Llista espera d'abonaments

Llista espera d'abonaments

Aquí podràs consultar la posició dins la llista d'espera dels socis per optar a un abonament de l'Estadi del FC Barcelona

El Club té una llista d'espera per ser abonat a l'Estadi. 

Es poden inscriure en aquesta llista, presencialment a l’OAB, els socis de qualsevol categoria amb una antiguitat mínima de dos anys ininterromputs com a soci. S’accepta que en el cas dels menors d’edat puguin fer el tràmit els pares o els tutors legals, els quals han d’aportar còpia del llibre de família.
Tols els socis inscrits han de ratificar anualment la inscripció a la llista d’espera, presencialment a l’OAB, durant el període comprès entre el 15 d’octubre i el 7 de gener de cada any. Els socis que no facin aquest tràmit dins del període fixat perdran tots els drets i seran esborrats d’aquesta llista.

Si vols consultar la teva posició en la llista d'espera d'abonaments només has d'accedir a l'OAB online mitjançant el següent enllaç:

Període de ratificació temporada 2018/19

Aquest any el període és del 15 d’octubre del 2018 a l'11 de gener del 2019 (oficial 15/10 al 07/01).

Quins socis han de fer el tràmit?

Tots els socis d’alta a la llista d’espera fins el 30 de juny de 2018

Ratificació formulari Web

Els socis que tinguin una antiguitat de més de tres any a la llista, poden efectuar el tràmit mitjançat un formulari web.

La data de càlcul és la de final del període: Data d’alta Llista d’Espera fins l'11 de gener de 2016.

Els que ho desitgin també poden fer el tràmit presencial a l’OAB

 

 

Força Barça
Força Barça
Tanca l'article