vista panoràmica de l'Oficina d'Atenció a les Penyes

Oficina d'Atenció a les Penyes

Horari de la Oficina d'Atenció a les Penyes

De dilluns a divendres de 9h a 20h.*
Els dies de partit del primer equip entre setmana obre de 9h fins el minut 30 de la segona part. Els dies de partit del primer equip en cap de setmana o festiu obre de 10h fins el minut 30 de la segona part.

*L’horari de l’OAP del proper 23 de juny serà de 9 a 18 hores. 

Adreça

Av. Arístides Maillol s/n, Accés 15, Seu Social, Oficina d’Atenció a les Penyes

Telèfon

902 18 99 00

Només per penyes de l'estranger

+34 93 496 36 00

Adreça de correu electrònic: penyes@fcbarcelona.cat