Localitats per a cadires de rodes

En el cas que desitgin sol·licitar una entrada per a la zona habilitada per a cadires de rodes hauran de fer-ho mitjançant el següent enllaç.

Hauran d'omplir el formulari amb totes les dades. En el cas que no siguin socis no serà necessari omplir els apartats Clau de Soci i Codi Personal. Si necessiten sol·licitar més entrades per altres acompanyants ho hauran d'indicar al desplegable "entrades extra".

No es permetrà l’accés amb cadira de rodes a cap altra zona de l’Estadi ni amb cap entrada que no sigui per a la zona habilitada per a cadires de rodes.

Localitats amb millor accessibilitat

Les persones amb mobilitat reduïda que no es desplacin amb cadira de rodes poden comprar les entrades mitjançant el següent enllaç. Per aclarir qualsevol dubte  poden contactar amb l'OAE enviant un correu electrònic a oae@fcbarcelona.cat

Cal tenir en compte que l'accés a la majoria d'aquestes localitats pot requerir pujar o baixar algun esglaó. Per aquest motiu recomanem sol·licitar el servei T'Acompanyem.

 
Localitats de l'Estadi amb millor accessibilitat
Zona Porta Boca Fila Seients Zona Porta Boca Fila Seients
Gol Nord 100 142 26 01-02 Gol Sud Nike 36 114 27-28 01-02
Gol Nord 100 143 27 01-02 Gol Sud Nike 36 115 27 01-02
Gol Nord 100 144 27 01-02 Gol Sud Nike 36 116 27 01-02
Gol Nord 100 145 27 01-02 Gol Sud Nike 36 117 29 01-02
Gol Nord 100 146 28-29 01-02 Gol Sud Nike 36 118 29 01-02
Gol Nord 100 147 28-29 01-02 Gol Sud Nike 36 119 29 01-02
Gol Nord 100 148 28-29 01-02 Gol Sud Nike 36 120 29 01-02
Gol Nord 100 149 28-29 01-02 Gol Sud Nike 36 121 27 01-02
Gol Nord 100 150 28-29 01-02 Gol Sud Nike 36 122 27 01-02
Gol Nord 100 151 28-29 01-02 Gol Sud Nike 36 123 27 01-02
Lateral 62 130 27-28 01-02 Tribuna 19 202 7 01-02
Lateral 62 131 27-28 01-02 Tribuna 19 203 7 01-02
Lateral 62 132 27-28 01-02 Tribuna 19 204 7 01-02
Lateral 62 133 27-28 01-02 Tribuna 19 205 7 01-02
Lateral 62 134 27-28 01-02 Tribuna 19 206 7 01-02
Lateral 62 135 27-28 01-02 Tribuna 19 207 7 01-02
Lateral 62 136 27-28 01-02 Tribuna 19 208 7 01-02
Lateral 62 137 27-28 01-02 Tribuna 19 209 7 01-02
Lateral 62 138 27-28 01-02