El Barça presenta el tancament de la temporada 2020/21 amb unes pèrdues de 481 milions d'euros

El Barça presenta el tancament de la temporada 2020/21 amb unes pèrdues de 481 milions d'euros

La caiguda d’ingressos respecte l’exercici anterior és de 224 milions d’euros (-26%), mentre que les despeses han augmentat fins arribar a la xifra rècord de 1.136 milions (+19%)

El FC Barcelona ha presentat avui públicament els comptes del tancament de l’exercici econòmic 2020/21, que s’haurà de sotmetre a l’aprovació dels socis compromissaris a l’Assemblea General Ordinària convocada pel proper 17 d’octubre. El director general Ferran Reverter ha detallat les xifres d’una temporada marcada per la convocatòria d’eleccions i el canvi de Junta Directiva, així com per la continuitat de la pandèmia de la Covid-19. Així, el Barça ha tancat l’exercici 2020/21 amb uns ingressos de 631 milions d’euros, molt per sota dels 828 milions fixats en el pressupost, que també pronosticava un benefici d’1 milió d’euros. Finalment, el resultat ha estat de 481 milions d’euros de pèrdues després d’impostos, causats tant per la caiguda d’ingressos com per la incapacitat de contenir la despesa. 

Resum del compte de resultats del tancament econòmic de la temporada 2020/21

Ingressos de 631 milions, 26% menys del pressupostat

La xifra d’ingressos d’explotació de 631 milions d’euros de l’exercici 2020/21 suposa una reducció del -26% respecte els 855 milions d’euros de l’exercici anterior (disminució de -224 milions d’euros) i del -24% per sota dels 828 milions d’euros pressupostats. La xifra d’ingressos aquesta temporada queda marcada de forma significativa, com hem comentat, per la pandèmia mundial de la COVID-19. Aquest impacte, calculat segons criteris de la Circular nº3 de la LaLiga del dia 7/07/2021 és de 92 milions d’euros. Per tant, el resultat de la temporada 2020/21 sense l’impacte de la COVID-19, hauria estat de -390 milions d’euros.

L’àmbit més afectat pel que fa a la pèrdua d’ingressos ha estat el de l’Estadi, que ha sumat 25 milions d’ingressos (-84% respecte a l’exercici anterior) i ha tingut un impacte estimat a causa de la COVID-19 de 181 milions, principalment degut a l’incapacitat d’obrir tant l’Estadi com la resta d’instal·lacions del Club.

En l’apartat Comercial s’han aconseguit 268 milions d’euros d’ingressos (-10% respecte a la temporada 2019/20) però la pèrdua d’ingressos estimada és de 56 milions i prové principalment del tancament de les botigues (42 milions), així com de l’impossibilitat de realitzar cap gira el passat estiu.

Per la part d’ingressos de Mèdia i drets de TV, s’han aconseguit 282 milions, però s’han reduït un -14% respecte a l’exercici anterior, amb una caiguda de 7 milions per culpa de la Covid-19, que s’ha vist compensada amb 25 milions ingressats de més a causa de l’aplaçament de les competicions de la Lliga i la UEFA Champions League 2019/20, que va provocar que es traslladessin els ingressos de retransmissions televisives dels partits disputats els mesos de juliol i agost a la temporada comptable 2020/21. En aquest cas, sense l’impacte de la pandèmia el Club encara hagués ingressat menys, principalment degut a l’eliminació als vuitens de final de la UEFA Champions League.

Per últim, en l’epígraf d’Altres i Traspassos, de 56 milions d’euros d’ingressos, hi ha hagut una disminució de 92 milions d’euros respecte a l’exercici anterior causada principalment per la menor realització d’operacions de traspàs de jugadors.

Les despeses augmenten un 19% 

Les despeses d’explotació han augmentat un 19% en relació a la temporada anterior, passant de 955 milions a 1.136 milions d’euros, xifra rècord a la història del Club. De la mateixa manera que passa amb els ingressos, la pandèmia de la Covid-19 ha permès al Club estalviar-se unes despeses de 125 milions d’euros, ja sigui per acords de l’anterior Junta amb jugadors que van postposar el cobrament del seu salari a temporades posteriors (uns 60 milions d’euros) com per estalvis en despeses de gestió com a conseqüència de la no obertura de l’Estadi o les botigues (uns 64 milions d’euros).

Respecte als salaris no esportius, es mantenen en línia respecte la temporada anterior, amb una lleugera reducció d’1 milió d’euros (-2%).

Finalment, el capítol d’Altres Despeses s’ha incrementat en un 281%. Per una banda, s’ha hagut de dotar un l’augment de provisions fiscals, legals, laborals i de morositat, com a conseqüència del reconeixement de determinats passius que no s’havien reconegut, i seguint les recomanacions establertes a la Due Dilligence. Per altra banda, s’ha procedit a l’actualització del valor comptable d’alguns jugadors que es trobaven sobrevalorats, seguint el criteri de valoració de la LFP.

Situació del balanç econòmic

El deute net a 30 de juny de 2021 seguint el criteri establert per la LFP és de 680 milions d’euros. Tenint en compte que el total de les inversions realitzades en el desenvolupament de l’Espai Barça i altres inversions extraordinàries és de 122 milions d’euros, el deute ajustat és de 558 milions d’euros, situant-se la ràtio estatutària marcada en l’article 67è dels Estatuts del Club, de Deute/EBITDA, en -9,26, per sobre del límit màxim marcat de 2.

A nivell de tresoreria i equivalents, el Club tanca l’exercici amb una caixa disponible de 63 milions d’euros. El deute bancari és de 533 milions d’euros, import corresponent principalment a les diferents emissions de deute a llarg termini que tenia el Club a 30 de juny, així com al préstec per al finançament de l’Espai Barça i altres inversions extraordinàries.

Pel que fa al patrimoni net, les pèrdues de 481 milions de l’exercici 20/21, han provocat que a tancament de juny el saldo passi a ser negatiu en 451 milions d’euros.

Força Barça
Força Barça

Relacionat Amb aquest contingut

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut