fcb.portal.reset.password

El Síndic defensa els drets dels socis que ho sol·liciten.

L’òrgan estatutari encarregat de corregir les possibles infraccions relacionades amb la conducta associativa és, d’acord amb l’article 70 dels Estatuts, la Comissió de Disciplina.

Aquest òrgan aplica les infraccions, sancions i el procediment establert en els propis Estatuts. En el si dels procediments disciplinaris, el Síndic dels Socis pot assistir amb dret de veu i sense vot a les reunions de la Comissió de Disciplina per defensar i protegir els drets dels socis. Aquesta actuació es produeix sempre “a sol·licitud prèvia del soci interessat” (art. 57.1.a) dels Estatuts).

S’ha de dir que, en les darreres tres temporades, el Síndic ha intervingut en cinquanta-sis ocasions, defensant els drets dels socis que ho han demanat. S’ha de dir que, un cop sol·licitada la intervenció del Síndic en el procediment disciplinari, la Comissió de Disciplina comunica totes les actuacions al Síndic per tal que aquest pugui actuar en defensa dels drets dels socis.

Tornar a dalt
_satellite.pageBottom();