reglaments i sofreix multes o ha de pagar cap mena d’indemnització com a conseqüència de les decisions dels òrgans de govern de l'esdeveniment, com la FIFA, UEFA, RFEF, LFP o qualsevol altra, aquesta serà transmesa a l'espectador responsable de l’incompliment de la normativa.
 6. Si hi ha alguna sospita d’acció penal o violació de la llei per part d’un espectador, se li podrà interposar una querella criminal.
 7. Qualsevol objecte, dels prohibits i que hagi estat confiscat, serà lliurat de nou al seu propietari una vegada s’hagi portat a terme el seu ús com a prova en el judici criminal i ja no es requereixi més temps de custòdia.
 8. Aquest reglament entrarà en vigor en el moment que el titular d'una localitat o passi hagi entrat a l'Estadi. L’adquisició d'una localitat o passi implica la total acceptació del conjunt d'aquestes normes de funcionament de l'estadi del FC Barcelona, el Camp Nou, i de les seves instal·lacions.

Per obtenir més informació, consulteu la Llei 19/2007, de l'11 de juliol, contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport, així com el Reial Decret RD 203/2010.