Síndic dels Socis

Síndic dels Socis

Òrgan unipersonal i independent de la Junta Directiva, que té per missió l'assistència, l'assessorament i la defensa dels drets dels socis en la seva relació amb el Club

El Síndic dels Socis és un òrgan unipersonal i independent de la Junta Directiva, que té per missió l'assistència, l'assessorament i la defensa dels drets dels socis i sòcies en la seva relació amb el club, així com l'elaboració i actualització del cens d'electors i electores del club segons l’article 57è del Estatuts del Club..

El càrrec de Síndic dels Socis ha de recaure en un soci del Club de prestigi reconegut, i és necessari no haver estat membre de la Junta Directiva del Club ni haver tingut cap mena de relació professional o empresarial amb el Club, així com no sigui familiar, en línia directa o col·lateral, fins al quart grau, de cap membre de la Junta Directiva proposant o treballador del Club

La designació de Síndic dels Socis s’ha de fer a proposta de la Junta Directiva i ha de ser ratificada a l’Assemblea General. El termini del seu mandat comença a comptar del dia en que la Junta Directiva acordi la seva proposta, moment del qual ha de començar a exercir les seves funcions durant un període de cinc anys, poden ser reelegit per un darrer mandat d’idèntica durada.

En l'exercici de les seves funcions determinades a l’article 57è dels Estatuts del Club, els òrgans de govern i administració del Club li faciliten una oficina que ell dirigeix d’una manera autònoma oberta a tots els socis.

 

Força Barça
Força Barça

Relacionat Amb aquest contingut

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut