El fons del Club és un fons obert i amb un volum actual aproximat de 45 metres lineals. | ARXIU FCB

Com a Arxiu, el Centre de Documentació i Estudis del FC Barcelona conserva documentació generada i/o rebuda pel Club a partir del desenvolupament de les seves funcions al llarg de la seva història.

Entre aquests documents, trobem un gran número de llibres econòmics i de tresoreria, actes de les Juntes Directivas, correspondencia interna i externa, documentació sobre els camps i altres instal·lacions, gestió dels empleats, gestió del material, gestió dels socis, relació amb els aficionats, organismes esportius i d'altra naturalesa.

Al mateix temps, també conté els expedients de gran part dels jugadors del primer equip de futbol, així com dels equips inferiors i de les diferents seccions esportives. Una part d’aquests fons està constituït per material gràfic. Aquestes imatges il·lustren la memòria històrica del Club, tant des de la vessant esportiva com social. Per la gestió i categorització dels materials textuals, s’ha elaborat un quadre de classificació documental que recull les diferents funcions i activitats de l’entitat.

En conjunt, el fons del FC Barcelona és un fons obert i amb un volum actual aproximat de 45 metres lineals. Aquesta propietat de fons obert s’entén per l’ingrés de nous documents mitjançant noves transferències des del mateix Club, donacions i, puntualment, la compra. En aquest sentit, destaca l’adquisició del fons del fotògraf  Horacio Seguí i les donacions fetes per exdirectius, socis i aficionats. Entre els quals es troben:  Artur Martí Cot, Antoni Guizy, Jaime Julià Pérez, Jaume Civit, Jaime Gutiérrez, Salvador Royes Buisan, Jordi Nadal i Carles Guivernau Pla, entre d’altres.

  • FONS FC BARCELONA  

Col·leccions

El CDiE-FCB compta amb una hemeroteca especialitzada en esport, on s’hi troba una  àmplia col·lecció de publicacions periòdiques tant de caràcter extern com de caràcter oficial del club. La recerca de nous materials per completar les col·leccions en l’àmbit de les publicacions periòdiques també és un dels objectius del Centre ja que es pretén omplir determinats buits en les sèries.

A més a més, la biblioteca disposa d’una col·lecció de 1.500 monografies. Entre els temes més tractats, trobem llibres de la història del FC Barcelona, biografies dels seus jugadors, el món de l’esport català, espanyol i internacional, així com monografies d’altres esports. A la vegada el Centre disposa d’un conjunt de publicacions no venals fruit de l’intercanvi amb altres entitats, com  clubs esportius i/o federacions.