Els àngels de la guarda

Els àngels de la guarda

Els tutors són figures clau en el desenvolupament dels joves esportistes dels equips formatius del Club ja que són l’enllaç entre el jugador i el seu entorn

Una de les figures cabdals en el procés de formació integral dels jugadors que formen part dels equips formatius de la Masia és la del tutor. El tutor realitza l’enllaç i l’acompanyament del jugador amb la família, l’staff tècnic, el centre acadèmic i la resta de l’equip. Una de les seves premisses bàsiques és la coherència en el missatge: donar les mateixes pautes en tots els àmbits que intervenen en la formació dels jugadors.

L’equip dels disset tutors i dues psicòlogues estan coordinats per Ana Merayo, responsable del SAIE (Servei Integral d’Atenció a l’Esportista) del programa Masia 360. Aquests tutors treballen amb un o dos equips de totes les categories de formació dels diferents esports professionals del FC Barcelona: futbol, futbol femení, bàsquet, handbol, futbol sala i hoquei patins.

El seu primer objectiu és tenir la fotografia completa de cada jugador que té al seu càrrec, és a dir, la informació de tots els aspectes de la vida dels joves esportistes per ajudar en el seu desenvolupament esportiu i personal, actuant amb coherència en tots els aspectes que els envolten.

Visió total

Assisteixen als entrenaments dels jugadors, tenen tutories personalitzades amb els jugadors i de grup amb l’equip. Van coordinats amb els tècnics i els coordinadors dels equips i els esports i mantenen contacte directe amb els responsables acadèmics dels jugadors. A més, tenen una línia de doble direcció amb les famílies: expliquen com veuen el nen i, alhora, les famílies indiquen diferents aspectes de la vida del jugador i qüestions que poden tenir incidència en el seu rendiment personal, esportiu i acadèmic.

Cada cop que un jugador entra a la disciplina del FC Barcelona, a les seves categories de formació, es duu a terme una entrevista amb el jugador i la seva família. En aquesta entrevista, de caràcter psicosocial, es detecta la situació personal del jugador i la seva família per poder facilitar les dinàmiques més favorables al seu desenvolupament. Alhora, se’ls informa del funcionament del Club.

A partir d’aquesta entrevista, els tutors, amb la coordinació del SIAE, tracen un pla de treball amb diversos objectius per facilitar-ne la plena formació i que puguin seguir el que s’anomena carrera dual: esport i estudis.

Dins la metodologia aplicada pels tutors, pel que fa a la formació personal destaquen aspectes com la capacitat de comunicació entre jugadors, equip tècnic i famílies, responsabilitat, autonomia i tots aquells aspectes educatius i formatius que els serveixen per a la vida i per a l’esport.

Adaptació segons l’edat

L’acció s’adapta segons les edats dels esportistes. Fins als 16 anys els eixos bàsics de la tasca tutorial són: creació d’hàbits saludables, coneixement de si mateixos i del seu entorn, responsabilitat i creació de rutines favorables en tots els àmbits de la seva vida.

Els tutors traslladen un missatge coherent en totes les facetes, esportiva, personal i familiar, buscant l’autonomia personal del jove i, a la vegada, normalitzar diferents situacions pròpies de la vida esportiva. Moltes vegades el suport de jugadors més grans que han passat per situacions similars ajuda a dur a terme la tasca tutorial.

A partir dels 16 anys, i amb els valors previs ja consolidats, l’acció tutorial gira cap a altres objectius:

Es desenvolupa l’orientació vocacional basada en l’equilibri entre esport i formació. S’ajuda a veure quina part del seu temps s’ha de dedicar a la formació acadèmica per equilibrar-la amb la formació esportiva. En aquest àmbit, la tutorial no és una tasca assistencial, sinó que el Club i els tutors posen les eines i acompanyen els jugadors perquè siguin els protagonistes de la seva vida amb el suport del programa de la Masia.

Des del SAIE i els tutors que desenvolupen el programa tenen clar que el Barça és més que un club i, alhora, que els nois i noies de la Masia són més que esportistes, i que cal anar sempre més enllà de la formació esportiva per facilitar la formació integral dels nostres joves.

Força Barça
Força Barça

Relacionat Amb aquest contingut

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut