FAQ's

FAQ's

FINANÇAMENT ABONAMENT 

 • Quin termini hi ha per demanar el finançament de l’import de l’abonament?
  Des del 15 de setembre fins el dia 10 d’octubre de 2022

 • Tots els socis abonats poden finançar els abonaments?
  Per normativa legal, la persona responsable del pagament vinculada a la sol·licitud ha de ser major d’edat, disposar de DNI o NIE i tenir l’ adreça fiscal (la que apareix al DNI o NIE) a Espanya.
  La resta de socis/sòcies abonats/abonades, se’ls oferirà un altre procés per a poder finançar l’abonament en 3 terminis sense interessos.  En el cas que es vulgui, ha de contactar amb l’OAB.

 • Si el soci/sòcia titular de l’abonament és menor d’edat, com es demana el finançament?
  En cas de titulars menors d’edat, el seu pare, mare o tutor/a legal haurà d’acceptar les condicions del finançament i les cessions de dades a Findirect en el moment de sol·licitar el finançament

 • Com puc demanar el finançament?
  Es pot demanar mitjançant un formulari web que es troba a Tràmits Online, accedint amb la clau de soci i el codi personal (PIN). Un cop identificats ha d’accedir a tràmits/gestió de pagaments.


 • Quins abonaments puc finançar?
  L’abonament Estadi, del Palau Blaugrana i de l’aparcament

 • Com es realitza el pagament?
  El pagament de les quotes es realitzarà mitjançant targeta financera (Visa o Mastercard) emesa per una entitat o sucursal espanyola . El pagador haurà de tenir activats els pagaments online, i la caducitat de la targeta ha de ser superior al termini del finançament.

 • En quants terminis puc fraccionar l’abonament?
  Es pot escollir entre 3, 4 6 i 9 mesos.

 •  El finançament té despeses associades?
  La modalitat de finançament a tres mesos és sense cost addicional, i a partir del finançament a 4 terminis la despesa es repartirà proporcionalment en cada quota..

 • Quines despeses es cobren per finançar?
  Varien segons els mesos en el que es financi, i es liquiden mensualment.
  El total de les despeses a 4, 6 o 9 terminis es repartiran a parts iguals entre la quantitat de quotes a pagar, d´acord amb els següent quadre:

https://www.fcbarcelona.cat/ca/noticies/2775469/

 • Quin dia és el venciment dels pagaments?
  El dia que es realitza  el primer cobrament  és el dia que FINDIRECT accepta la petició, i el soci/sòcia entra les dades de la targeta bancaria. Les següents quotes es cobren el mateix dia de tots els mesos següents.   

 • Com demano el fraccionament?
  Mitjançant el següent enllaç (tràmits online) pots accedir a formalitzar el fraccionament a través de Findirect.

 • Puc cancel·lar el pagament en qualsevol moment?
  Sí, es pot cancel·lar el pagament quan es vulgui,  liquidant les quotes que restin per abonar i sense pagar la part de despeses dels mesos restants.

 • Una persona que no és el/la soci/sòcia titular de l’abonament, pot demanar el finançament?
  La sol·licitud del finançament l’ha de demanar el soci o sòcia titular de l’abonament. Durant el procés, pot indicar a una tercera persona com a pagadora (soci o no soci).  Aquesta haurà d’acceptar les condicions del  finançament i la cessió de les seves dades a FINDIRECT.  Un cop ACCEPTI o NO ser el pagador del finançament,  enviarem les oportunes comunicacions al titular.

 • Si tinc més d’un abonament, com es fa el finançament?
  Pot fer una sol·licitud per a cada abonament, o una sola sol·licitud per tots els abonaments, sempre que la suma de tots ells sigui entre 60 € i els 2.500 €. En cas que superi aquesta quantitat, s’ha de fer una sol·licitud de finançament per a cada abonament.

 • Si tinc diferents abonaments, puc escollir diferents modalitats de finançament?
  Sí, per cada abonament pot escollir la modalitat que més li convingui, o bé finançar els abonaments junts sempre que el cost de cada abonament estigui dins de l´import mínim i màxim del finançament (60€ i 2.500€)

 • Les meves dades es donaran a una empresa externa?
  Sí, en el moment de demanar el finançament, els socis/sòcies han de donar el seu consentiment per cedir les seves dades a FINDIRECT per gestionar la sol·licitud del finançament, , de conformitat amb l'establert a la política de privacitat.

 • Un membre de l’espai animació (EDA) pot fraccionar l’abonament?
  No, perquè els abonaments EDA tenen una quota amb unes condicions especials d’accés.

 • Els socis/sòcies andorrans i estrangers, com poden finançar?
  Se’ls oferirà un altre procés per a poder finançar l’abonament en 3 terminis sense interessos, ho pot demanar contactant amb l’OAB. O designar a un pagador que  compleixi les condicions per sol·licitar finançament estàndard.

 • Puc finançar més d’un abonament de diferents socis/sòcies?
  Sí. Però cada soci titular ha d’indicar la persona en qüestió com a pagadora.

 • Un abonament de penyes es pot demanar finançament?
  No, perquè la penya no és una persona física, és una entitat jurídica.

 • Un soci de 16 anys pot demanar un finançament?
  No, l’ha de fer el pare/mare o  tutor legal o la persona designada com a pagador

 • Si no pago les quotes, perdo l’abonament?

  L'impagament de les quotes del finançament és un incompliment que pot comportar la pèrdua de la condició d´abonat.

 • Puc fer un canvi de nom si el meu abonament està en procés de finançament?
  No, fins que l'abonament no estigui pagat, no pot fer un canvi de nom.

RENOVACIÓ ABONAMENT

 • Quin és l’import de renovació del meu abonament?
  El dia 27 de juny es va enviar un correu electrònic personalitzat a cada soci o sòcia amb abonament, amb tota la informació sobre el preu del seu abonament i l'import a pagar aquesta temporada 22/23.

 • Es pot fraccionar l'abonament d'aquest temporada?
  Sí que es pot demanar el fraccionament de l'abonament.

 • Quan es podrà efectuar el canvi de complet a lliga? 
  A partir de l'1 d'agost es podrà fer el canvi de modalitat i fins al primer partit de Champions a l'Estadi.

 • Quan rebré el meu abonament? 
  Durant tot el mes de juliol s'aniran enviant els abonaments.

 •  S'activarà aquesta temporada el Seient Lliure? 
  Sí, ja es poden alliberar partits d'aquesta pròxima temporada.

 • En quina data es cobrarà l'abonament del pàrquing?
  El mateix dia que es cobra l'abonament de l'estadi.

 • Podré demanar excedència aquesta temporada 22/23?
  No. Aquesta temporada pot fraccionar l'abonament i posar-lo utilitzar el Seient Lliure en aquells partits en els quals no pugui assistir.

 • Podré continuar demanat entrades infantils o activant el passaport a través de l'APP?
  Sí, podrà fer-ho com es feia habitualment.

 • S'ha incrementat el preu de l'abonament 22/23?
  Sí, com cada temporada, s’ha aplicat l’augment de l’IPC interanual de Catalunya del mes d’abril, publicat en el mes de maig: + 8%

       AFECTACIONS OBRES ESPAI BARÇA

 • Quines zones hi ha afectades? 
  Les boques que es veuran afectades totalment són les següents: 416, 417, 418, 419, 420, 421, 521 i 522.
  Les boques que es veuran afectades parcialment són: Localitats parells de la Boca 415 i localitats senars de la Boca 422

  També es veuran afectades les files 34, 35 ,36 i 37 de les Boques 316, 317, 318, 319, 320 i 321, els seients parells de la Boca 315 i els seients senars de la boca 322.

 • Podré escollir la localitat que m’assignin?
  El Club assignarà les localitats seguint criteris de disponibilitat i tenint en compte als nuclis familiars. Les localitats seran sempre de categoria igual o superior a l’actual.
   
 • Es podran sol·licitar agrupaments familiars?
  Aquells socis que, per motius de re-agrupació familiar, necessitin canviar la localitat proporcionada per part del Club, hauran de realitzar una sol·licitud i adjuntar una fotocòpia dels seus DNI i el document acreditatiu de la relació de parentiu (llibre de família o similar).
   
 • Els socis poden optar a agafar una excedència per la temporada 22/23?
  L’opció de sol·licitar una excedència per a la temporada 2022-23 estarà habilitada únicament i exclusivament per als socis i sòcies titulars d’un abonament que es vegi afectat per aquesta actuació.
   
 • Quines localitats es veuen afectades per passar de cobert a descobert?
  Es veuran afectades, passant de ser cobertes a descobertes, les localitats situades de la fila 26 a la 33 de les Boques 316, 317, 318, 319, 320 i 321, les localitats parells de les mateixes files de la boca 315 i les senars de la Boca 322.

 • Quina és la diferència de preu entre la localitat coberta i descoberta de segona graderia? El preu de gol segona cobert és de 569 €, mentre que, descobert té un cost de 541 €.

 

Força Barça
Força Barça

Relacionat Amb aquest contingut

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut