Convocatòria i ordre del dia

Convocatòria i ordre del dia

L'Assemblea General Extraordinària dels Socis del FC Barcelona se celebrarà el diumenge 3 d'abril de forma telemàtica

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

La Junta Directiva del Futbol Club Barcelona, en reunió de data 15 de març del 2022 i en compliment del que s’estableix a l’article 27è dels Estatuts, ha acordat convocar l’Assemblea General Extraordinària, que se celebrarà de manera telemàtica en compliment del que preveu l’article 31 bis de la Llei de l’Esport Catalana (Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol); el proper dia 3 d’abril a les 10 hores en primera convocatòria i a les 10.30 hores en segona. La Mesa quedarà constituïda a la sala Auditori 1899, dins les instal·lacions del Camp Nou, i el seu desenvolupament inclourà el següent:

ORDRE DEL DIA

  1. Informe del President
  2. Ratificació de l’acord amb Spotify
  3. Propostes de socis d'acord amb el que estableix l'article 20.11 dels Estatuts
  4. Torn obert d'intervencions

Així mateix, la Junta Directiva ha acordat sol·licitar la presència d’un notari per tal que comparegui a l’Assemblea i aixequi acta dels acords que s’hi adoptin.

S’informa a tots els socis i sòcies que a partir del dia 23 de maç estarà a la seva disposició la informació relativa al punt segon de l’ordre del dia, en un lloc habilitat a l’Oficina d’Atenció al Barcelonista.

El Club informarà amb la suficient antelació a tots els socis i sòcies compromissaris sobre el procediment per poder accedir a l’Assemblea i votar el punt oportú de l’ordre del dia. 

Barcelona, 17 de març del 2022

Josep Cubells i Ribé
Secretari de la Junta Directiva

 

Força Barça
Força Barça

Relacionat Amb aquest contingut

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut