Els Estatuts són els documents bàsics de l’entitat. | ARXIU FCB

A continuació s’exposen les diferents versions que hi ha disponibles al CDiE-FCB. Al marge de ser els documents bàsics de l’entitat, configuren una eina destacada per conèixer la realitat política, econòmica i social del nostre país.

Estatuts 1902

Estatuts 1911

Estatuts 1921

Estatuts 1932

Estatuts 1940

Estatuts 1950

Estatuts 1955

Estatuts 1959

Estatuts 1964

Estatuts 1967

Estatuts 1973

Estatuts 1981

Estatuts 1992

Estatuts 2001

Estatuts 2009 

Estatuts 2013 + Proposta de modificació dels Estatuts aprovada en l'Assemblea 2018