Serveis

Serveis

Arxiu històric, biblioteca i hemeroteca obert als socis, investigadors i al públic en general.

El Centre de Documentació i Estudis aplega dins seu un arxiu històric, una biblioteca i una hemeroteca. Presta un servei transversal als diferents departaments del Club i també disposa d'un espai de consulta obert als socis, investigadors i al públic en general.

Per conèixer detalladament els serveis que proporciona consulteu la Carta de Serveis del Centre de Documentació i Estudis del FC Barcelona (PDF)  

Informació i referència  

El personal del Centre proporciona els recursos d'informació i assessorament tècnic especialitzat als usuaris, tant els presencials com els no presencials sobre els fons documentals, bibliogràfics, hemerogràfics, i sobre els serveis del propi Centre.  

Consulta de documents  

El Centre disposa d'una sala de consulta on portar a terme la consulta pública i gratuïta dels instruments de descripció i dels fons documentals, bibliogràfics i hemerogràfics del Centre. És necessària la identificació prèvia dels usuaris. Tots els documents de l'arxiu poden ser objecte de consulta sempre que hagin rebut el tractament arxivístic corresponent i que tinguin, per tant, un instrument de descripció suficient, llevat però d'aquells que estiguin subjectes encara a les restriccions d'accés que preveu l'ordenament legislatiu i normatiu vigent que els sigui aplicable en cada cas.  

La consulta de la documentació històrica de l'arxiu es realitzarà exclusivament amb cita prèvia i detallant amb anterioritat la documentació que es vulgui consultar.   

La consulta de la documentació hemerogràfica i/o bibliogràfica no històrica es podrà realitzar, sense necessitat de formalitzar una cita prèvia, si així ho considera l'equip de documentalistes.  

Reprografia  

El Centre ofereix el servei d'obtenció de reproduccions dels seus fons documentals. Es poden obtenir fotocòpies, impressions d'imatges digitals i digitalitzacions.   

Les reproduccions queden supeditades a l'estat de conservació dels documents. També estaran condicionades al compliment de les normes específiques en matèria de drets d'autor i d'explotació a les quals puguin estar subjectes els documents, així com a la normativa interna del Club.  

Les reproduccions s'han de sol·licitar per escrit mitjançant els documents de petició que estan disponibles a sala de consulta, o bé mitjançant formularis de reproducció d'aquesta mateixa web o per correu electrònic.   

No és permesa la reproducció de documents per mitjans propis, ja siguin aquests fotografies amb o sense flaix, escànners portàtils o qualsevol altre mitjà analògic o digital.  

Activitats de difusió i formació  

El Centre de documentació té la voluntat de difondre i posar en valor els seus fons documentals i fotogràfics per tal de donar a conèixer la història del FC Barcelona i la de les persones que n'han format part al llarg del temps.   

 

Força Barça
Força Barça

Relacionat Amb aquest contingut

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut