Imatge de l'escut del Barça

Durant el mandat del Comitè el Barça va guanyar una Lliga Mediterrània. | FCB

Com que, en teoria, el Barça quedava en mans dels treballadors, la primera decisió que es va prendre va ser confiscar el Club i el camp de Les Corts avançant-se al sindicat CNT-FAI. La Comissió va quedar integrada per cinc persones de reputació inqüestionable que havien treballat sempre al servei del FC Barcelona: Pere Ballarín, Manuel Bassols, Àngel Sánchez, el secretari general Rossend Calvet i el massatgista Àngel Mur.

El 31 d’agost del 1936 s'hi van afegir en una maniobra molt hàbil ideada per Calvet tres directius que havien format part de la Junta de Suñol: Francesc Xavier Casals, Agustí Bo i Paulí Carbonell. El primer es va encarregar de les tasques financeres, una feina realment dura tenint en compte que els comptes de l'Entitat estaven pràcticament a zero, i es va convertir de facto en l’home fort del Club. El 5 de novembre del 1937 el Comitè d’Empleats es va dissoldre i va donar pas a una nova Junta Directiva. Durant el mandat del Comitè el Barça va guanyar una Lliga Mediterrània.