Els abonaments es renoven cada temporada de manera automàtica, sempre que el carnet de soci estigui degudament emplenat i renovat.
Cada any el Club determina un període de temps per renovar els abonaments, l’inici del qual sol coincidir amb la finalització de la temporada futbolística (30 de juny), moment a partir del qual es procedeix a fer-ne els càrrecs i enviar-los.
En funció del banc on estigui domiciliat el pagament, els socis abonats reben el carnet a la seva entitat bancària o al seu domicili particular per correu certificat o missatgeria. A data d’avui, les entitats que reben els abonaments a les seves oficines són: La Caixa (CaixaBank) i Morabanc (Andorra).

La renovació dels abonaments acostuma a tenir una durada de quatre mesos. Un cop esgotat el termini, cap al 30 d’octubre, i previ avís als socis afectats per correu certificat, els abonaments no renovats passen a disposició del Club.

Aquells socis que tinguin pendent la quota de l'abonament de la temporada 2018/19, poden abonar-la  AQUÍ