Informació General

Informació General

Procés d'acreditació per entrar a la sala virtual i canals d'intervenció per als socis compromissaris

L’Assemblea Extraordinària del proper 3 d’abril, que tractarà la proposta de l’acord amb Spotify com a nou patrocinador i la votació dels socis compromissaris per a la seva ratificació, s’efectuarà de manera telemàtica per primera vegada a la història del Club.

Els socis compromissaris estan convocats a les 10 hores a primera convocatòria i a les 10.30 hores, a segona. La Mesa de l'Assemblea, amb la presència dels membres de la Junta Directiva, quedarà constituïda a l'Auditori 1899, i el desenvolupament de l'ordre del dia començarà amb l'informe del president, per tractar tot seguit la proposta del patrocini de Spotify i la seva ratificació per part de l'Assemblea.

A aquesta cita de l’òrgan suprem de govern del Club estan convocats els 4.478 socis compromissaris que configuren l'Assemblea General del FC Barcelona, formada per una representació escollida per sorteig del 2,5% dels socis, els Senadors del Club, els membres de la Junta Directiva actual, els membres de les comissions estatutàries, els expresidents del Club i els presidents de les federacions territorials de penyes que siguin socis amb més de cinc anys d'antiguitat.

Documentació acord amb Spotify

Tots els socis i sòcies que ho sol.licitin poden disposar de la còpia dels documents que integren la informació del segon punt de l'ordre del dia per al seu ús i estudi exclusivament personal i sota la seva responsabilitat.

Es podrà sol·licitar per correu electrònic a assembleacompromissaris@fcbarcelona.cat  o bé presencialment a l'OAB demanant cita prèvia.

Com acreditar-se a l'Assemblea?

Des de qualsevol dispositiu mòbil o ordinador, caldrà accedir a www.fcbarcelona.cat, on hi haura visible de forma destacada l'espai dedicat a l'Assemblea, des d'on els socis compromissaris hauran d'acreditar-ser per poder paricipar i emetre el seu vot en moment de la votació.

Per formalitzar aquesta acreditació, primer caldrà identificar-se amb la Clau de Soci, el Codi personal (PIN) i la data de naixement. Seguidament, el soci compromissari rebrà un SMS en el seu telèfon mòbil amb una xifra de 6 números que caldrà introduir per verificar la seva acreditació.

Per aquest motiu, és totalment necessari que els socis comprovin i actualitzin les seves dades per no tenir cap inconvenient per accedir a l'Assemblea virtual.

Les dades es poden actualitzar des del web del Club:


Un cop acabat el procés d'acreditació, s'accedirà a la sala virtual, amb una pantalla des d'on es podrà seguir el desenvolupament de l'Assemblea per streaming, i amb accés a uns botons per poder enviar preguntes i per poder votar en el moment que s'obri la votació.

Intervencions dels compromissaris

Els compromissaris disposaran de diferents canals per fer arribar les seves preguntes relacionades amb el tema del patrocini que es tractarà a l’Assemblea.

  1. Tres dies abans de l’Assemblea s’activarà en aquest mateix site del web, un nou mòdul que permetrà als socis compromissaris enviar les preguntes que creguin oportunes sobre el  tema del patrocini marcat en el punt 2 de l'ordre del dia, i que seran contestades durant la celebració de l’Assemblea.

  2. Durant l’Assemblea estarà habilitat a la sala virtual l'accés a un botó des del qual els compromissaris podran escriure les preguntes que vulguin dirigir a la Mesa.

  3. A través del sistema de videoconferència, des de la sala virtual, els compromissaris participants podran sol·licitar la seva intenció d'intervenir i efectuar en directe les seves preguntes.

En el darrer punt de l’ordre del dia referent al torn d’intervencions, les qüestions que es vulguin plantejar no es podran enviar dies abans a través del formulari i únicament es podran efectuar escrivint la pregunta a l'accés de la sala virtual o per videoconferència en el  mateix moment de l’Assemblea.

Com es pot seguir l'Assemblea?

  • Per streaming a www.fcbarcelona.cat
  • Barça TV, a Catalunya per TDT i a la resta de l’Estat per les plataformes: Movistar, Vodafone, Orange, Grupo Euskaltel i FuboTV.

 

Força Barça
Força Barça

Relacionat Amb aquest contingut

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut