Política de privacitat

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

En registrar-se, les seves dades personals són tractades pel FC Barcelona (d'ara endavant, «FC Barcelona» o «Club»), amb domicili al carrer d'Arístides Maillol, s/n, 08028 Barcelona, i amb NIF G-08266298.

2. FINALITATS I BASES DE LEGITIMACIÓ

Les seves dades són tractades amb les finalitats següents:

TRACTAMENT FINALITAT BASE DE LEGITIMACIÓ I DURADA
REGISTRE COM A USUARI

En registrar-se, el FC Barcelona tracta les seves dades per gestionar i mantenir el seu compte d'usuari, que inclou tota la informació que puguem recollir sobre vostè, com per exemple les seves preferències de continguts o productes, informació captada directament de l'usuari per mitjà d'enquestes, promocions, etc., o mitjançant la mateixa navegació per la nostra pàgina web.
Les seves dades són tractades per proporcionar-li tots els continguts de Barça TV+, així com per fer-li arribar comunicacions sobre novetats i continguts de Barça TV+, i també per posar-nos en contacte amb vostè, per gestionar qualsevol incidència o tràmit sobre la seva subscripció.

Totes les comunicacions –tant l'enviament de butlletins o altres comunicacions comercials o bé l'atenció al client– es poden fer per telèfon i/o per mitjans electrònics, com ara SMS/MMS, mitjançant aplicacions de missatgeria directa o per correu electrònic.

A més, en fer el pagament, podem tractar les seves dades per fer un control sobre possibles operacions fraudulentes, la qual cosa pot implicar la comunicació de dades a proveïdors experts en prevenció i gestió del frau, de conformitat amb el que s'indica a l'apartat següent.

Tractem les seves dades sobre la base de la relació contractual que ens uneix.

Les seves dades es tracten mentre mantingui el compte d'usuari o no s'oposi al tractament.

BUTLLETINS

A més, es pot subscriure als butlletins següents, prestant el consentiment a cadascun d'ells en el procés de registre.
- Butlletins sobre productes del FC Barcelona, com ara entrades, marxandatge o productes digitals, així com invitacions a esdeveniments o enquestes d'opinió.
- Butlletins amb informació de tercers, com per exemple la Fundació FC Barcelona o els patrocinadors del Club, els quals poden fer accions destinades específicament als culers. Aquests tercers no tenen accés a la seva informació; el FC Barcelona remet les comunicacions directament.

Tots els nostres butlletins sempre són personalitzats i adaptats als seus interessos, tal com es descriu més endavant.

Així mateix, tots els butlletins s'envien per mitjans electrònics, com ara SMS/MMS, aplicacions de missatgeria instantània o correu electrònic.

Consentiment

Les seves dades es tracten mentre mantingui el compte d'usuari o no retiri el seu consentiment.

PERFIL DELS NOSTRES USUARIS Fem perfils dels nostres usuaris. El perfil ens permet poder oferir més bons serveis, adaptats a les preferències dels nostres usuaris, proporcionant continguts de qualitat i personalitzats. Per a més informació sobre aquest tractament, pot consultar l'apartat 4 d'aquesta política de privacitat.

Interès legítim

Les dades es tracten mentre mantingui el seu compte d'usuari o no s'oposi al tractament.

PUBLICITAT EN XARXES SOCIALS O SERVEIS DE TERCERS

Hi ha determinades xarxes socials, aplicacions o pàgines web de tercers que permeten l'enviament de comunicacions comercials o impactes publicitaris a usuaris concrets o determinats.

Amb aquesta informació, la xarxa social o l'aplicació verifica si l'usuari disposa d'un compte a la seva plataforma, la qual cosa permet al FC Barcelona dur a terme el que es coneix com a customaudience o audiència personalitzada amb els usuaris que s'hagin registrat com a culers i que, per tant, hagin acceptat rebre comunicacions comercials del FC Barcelona de conformitat amb el que s'ha indicat anteriorment en aquesta política i que, al seu torn, tenen compte a la dita xarxa social o aplicació, de manera que se'ls pot mostrar publicitat directament a la xarxa social o l'aplicació.

Aquest tipus d'activitat pot fer-se en diversos mitjans, i destaquen les xarxes socials som Facebook (custom audience), Twitter (tailored audience) o Google (customer match).

Així mateix, aquestes xarxes socials o aplicacions permeten compartir dades d'usuaris per trobar o identificar el que es denomina «públics similars», és a dir, usuaris que tenen un perfil similar als usuaris del FC Barcelona en la dita xarxa social o aplicació, però que no són usuaris del FC Barcelona.

Aquest tipus d'activitat sol fer-se especialment mitjançant xarxes socials com Facebook (lookalike audience), Twitter (tailored audience) o Google (similar audience). En aquest cas, com que no s'impacta directament amb publicitat sobre els usuaris propis, es fan servir les dades bàsiques de tots els usuaris, fins i tot les dels que no hagin acceptat rebre comunicacions comercials.

En relació amb les dades proporcionades als dits tercers, considerem rellevant que els nostres usuaris sàpiguen que únicament es comunica el seu correu electrònic o telèfon, i que es comunica de manera xifrada per garantir la confidencialitat i la seguretat de les seves dades. Tot el procés està protegit per mitjà de l'eina facilitada per la plataforma mateixa i que permet que aquesta plataforma el pugui identificar a la seva base de dades.

Recordi que si no vol rebre publicitat per mitjà de la xarxa social o plataforma de tercers l'ha de restringir per mitjà del seu perfil d'usuari, tot això segons el que s'estableix a les polítiques de privacitat de cadascuna de les plataformes.

Aquestes xarxes socials i/o aplicacions només ens faciliten les seves dades de manera anonimitzada i estadística, sense que puguem tornar a identificar-lo o conèixer altres nous interessos, llevat que interactuï amb nosaltres mitjançant algun dels nostres anuncis a través de la xarxa social i/o l'aplicació.

Interès legítim

Les dades es tracten mentre mantingui el seu compte d'usuari o no s'oposi al tractament.

 

3. COMUNICACIÓ DE DADES

Les seves dades no són cedides, venudes, llogades ni posades a disposició de cap altra manera a cap tercer, tret d'aquells proveïdors de serveis del FC Barcelona que realitzen determinades activitats per a nosaltres (serveis de màrqueting i telemàrqueting, atenció al client, pagaments, enviament del butlletí en cas que s'hi hagi subscrit, etc.), però no tracten, en cap cas, aquestes dades per a finalitats pròpies. Alguns d'aquests proveïdors poden trobar-se fora de la Unió Europea, tal com s’indica a l'apartat 5 següent.
Sens perjudici d'això anterior, en fer el pagament és possible que les seves dades puguin ser comunicades a terceres empreses que tractaran les seves dades com a responsables del tractament i, per tant, seran aquestes empreses les que determinin els fins i els mitjans per als quals es faran servir les dades. És el cas de RiskifiedLtd., que tracta les seves dades ambfins de seguretat i control antifrau de les transaccions dutes a terme per part seva. La comunicació del Club a Riskified suposa la transferència internacional de dades fora de l'Espai Econòmic Europeu (EEE), per a la qual cosa totes dues parts garanteixen que s'han adoptat les garanties oportunes perquè el tractament compleixi els requisits establerts a la normativa de protecció de dades (per a més informació sobre aquestes garanties, es pot posar en contacte amb nosaltres a les adreces que s'indiquen a l'apartat setè següent).
Per a més informació sobre com Riskified tracta les seves dades, pot accedir a: https://www.riskified.com/privacy/.

4. ELABORACIÓ DE PERFILS I DECISIONS AUTOMATITZADES

Tal com es descriu tot seguit, el Club pot fer un perfilat dels usuaris, tenint en compte totes les dades que vostè ha proporcionat.
Aquest perfil té en compte, per exemple:

  • El seu comportament al web, les cookies, els moviments del cursor o les seves preferències i interessos.
  • Comportament davant l'enviament dels nostres butlletins informatius com, per exemple, quin contingut li resulta interessant segons l'obertura de butlletins i la freqüència d'obertura (sempre que hagi acceptat rebre comunicacions comercials).
  • Interacció que pugui fer per mitjà d'altres canals, com ara consultes als nostres canals d'informació o bé contacte.
  • Informació que ens pugui proporcionar mitjançant enquestes de satisfacció.
  • El seu comportament davant el contingut digital proporcionat, el tipus de continguts, les seves preferències, el temps de visualització, etc.

L'informem a més que, per a alguns serveis, podem tractar les seves dades personals fent servir mitjans automatitzats. Això significa que determinades decisions es prenen de manera automàtica sense intervenció humana, com per exemple, segmentar-lo segons si té interès en determinades seccions de la pàgina web o pot arribar a fer servir altres serveis que puguem oferir.
A més, si accepta rebre comunicacions comercials, aquestes informacions poden ser adaptades i personalitzades segons els interessos dels usuaris, ja sigui sobre la base dels productes i serveis sol•licitats, o bé sobre la base de les dades que puguem deduir o obtenir de la seva navegació, interès en determinats continguts, reacció a les nostres comunicacions, entre d'altres.
Aquesta personalització es fa d'una manera parcialment automatitzada, en el sentit que nosaltres determinem els paràmetres de la personalització, però la plataforma tecnològica és la que genera el perfil de l'usuari. No enviem comunicacions generals que no siguin segmentades mitjançant el procediment anterior, perquè considerem que és d'interès tant per a nosaltres com per a l'usuari el fet d'enviar o rebre informació que sigui rellevant, i perquè no segmentar els usuaris no alteraria el nombre de comunicacions rebudes pel programa Barça Fans, sinó només el seu contingut. En aquest sentit, si no vol ser segmentat, li demanem que no se subscrigui a Culer Membership.

5. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

El FC Barcelona, com a entitat de projecció internacional, té proveïdors internacionals que poden prestar els seus serveis des de fora de la UE. Per això, és possible que les seves dades es tractin fora de la Unió Europea o l’Espai Econòmic Europeu (per exemple, el proveïdor de l'enviament de butlletins, l'emmagatzematge de dades, gestió del frau, etc.).
En qualsevol cas, ens assegurarem que els dits tractaments de dades es protegeixin sempre amb les garanties oportunes, que poden incloure:

  • Clàusules tipus aprovades per la UE: Es tracta de contractes aprovats pel regulador europeu que proporcionen les garanties suficients per garantir que el tractament compleix els requisits establerts pel Reglament europeu de protecció de dades.
  • Certificacions dels tercers: Per exemple, el PrivacyShield, acord marc entre la UE i els Estats Units que estableix un marc estandarditzat per al tractament de dades d’acord amb els requisits del Reglament europeu de protecció de dades.

6. DURADA DEL TRACTAMENT

Totes les dades proporcionades són tractades durant el termini establert a l'apartat segon d'aquesta política de privacitat.
Sens perjudici d'aquests terminis, les seves dades es poden conservar de manera anonimitzada amb finalitats estadístiques o d'estudi de mercat, sempre que sigui possible, o bé degudament bloquejades per complir qualsevol obligació legal del FC Barcelona.

7. MÉS INFORMACIÓ I EXERCICI DELS SEUS DRETS

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat mitjançant una comunicació per escrit dirigida a la Comissió de Protecció de Dades, a l'adreça carrer d'Arístides Maillol, s/n, 08028 de Barcelona (Espanya), o bé per correu electrònic a proteccio.dades@fcbarcelona.cat.
Si té qualsevol dubte, qüestió o reclamació sobre com tractem les seves dades personals, pot posar-se en contacte amb el nostre delegat de protecció de dades a l’adreça de correu electrònic dpo@fcbarcelona.cat o bé per correu postal, enviant un escrit a l'adreça carrer d'Arístides Maillol, s/n, 08028 de Barcelona (Espanya), amb la referència «DPO». En cas que no obtingui resposta en un període raonable, pot interposar una reclamació davant l'Autoritat Espanyola de Protecció de Dades.

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut