fcb.portal.reset.password

Assembla General de Compromissaris del FC Barcelona

La Junta Directiva del Futbol Club Barcelona, en reunió de data 14 de setembre del 2015, de conformitat amb el que preveu l'article 27è dels Estatuts, ha acordat convocar Assemblea General Ordinaria, que se celebrarà al Palau de Congressos de Catalunya, situat a l'avinguda Diagonal, 661-671, de Barcelona, el proper dia 25 d'octubre del 2015, a les 09.30 hores en primera convocatoria i a les 10.00 hores en segona convocatoria, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. Informe del President.

2. Informe i aprovació de la liquidació de l'exercici economic corresponent a la temporada 2014/2015.

3. Informe i aprovació del pressupost de l'exercici econòmic corresponent a la temporada 2015/2016.

4. Ratificar els nomenaments dels membres de la Junta Directiva designats de conformitat amb el que preveu l'article 35.1 dels Estatuts.

5. Ratificar els nomenaments dels membres de la Comissió Economica, designats de conformitat amb el que preveu l'article 58.è dels Estatuts.

6. Informe del Secretari Tècnic.

7. Ratificar, si s'escau, el nou contracte de patrocini a l'equipament oficial del primer equip de Futbol.

8. Ratificar, si s'escau, l'acord de la creació de la Universitat del FC Barcelona.

9. Presentació i informació de l'estat de la proposta de l'Espai Barça.

10. Propostes de socis d'acord amb el que estableix l'article 20.11 dels Estatuts.

11. Informe del Síndic deis socis.

12. Torn obert d'intervencions.

Així mateix, la Junta Directiva ha acordat requerir la presencia d'un notari perque comparegui a l'acte de l'Assemblea General i aixequi acta dels acords que s'hi adoptin i de les intervencions dels assistents.

Es posa en coneixement de tots els socis compromissaris que en previsió que la sessió es perllongui fins a la tarda, està previst suspendre'n la celebració durant una hora, aproximadament de les 14.00 a les 15.00 hores, per servir un refrigeri als assistents i reprendre'n posteriorment la sessió.

El Secretari de la Junta Directiva
Jordi Calsamiglia i Blancafort

Barcelona, 1 d'octubre del 2015

Tornar a dalt
_satellite.pageBottom();