Carnet de soci adult 2016

Carnet de soci Adult 2017

Noves altes de soci:

1. Alta ordinària:

Familiars fins a segon grau de socis actual

Les relacions de parentiu acceptades són:

 • Entre pares i fills
 • Entre avis i néts
 • Entre matrimonis i parelles de fet (inscrits en registre)
 • Entre germans i cunyats
 • Entre sogres i gendres
 • Entre tiets i nebots
 • Entre cosins

* Els socis menors d’edat no poden habilitar l’alta d’un adult.

Per acreditar familiaritat es demanarà al sol·licitant la següent documentació oficial:

 • Fotocòpia del DNI o document oficial d’identificació del soci
 • Fotocòpia del DNI o document oficial d’identificació del sol·licitant
 • Fotocòpies de llibre de família, el registre o algun altre document oficial que n'acreditin la familiaritat

Seria preferible tenir també la clau i el número de soci del familiar que apareixen en el carnet de soci.

Persones que hagin estat sòcies del Club anteriorment, amb un mínim de pertinença de dos anys consecutius

L’única forma de fer-se soci del Club és adreçant-se a l’Oficina d’Atenció al Barcelonista. El carnet es fa al moment.

Tres anys d’antiguitat del Carnet del Penyista 

Els penyistes que hagin superat els tres anys d’antiguitat com a titulars del Carnet del Penyista també podran ser socis del Club.

2. Alta extraordinària:

Si no es reuneixen les condicions per fer una alta de soci ordinària, l’accés a la condició de soci s’assoliria de forma excepcional i per aprovació en sessió de Junta. La Junta Directiva té la potestat d’autoritzar noves altes de soci en els casos i excepcions que es puguin considerar oportuns.

El pagament de la quota d'alta s'haurà de fer en efectiu o amb targeta de crèdit.

 La quota anual és de 177€. Alta vàlida fins el 31 de desembre de 2017.

Com puc ser soci si no compleixo cap dels supòsits anteriors?

Lot de benvinguda*

Fes-te soci i emporta’t aquest exclusiu lot de benvinguda:

 • Carnet de soci personalitzat amb foto
 • Estatuts del club
 • Insígnia de bronze
 • Carta de benvinguda
 • Diploma personalitzat

 *Els elements poden variar al llarg de la temporada