FAQ'S Finançament Carnet de Soci 2024

FAQ'S Finançament Carnet de Soci 2024

 • Quin termini hi ha per demanar el fraccionament de l’import de la quota de soci i sòcia del 2024?
  Des del 18 de desembre fins al 7 de gener de 2024.

 • Tots els socis i sòcies poden finançar la seva quota?
  Per normativa legal, la persona responsable del pagament vinculada a la sol·licitud ha de ser major d’edat, disposar de DNI o NIE i tenir l’adreça fiscal (la que apareix al DNI o NIE) a Espanya.
  A la resta de socis i sòcies se’ls oferirà un altre procés per poder finançar la quota en 10 terminis sense interessos. En el cas que es vulgui, ha de contactar amb l’OAB.

 • Si el soci o sòcia titular és menor d’edat, com es demana el finançament?
  En cas de titulars menors d’edat, el seu pare, mare o tutor/a legal haurà d’acceptar les condicions del finançament i les cessions de dades a Findirect en el moment de sol·licitar el finançament.
 • Com puc demanar el finançament?
  Es pot demanar mitjançant un formulari web que es troba a Tràmits Online, accedint amb la clau de soci o sòcia i el codi personal (PIN). Un cop identificats, ha d’accedir a tràmits/gestió de pagaments.
  https://www.fcbarcelona.cat/ca/socis/tramits-i-gestions/tramits-online
 • Com es fa el pagament?
  El pagament de les quotes es farà mitjançant targeta bancària (Visa o Mastercard) emesa per una entitat o sucursal espanyola. La persona que faci els pagaments haurà de tenir activats els pagaments en línia, la targeta no pot estar caducada, i caldrà disposar de saldo quan es faci efectiu el cobrament de la primera quota.

 • En quants terminis puc finançar la quota de soci i sòcia?
  Es pot escollir entre 3, 4, 6 i 9 mesos.

 • El finançament té despeses associades?
  Les despeses es repartiran proporcionalment en cada quota, segons el període escollit.

 • Quines despeses es cobren per finançar?
  Varien segons els mesos en el que es financi, i es liquiden mensualment.
  El total de les despeses del finançament a 3, 4, 6 o 9 terminis es repartiran a parts iguals entre la quantitat de quotes a pagar, d´acord amb el quadre següent:

 

IMPORT A FINANÇAR
QUOTES
MÍNIM MÀXIM IMPORT MITJÀ 3 4 6 9
50,00 € 100,00 € 75,00 € 1,00 € 1,50 € 2,50 € 4,17 €
100,01 € 150,00 € 125,01 € 1,70 € 2,50 € 4,25 € 7,00 €
150,01 € 200,00 € 175,01 € 3,00 € 4,50 € 7,50 € 12,00 €
200,01 € 250,00 € 225,01 € 4,00 € 6,00 € 8,70 € 13,95 €
250,01 € 400,00 € 325,01 € 4,25 € 6,50 € 10,75 € 17,50 €
400,01 € 550,00 € 475,01 € 6,75 € 10,25 € 17,25 € 28,00 €
550,01 € 700,00 € 625,01 € 9,50 € 14,25 € 23,75 € 38,50 €
700,01 € 850,00 € 775,01 € 12,00 € 18,00 € 30,00 € 49,00 €
850,01 € 1.000,00 € 925,01 € 14,50 € 21,75 € 37,00 € 59,75 €
1.000,01 € 1.150,00 € 1.075,01 € 17,25 € 26,00 € 43,50 € 70,00 €
1.150,01 € 1.300,00 € 1.225,01 € 19,75 € 29,75 € 49,75 € 80,00 €
> 1.300,00 €   1,70% 2,60% 4,35% 7,00%

Exemple representatiu del finançament: En una operació de 225,01 € en 6 quotes, sense interessos, comissió financera per un total de 8,70 €, l'import dels quals es distribueix proporcionalment a cada quota. L’import de la primera quota 38,95€ i de la resta de quotes 38,95€. Total finançat: 233.71€.€. TIN: 0%, TAE: 20.17%. Càlcul de quotes segons el sistema d'amortització francès. Oferta subjecta a autorització prèvia de Financiera Española de Crédito a Distancia, EFC, S.A. Oferta vàlida del 15/12/2023 al 15/2/2024

 • Quin dia és el venciment dels pagaments?
  El dia que es fa el primer cobrament és el dia que FINDIRECT accepta la petició, i el soci o sòcia facilita les dades de la targeta bancària. Les següents quotes es cobren el mateix dia de tots els mesos següents.  

 • Com demano el finançament?
  Mitjançant l'enllaç de tràmits online pot accedir a formalitzar el fraccionament a través de Findirect.

 • Puc cancel·lar el pagament en qualsevol moment?
  Sí, es pot cancel·lar el pagament quan es vulgui, liquidant les quotes que restin per abonar i sense pagar la part de despeses dels mesos restants.

 • Una persona que no és el soci o la sòcia titular pot demanar el finançament?
  La sol·licitud del finançament l’ha de demanar el soci o sòcia titular.Durant el procés, pot indicar a una tercera persona com a pagadora (soci/a o no soci/sòcia).  Aquesta haurà d’acceptar les condicions del  finançament i la cessió de les seves dades a FINDIRECT.  Un cop ACCEPTI o NO ser el pagador del finançament, enviarem les oportunes comunicacions al titular.

 • Les meves dades es donaran a una empresa externa?
  Sí, en el moment de demanar el fraccionament, els socis o sòcies han de donar el seu consentiment per cedir les seves dades a FINDIRECT per gestionar la sol·licitud del finançament, de conformitat amb l'establert a la política de privacitat.

 • Els socis o sòcies andorrans i estrangers, com ho poden finançar?
  Se’ls oferirà un altre procés per poder finançar la quota en 10 terminis sense interessos. O designar a un pagador que compleixi les condicions per sol·licitar finançament estàndard. En el cas que es vulgui, el soci o sòcia ha de contactar amb l’OAB.

 • Puc finançar més d’un soci o sòcia?
  Sí. Però cada soci o sòcia titular ha d’indicar la persona en qüestió com a pagadora.

 • Un soci o sòcia de 16 anys pot demanar finançament?
  No, l’ha de fer el pare, la mare, o tutor/a legal o la persona designada per aquests com a pagador.

 • Si no pago les quotes, perdo la condició de soci del FC Barcelona?
  L'impagament de les quotes del finançament pot comportar la pèrdua de la condició de soci o sòcia.

 

Força Barça
Força Barça

Relacionat Amb aquest contingut

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut