Ordre del dia de l’Assemblea

Ordre del dia de l’Assemblea

Detall dels temes que es tractaran a la propera assemblea de compromissaris, convocada oficialment per al 22 de setembre de 2012, a les 16 hores

La Junta Directiva del Futbol Club Barcelona, en reunió de data 3 de setembre de 2012, de conformitat amb el que preveu l’article 25è dels Estatuts, ha acordat convocar Assemblea General Ordinària, que se celebrarà al Palau de Congressos de Catalunya, situat a l’avinguda Diagonal, 661-671, de Barcelona, el proper dia 22 de setembre de 2012, a les 16.00 hores en primera convocatòria i a les 16.30 hores en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:

1.- Informe del president

2.- Liquidació de l’exercici econòmic 2011/2012

3.- Pressupost de l’exercici econòmic 2012/2013

4.- Presentació del Pla Estratègic 2012-2016

5.- Autorització per a la convocatòria d’un referèndum per al projecte immobiliari de l’Estadi.

6.- Propostes de socis i sòcies d’acord amb el que estableix l’article 19.12 dels Estatuts.

7.- Informe del Síndic dels socis i sòcies.

8.- Torn obert d’intervencions.

Així mateix, la Junta Directiva ha acordat requerir la presència d’un notari perquè comparegui a l’acte de l’Assemblea General i aixequi acta dels acords que s’hi adoptin i de les intervencions dels assistents.

Barcelona, 6 de setembre de 2012

El secretari de la Junta Directiva - Antoni Freixa i Martín

Força Barça
Força Barça

Relacionat Amb aquest contingut

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut