L'Assemblea General de Socis Compromissaris se celebrarà finalment el 20 de juny

L'Assemblea General de Socis Compromissaris se celebrarà finalment el 20 de juny

La Junta Directiva del Futbol Club Barcelona ha acordat que l’Assemblea General de Socis Compromissaris se celebri finalment el proper 20 de juny al Camp Nou, en lloc del 4 de juliol

La Junta Directiva del Futbol Club Barcelonaha acordat que l’Assemblea General de Socis Compromissaris se celebri finalment el proper 20 de juny al Camp Nou, en lloc del 4 de juliol com es va anunciar després de l'anterior reunió de Junta.

Així doncs, en compliment del que s’estableix a l’article 27è dels Estatuts, la Junta Directiva del Futbol Club Barcelona ha acordat convocar l’Assemblea General, que excepcionalment serà Ordinària, ja que la corresponent a la temporada 2019/2020 no es va poder celebrar en el termini establert pels Estatuts a causa de la situació sanitària; i Extraordinària respecte d’altres temes.
 
L’Assemblea se celebrarà el proper dia 20 de juny al Camp Nou, a les 15 hores en primera convocatòria i a les 15.30 hores en segona, i amb el següent ordre del dia:

1. Informe del President

2. Informe i aprovació, si escau, de la liquidació de l'exercici econòmic corresponent a la temporada 2019/2020 segons comptes formulats, aprovats i signats en data 17 d’agost del 2020 per la Junta Directiva vigent en aquella data.

3. Informe i aprovació, si escau, del pressupost de l'exercici econòmic corresponent a la temporada 2020/2021 aprovat en data 26 d’octubre del 2020 per la Junta Directiva vigent en aquella data.

4. Aprovació d’operacions de refinançament del Club, amb un o més operadors, per import total de fins a 525 M€.

5. Ratificació dels nomenaments de membres de la Junta Directiva d’acord amb el que disposa l’article 20.10 dels Estatuts.

6. Ratificació dels membres de la Comissió Econòmica en virtut de l’article 20.10 dels Estatuts.

*7. Informe i aprovació de la proposta de reforma dels Estatuts.

8. Informe del Síndic dels Socis i Sòcies.

9. Informe d’antecedents, situació actual i, si escau, decisions sobre la SUPERLLIGA.

10. Propostes de socis d'acord amb el que estableix l'article 20.11 dels Estatuts.

11. Torn obert d'intervencions.

*Degut al canvi de data de l’assemblea, aquest punt de l’ordre del dia queda sense efecte.

 

Força Barça
Força Barça

Relacionat Amb aquest contingut

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut