Ordre del dia de l'Assemblea General Ordinària 2018

Ordre del dia de l'Assemblea General Ordinària 2018

Se celebrarà al Palau Blaugrana, el proper dia 20 d’octubre, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11.00 hores en segona convocatòria

La Junta Directiva del Futbol Club Barcelona, reunida en data 27 de setembre, de conformitat amb el que preveu l’article 27è dels Estatuts, ha acordat convocar Assemblea General Ordinària, que se celebrarà al Palau Blaugrana, el proper dia 20 d’octubre, a les 10.30 hores en
primera convocatòria i a les 11.00 hores en segona convocatòria, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Informe del President.

2. Informe i aprovació de la liquidació de l’exercici econòmic corresponent a la temporada 2017/2018.

3. Informe i aprovació del pressupost de l’exercici econòmic corresponent a la temporada 2018/2019.

4. Informe del Secretari Tècnic.

5. Ratificar els nous membres de la Junta Directiva, designats de conformitat amb el que preveu l’article 35.1 dels Estatuts.

6. Ratificar la proposta de modificació de l’article 2n dels Estatuts del FC Barcelona, en relació amb l’escut de l’Entitat.

7. Informe i aprovació de la proposta de reforma dels Estatuts del FC Barcelona.

8. Informe de la Fundació del FC Barcelona.

9. Propostes de socis d’acord amb el que estableix l’article 20.11 dels Estatuts.

10. Informe de la Comissió de Control i Transparència.

11. Informe del Síndic dels Socis.

12. Torn obert d’intervencions.

Així mateix, la Junta Directiva ha acordat requerir la presència d’un notari perquè comparegui a l’acte de l’Assemblea General i aixequi acta dels acords que s’hi adoptin i de les intervencions dels assistents.

Força Barça
Força Barça

Relacionat Amb aquest contingut

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut