LLIGUETA DE CAMPIONS PÚBLIC SOCI
TRIBUNA de 216 a 234 € de 173 a 187 €
GOLS de 110 a 140 € de 88 a 112 €
GENERAL 85 68
% Descompte respecte al preu individual d'entrades Fins a un 20% de dte. A més del 20% anterior, un 20% de dte addicional respecte al públic.

Atenció: aquests paquets no estaran disponibles per als aficionats que no siguin socis i que tinguin la nacionalitat de qualsevol dels equips rivals.