Localitats per a cadires de rodes

En el cas que desitgin comprar una entrada per a la zona habilitada per a cadires de rodes hauran de fer-ho mitjançant el següent enllaç.

Hauran d'omplir el formulari amb totes les dades. En el cas que no siguin socis no serà necessari omplir els apartats Clau de Soci i Codi Personal. Si necessiten comprar més entrades per altres acompanyants ho hauran d'indicar a l'apartat "Observacions"

No es permetrà l’accés amb cadira de rodes a cap altra zona de l’Estadi ni amb cap entrada que no sigui per a la zona habilitada per a cadires de rodes.

Localitats amb millor accessibilitat

Les persones amb mobilitat reduïda que no es desplacin amb cadira de rodes poden comprar les entrades mitjançant el següent enllaç. Per aclarir qualsevol dubte  poden contactar amb l'OAE enviant un correu electrònic a oae@fcbarcelona.cat

Cal tenir en compte que l'accés a la majoria d'aquestes localitats pot requerir pujar o baixar algun esglaó. Per aquest motiu recomanem sol·licitar el servei T'Acompanyem.

 
Localitats de l'Estadi amb millor accessibilitat
Zona Porta Boca Fila Seients Zona Porta Boca Fila Seients
Gol Sud Nike 100 114 26 01-02 Gol Nord 36 142 27-28 01-02
Gol Sud Nike 100 115 27 01-02 Gol Nord 36 143 27 01-02
Gol Sud Nike 100 116 27 01-02 Gol Nord 36 144 27 01-02
Gol Sud Nike 100 117 27 01-02 Gol Nord 36 145 29 01-02
Gol Sud Nike 100 118 28-29 01-02 Gol Nord 36 146 29 01-02
Gol Sud Nike 100 119 28-29 01-02 Gol Nord 36 147 29 01-02
Gol Sud Nike 100 120 28-29 01-02 Gol Nord 36 148 29 01-02
Gol Sud Nike 100 121 28-29 01-02 Gol Nord 36 149 27 01-02
Gol Sud Nike 100 122 28-29 01-02 Gol Nord 36 150 27 01-02
Gol Sud Nike 100 123 28-29 01-02 Gol Nord 36 151 27 01-02
Lateral 62 130 27-28 01-02 Tribuna 19 202 7 01-02
Lateral 62 131 27-28 01-02 Tribuna 19 203 7 01-02
Lateral 62 132 27-28 01-02 Tribuna 19 204 7 01-02
Lateral 62 133 27-28 01-02 Tribuna 19 205 7 01-02
Lateral 62 134 27-28 01-02 Tribuna 19 206 7 01-02
Lateral 62 135 27-28 01-02 Tribuna 19 207 7 01-02
Lateral 62 136 27-28 01-02 Tribuna 19 208 7 01-02
Lateral 62 137 27-28 01-02 Tribuna 19 209 7 01-02
Lateral 62 138 27-28 01-02