Retrat d'Àlvar Presta

Àlvar Presta va ser president durant tres mesos. | ARXIU FCB

Després de la dimissió de Francesc de Moxó el Club vivia una forta divisió interna. Una gran part dels socis volia que el vicepresident Joaquim Peris de Vargas assumís la direcció de l'Entitat, però una altra part dels socis hi estava en contra.

A l'assemblea celebrada el 30 de juny hi va aparèixer un grup de nous socis que va decidir la votació a favor d’una nova Junta Directiva encapçalada per Àlvar Presta.

La divisió interna, però, es va mantenir, i al cap de tres mesos d'haver estat elegit Presta va presentar la dimissió, el 29 de setembre del 1914, a causa del malestar existent entre la directiva i els socis. A partir d’aquell moment es va fer càrrec de la presidència, amb caràcter accidental, el vicepresident Peris de Vargas.