L’informem que les dades proporcionades seran incorporades en fitxers titularitat del FC Barcelona per a la gestió del programa de Barça Fans. Així, tractarem les seves dades per a les finalitats següents:

  • Gestionar el seu compte d’usuari.
  • Proporcionar-li accés a continguts i serveis exclusius per als usuaris del programa Barça Fans.

Així mateix, i sempre que ens hagi proporcionat el seu consentiment mitjançant el marcatge de les caselles establertes a aquest efecte al formulari de registre, podrem tractar les seves dades per a:

  • Remetre-li la newsletter informativa del programa de Barça Fans, que serà sempre personalitzada i adaptada als seus interessos.
  • Remetre-li informació addicional relacionada amb el FC Barcelona, com, per exemple, enquestes d’opinió, invitacions per a esdeveniments o productes del mateix Club, com ara descomptes o promocions per a entrades a partits, marxandatge, productes digitals, etc.
  • Remetre-li informació, descomptes o promocions de tercers amb els quals el FC Barcelona pugui mantenir una relació comercial o de col·laboració, com per exemple la Fundació FC Barcelona o els patrocinadors del Club, els quals poden realitzar accions específicament orientades als Barça Fans.

Totes les comunicacions podran ser adaptades i personalitzades segons els interessos dels usuaris, bé basant-nos en els productes i els serveis sol·licitats, bé segons aquelles dades que puguem deduir o obtenir de la seva navegació, de l’interès en determinats continguts, de la reacció a les nostres comunicacions, entre altres. L’esmentada personalització es duu a terme de manera parcialment automatitzada, en el sentit que el Club determina els paràmetres de la personalització, però la plataforma tecnològica és la que genera el perfil de l’usuari. No enviem comunicacions generals que no siguin segmentades mitjançant el procediment anterior, ja que considerem que és d’interès tant per al Club com per a l’usuari del programa Barça Fans enviar o rebre informació que sigui rellevant, i perquè el fet de no segmentar no modificaria el nombre de comunicacions rebudes pel programa Barça Fans, sinó tan sols el contingut d’aquestes. En aquest sentit, si qualsevol usuari del programa Barça Fans no desitgés ser segmentat, preguem que no se subscrigui a les comunicacions del programa Barça Fans.

En cap cas les seves dades seran tractades fora de la Unió Europea, ni cessades, venudes, llogades o posades a la seva disposició de cap altra manera a un tercer, excepte a aquells proveïdors de serveis del FC Barcelona, els quals realitzen determinades activitats per al Club, però en cap cas per a les seves finalitats pròpies.

Totes les dades que ens proporcioni o que, mitjançant la prestació dels serveis associats al programa Barça Fans, puguem deduir, seran tractades indefinidament mentre formi part del programa Barça Fans o fins que, per qualsevol mitjà disponible segons la tecnologia en cada moment, el FC Barcelona consideri que ja no té interès a formar part del Club o a rebre les seves comunicacions. Una vegada es doni de baixa o quan considerem que ja no vol formar part del Club segons el que s’ha indicat anteriorment, les seves dades podran ser conservades durant el termini legal que sigui aplicable en cada moment perquè el Club pugui complir amb la normativa vigent.

En qualsevol moment podrà oposar-se a qualsevol dels tractaments indicats anteriorment, sense que tingui cap conseqüència sobre la seva condició de Barça Fan, excepte que es doni de baixa del programa.

Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat mitjançant comunicació per escrit dirigida a la Comissió de Protecció de Dades a la direcció av. Arístides Maillol, s/n, 08028 de Barcelona (Espanya), o bé per correu electrònic a lopd@fcbarcelona.cat. Addicionalment, podrà interposar reclamació davant l’Autoritat de Control competent si considera que el FC Barcelona ha tractat les seves dades contravenint la present Política de Privacitat o qualsevol altra normativa vigent relacionada.