Convocatòria i ordre del dia de l'Assemblea General Extraordinària del 16 de juny

Convocatòria i ordre del dia de l'Assemblea General Extraordinària del 16 de juny

La reunió se celebrarà de manera telemàtica i l'ordre del dia està centrat en dos punts destinats a activar accions econòmiques

La Junta Directiva del Futbol Club Barcelona, en reunió de data 31 de maig del 2022 i en compliment del que s’estableix a l’article 27è dels Estatuts, ha acordat convocar l’Assemblea General Extraordinària, que se celebrarà de manera telemàtica en compliment del que preveu l’article 31 bis de la Llei de l’Esport Catalana (Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol); el proper dia 16 de juny  a les 18.30 hores en primera convocatòria i a les 19 hores en segona. La Mesa quedarà constituïda a la sala Auditori 1899, dins les instal·lacions del Camp Nou, i el seu desenvolupament inclourà el següent

ORDRE DEL DIA

  1. Informe del President

  2. BARÇA LICENSING & MERCHANDISING, S.L. (BLM). Autorització per a l’adquisició per part d’un o més inversors d’una participació minoritària del capital social de la societat (fins al 49,9%).

  3. DRETS DE TV. Autorització per a la cessió a un o més inversors de fins al 25% dels ingressos per a l’explotació dels drets de televisió corresponents a la competició organitzada per la Liga Nacional de Fútbol Profesional i/o l’obtenció de finançament sobre la base dels esmentats drets de televisió.

  4. Torn obert d'intervencions.

Així mateix, la Junta Directiva ha acordat sol·licitar la presència d’un notari per tal que comparegui a l’Assemblea i aixequi acta dels acords que s’hi adoptin.

S’informa tots els socis i sòcies que a partir del dia 3 de juny del 2022 estarà a la seva disposició la informació relativa als punts de l’ordre del dia sotmesos a votació, en un lloc habilitat a l’Oficina d’Atenció al Barcelonista.

El Club informarà amb la suficient antelació tots els socis i sòcies compromissaris sobre el procediment per poder accedir a l’Assemblea i votar els punts oportuns de l’ordre del dia. 

Barcelona, 1 de juny del 2022

Josep Cubells i Ribé
Secretari de la Junta Directiva

Força Barça
Força Barça

Relacionat Amb aquest contingut

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut