Accions FC Barcelona - Reial Madrid

Accions FC Barcelona - Reial Madrid

Durant el partit del FCB - RM es van dur a terme accions concretes per lluitar contra el frau i la revenda

Aquesta temporada, el Departament de mobilitat i accessos del FCB ha detectat entrades manipulades en què constava un codi erroni identificatiu d’un abonament a l’estadi corresponent al d'un soci.

Arran d'aquest fet, es va decidir actuar durant el partit FC Barcelona - Reial Madrid amb l'objectiu de detectar i interceptar aquest tipus d'entrada per, posteriorment, realitzar una anàlisi i comprovar-ne l'impacte d'aquest al Club.

Les actuacions que es van dur a terme es fonamentaven en el fet que, els socis amb abonament a l'Estadi només poden accedir al torn mitjançant els següents suports físics:

  • Abonament de plastic de la temporada en curs
  • APP del Soci (aplicació mòbil que conté l'Abonament Digital)
  • Entrada amb format LFP emesa per l'OAB vinculada a l'abonament en cas que el soci abonat,  per motius justificats, no pugui fer servir el seu  abonament físic per a aquest partit.
    Qualsevol altre format, mai pot incloure com a codi d'accés el d'un soci abonat.

El procediment que es va seguir un cop obertes les portes de l’Estadi al públic assistent va ser el d’interceptar a la mateixa porta d’accés al recinte, aquells documents fraudulents que donaven accés a la instal·lació amb un codi fals. Seguidament es van retirar la totalitat de les entrades i es van analitzar una a una manualment, per assegurar que realment el codi d'accés fos erroni.

La Junta Directiva, en la seva reunió del 14 de maig passat, va tractar àmpliament sobre l’acció contra el frau duta a terme per efectius del Club en el decurs del darrer Clàssic contra el Reial Madrid, disputat el 6 de maig al Camp Nou. En el marc d’aquest dispositiu, en què hi van participar un total de 120 treballadors del Club, es van intervenir entrades falsificades, que implicaven un total de 2.823 socis titulars d’un abonament a l’Estadi.

Les irregularitats detectades constitueixen, des del punt de vista disciplinari, dues infraccions que els Estatuts del Club qualifiquen de molt greus: la posada a disposició de l’abonament a la revenda amb la intermediació de xarxes organitzades i la manipulació i la falsificació d’un document oficial del Club.

Atesa la gravetat dels fets, la Comissió de Disciplina del FC Barcelona va dictaminar com a primera resolució la suspensió cautelar immediata de la condició d’abonats de tots els afectats i la incoació dels expedients corresponents.

Força Barça
Força Barça

Relacionat Amb aquest contingut

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut