Aquells socis que per motius de re-agrupació familiar o per problemes de salut i mobilitat desitgin canviar el seient del seu abonament hauran de realitzar una sol·licitud i adjuntant la següent documentació:

  • Fotocòpia del DNI
  • Document acreditatiu de la relació de parentiu (llibre de família o similar). En el cas de re-agrupament familiar.
  • Document acreditatiu de la necessitat del canvi (certificat mèdic o similar). En el cas de problemes de salut.

Aquestes sol·licituds romanen obertes tot l’any, i la resolució de la petició dependrà de la disponibilitat de l’aforament de l’Estadi en cada moment.

Donada l’escassa disponibilitat de l’aforament lliure i el gran volum de sol·licituds d’aquest tipus, malgrat els seus esforços, el Club no pot garantir una resolució favorable de la seva sol·licitud.