fcb.portal.reset.password

La Secció 13a de l’Audiència Provincial de Barcelona ha notificat avui la Sentència dictada en data 22 de febrer de 2013 per la qual es desestima el recurs d’apel·lació interposat pel Sr. Joan Laporta i els integrants de la seva Junta Directiva contra la Sentència dictada pel Jutjat de Primera Instància número 30 de Barcelona en procediment ordinari número 1533/2010, sentència per la qual es desestimava íntegrament la demanda d’impugnació de l'Assemblea General Ordinària del 16 d'octubre de 2010.

La sentència de l’Audiència, igual que la de primera instància, també imposa les costes judicials causades als demandants.

Són arguments principals de la Sentència els següents: (i) escrupolós compliment del dret d'informació previ; (ii) no suplantació del President pel Secretari; (iii) no influència de l'exposició de la ‘due diligence’ en el resultat de les votacions; (iv) la liquidació de l'exercici econòmic 2009/2010 presentat a l'Assemblea s'ajusta a la prescripció estatutària de reflectir la imatge fidel de la situació econòmica de l'Entitat; (v) no haver impedit la intervenció a l'Assemblea del Sr. Laporta; (vi) haver adoptat l'acord d'exercici de l'acció de responsabilitat per la majoria prevista estatutàriament i legalment; (vii) no apreciar-ne la vulneració de cap dret dels demandants ni la infracció de cap precepte legal o estatutari.

A partir d’aquest moment queda sense efecte la causa de suspensió de l’acció de responsabilitat aprovada en aquella Assemblea.

Davant d’aquesta Sentència, el Futbol Club Barcelona expressa la seva satisfacció per aquesta nova declaració judicial de validesa dels acords adoptats per l'Assemblea del 16 d'octubre de 2010.

Tornar a dalt
_satellite.pageBottom();