El reglament de la Cursa Barça CaixaBank 2019

El reglament de la Cursa Barça CaixaBank 2019

Aquí podràs consultar el reglament de la cursa

ARTICLE 1.-  DATA, HORA I DISTÀNCIA.-

La Cursa Barça se celebrarà el diumenge dia 16 de juny. L’hora de sortida serà a les 9 hores, i el punt oficial, l’esplanada del Camp Nou. Pel que fa a la distància, s’estableixen 10 quilòmetres certificats per la Federació Catalana d’Atletisme. 

ARTICLE 2.-   SORTIDA I ARRIBADA.- AVITUALLAMENT.-   

2.1. Els punts oficials de sortida arribada estan situats a l’esplanada del Camp Nou. El circuit és el següent: començament al punt oficial de sortida, a l’esplanada del Camp Nou, desplaçament cap a l’exterior del recinte i pujada per l’av. Dr. Marañón fins a l’av. Diagonal (1 km), av. Diagonal / pl. Pius XII (2 km), continuació per av. Diagonal / Illa (3 km), pl. Francesc Macià, av. Josep Tarradellas, av. Josep Tarradellas / av. Sarrià (4 km), c/ Entença, travessera de les Corts, travessera de les Corts / Col·legi Pare Manyanet (5 km), c/ Joan Güell, c/ Joan Güell, c/ Fígols (6 km), av. Madrid, c/ Arizala (7 km), travessera de les Corts, carretera de Collblanc, c/ Cardenal Reig (7 km), av. Arístides Maillol, direcció av. Joan XXIII (9 km), accés al recinte del Camp Nou, gir a l’esquerra i una volta al perímetre del Camp Nou amb arribada final a l’esplanada davant de l’accés a Tribuna (10 km). L’organització es reserva el dret a modificar el recorregut per causes alienes i/o de força major. Els participants seran informats d’aquesta modificació amb tota l’antelació que les circumstàncies que la causin ho permetin. 

2.2. El recorregut està degudament senyalitzat i marcat a cada quilòmetre, amb cronometratge parcial als 2,5, 5 i 7,5 quilòmetres. 

2.3. El punt d’avituallament estarà situat aproximadament al quilòmetre 5.

2.4. S’estableix, per a tots els participants, un temps màxim d’1 hora i 30 minuts per completar el recorregut. Transcorregut aquest temps es produirà el tancament de la cursa. Els participants que no hagin acabat podran continuar el recorregut fins a acabar-lo. No obstant això, haurà de ser respectant el codi de la circulació i sota la seva responsabilitat. 

ARTICLE 3.-  INSCRIPCIONS.-

3.1. A fi i efecte de poder participar oficialment a la Cursa Barça serà absolutament imprescindible dur a terme la corresponent inscripció a través d’internet. Concretament, al web del Futbol Club Barcelona www.fcbarcelona.cat/cursa a la pestanya ‘Cursa Barça’ disposada per a tal efecte. Està prohibit participar en la cursa sense la prèvia inscripció.  

3.2. El període d’inscripcions es tancarà quan concorri el primer dels fets següents: (i) a les 24 hores del dimarts 11 de juny, o bé, (ii) en el moment d’assolir el nombre màxim de 5.500 inscrits. No es faran inscripcions sota cap concepte el dia de la cursa. 

3.3. La Cursa Barça està oberta a la participació de tothom. No obstant això, l’edat mínima per participar-hi és de 16 anys. Els menors d’edat hauran d’inscriure-s’hi amb l’autorització signada dels seus progenitors o de qui en tingui la pàtria potestat i sota la responsabilitat d’aquests, i haurà de ser lliurada en recollir el dorsal. L’autorització esmentada es pot descarregar al web del Futbol Club Barcelona.

3.4. En el moment de la inscripció els corredors hauran de fer constar si disposen de xip groc propi o bé si hauran d’utilitzar el xip blanc d’un sol ús no reutilitzable que facilitarà l’organització i que s’entregarà a la Fira d’Atenció al Corredor −i que hauran de tornar en acabar la cursa. 

3.5. També s’hi podran inscriure les categories paralímpiques següents: a) discapacitats visuals; b) discapacitats físics (incloent-hi la paràlisi cerebral i els amputats); c) cadira de rodes o carro d’atletisme (no està permès el handbike); i d) discapacitats intel·lectuals. En el moment de la inscripció han de comunicar aquesta circumstància a l’organització. Per acreditar la pertinença a alguna d’aquestes categories cal presentar, quan es reculli el dorsal, la corresponent targeta acreditativa de la discapacitat. 

Els corredors d’aquestes categories han d’anar degudament identificats, així com la persona que, si s´escau, els faci de guies. La participació dels guies serà gratuïta, aniran sense xip i caldrà indicar-ne les dades (nom i cognoms, DNI, data de naixement, telèfon mòbil i correu electrònic).

3.6. La inscripció i l’ús del xip per participar-hi són obligatoris. El preu de la inscripció és el següent:

 - General amb xip groc propi: 17 €

- General amb xip blanc: 19 €

- General amb compra de xip groc: 24 € (*)

- Socis/sòcies FCB amb xip groc propi: 11 €

- Socis/sòcies FCB amb xip blanc: 13 €

- Socis/sòcies FCB amb compra de xip groc: 18 € (*)

(*) Fins a esgotar-ne les existències.

Tots els imports tenen l´IVA inclòs

3.7. Addicionalment i, dins del procés d´inscripció, els corredors tindran la possibilitat, de manera voluntària, de col·laborar i donar suport a la causa solidaria de la Barça Foundation adquirint algun dels següents bens o serveis al FC BARCELONA:

- Estampar a la samarreta de la Cursa les inicials que el corredor indiqui al formulari (fins a un màxim de 2 lletres): 5 €.

- Adquirir la polsera solidaria: 2’5€ (*)

- Adquirir la postal solidaria dels jugadors del Barça de futbol: 2€ (*)

(*) Fins a esgotar-ne existències.

Tots els imports tenen l´IVA inclòs

Els beneficis recaptats derivats d´aquests bens i serveis seran donats íntegrament pel FC BARCELONA a la Barça Foundation, per tal de finançar els projectes d´aquesta entitat, que utilitza l´esport per lluitar contra la violència, contribuir a la inclusió social i donar accés a l´educació entre els nens i joves més vulnerables.

3.8. Les inscripcions són personals i intransferibles. Un cop s’hagi fet la inscripció no se’n retornarà l’import si la no participació del corredor és per causes no imputables a l’organització.

3.9. L’organització podrà demanar el DNI o un document similar per comprovar la identitat de l’atleta. El participant que es negui a la identificació esmentada podrà ser desqualificat.

ARTICLE  4.- FIRA D’ATENCIÓ AL CORREDOR.- RECOLLIDA DE DORSAL, XIP I SAMARRETA TÈCNICA.-

4.1. La Fira d’Atenció al Corredor estarà ubicada a l’edifici de l’Auditori 1899, a les instal·lacions del FC Barcelona a Barcelona −carrer d’Arístides Maillol, s/n, amb entrada per l’accés 14. Estarà oberta el divendres 14 de juny, des de les 15 hores fins a les 20 hores, i el dissabte 15 de juny, des de les 10 fins a les 20 hores ininterrompudament.

4.2. Tots els inscrits a la Cursa Barça rebran una samarreta tècnica commemorativa confeccionada especialment per a la Cursa Barça. L’organització no garanteix la talla de samarreta demanada pels corredors.

4.3. En el cas que el corredor/a hagi escollit l’opció d’estampació de la samarreta de la Cursa Barça, un cop recollida a la Fira del Corredor, haurà de dirigir-se a la “Barça Store”, situada davant de les taquilles del Palau Blaugrana, on li seran estampades les inicials indicades al procés d´inscripció ensenyant el dorsal. Aquesta opció només és vàlida els dies 14, 15 i 16 de juny, aquest últim dia fins a les 13h.

4.4. Els corredors que hagin adquirit la polsera solidaria i/o la postal solidaria del jugadors del Barça de Futbol podran recollir la/es mateixa/es a la Fira d´Atenció al Corredor en el mateix moment de retirar el dorsal.

4.5. El dia de la cursa no s’entregarà cap dorsal, xip ni samarreta, excepte en supòsits excepcionals, com els residents a fora de Barcelona o una altra causa justificada −i amb avís previ.

4.6. El fet de no retirar la samarreta, el dorsal i el xip en els dies establerts significa la renúncia a aquests i, per tant, la renúncia a participar a la cursa. El dia de la recollida del dorsal els menors d’edat hauran de venir acompanyats dels seus progenitors o de qui n’ostenti la pàtria potestat, que signaran l’autorització perquè els menors puguin participar en la cursa.

ARTICLE 5.- DISTRIBUCIÓ DELS CALAIXOS DE SORTIDA.-

5.1. La sortida està dissenyada per calaixos en funció de la marca acreditada en 10 quilòmetres. Cada calaix està identificat amb un color. Només podran accedir-hi aquells corredors que tinguin el dorsal o la polsera del color distintiu de cada calaix. És obligatori córrer la cursa amb el dorsal col·locat a la part frontal de la samarreta, de manera visible, i amb el xip lligat a la sabatilla.

5.2. Als corredors els seran assignats els calaixos de sortida en funció del temps obtingut en la distància de 10 quilòmetres de la manera següent: a) als corredors que disposin de xip groc se’ls assignarà automàticament la millor marca d’enguany i la dels dos darrers anys en curses de 10 quilòmetres; b) als corredors que no disposin d’aquest xip els serà assignat un calaix de manera automàtica, llevat que acreditin la seva marca personal a la Fira d’Atenció al Corredor mitjançant un diploma o full de classificació d’una cursa de 10 quilòmetres corresponent als anys 2018 o 2019 en què constin les seves dades i el temps registrat. Cal tenir en compte que només s’acceptaran curses oficials i homologades que formin part del calendari de la Federació Catalana i/o Espanyola d’Atletisme. Els participants amb residència en altres països podran acreditar la marca amb un certificat o full de resultats d’alguna cursa homologada per la federació del seu país. Cada calaix està identificat amb un color al dorsal o braçalet.

ARTICLE 6.- CLASSIFICACIÓ I  ENTREGA DE PREMIS.-

6.1. Les classificacions d’arribada de la Cursa Barça s’obtindran mitjançant el xip de Championchip. Per tant, el seu ús és obligatori per figurar a les classificacions. La classificació es farà segons el temps real indicat pel xip certificat pels jutges de la Federació Catalana d’Atletisme.

6.2. Es farà el lliurament de premis als corredors següents:

-       Cinc primers classificats masculins i femenins de la categoria absoluta.

-       Primer soci i primera sòcia del Futbol Club Barcelona classificats de la categoria absoluta.

-       Tres primers classificats masculins i femenins de les categories paralímpiques següents:

o   A) Discapacitats visuals.

o   B) Discapacitats físics (incloent-hi la paràlisi cerebral i els amputats).

o   C) Cadira de rodes o carro d’atletisme (no està permès el handbike).

o   D) Discapacitats intel·lectuals.

6.3. En cadascuna de les categories premiades, per optar als premis caldrà que hagin acabat la cursa un mínim de tres corredors.

6.4. L’entrega de premis de la Cursa Barça es farà el mateix dia, en acabar les participacions dels corredors, al pòdium habilitat per a això.

6.5. En els resultats s’indicaran les classificacions per categories d’edat en homes i dones. Són les següents: absoluta general; de 16 a 35 anys; de 36 a 45 anys; de 46 a 55 anys; més de 55 anys. Per establir les categories es tindrà en compte l’edat de cada participant el dia de la cursa. En els resultats es podran veure les classificacions per a cadascuna de les categories.

ARTICLE 7.- SERVEI MÈDIC, GUARDA-ROBA I FISIOTERÀPIA.-

7.1. Es posarà a disposició dels participants un espai gratuït de consigna on podran dipositar les seves pertinences. No obstant això, aquest servei tindrà la consideració de mer dipòsit, ja que no estarà garantida per part de l’organització cap tasca de control ni de vigilància respecte del contingut. Pel motiu anterior, el Futbol Club Barcelona no es farà responsable de cap pèrdua o sostracció dels objectes que els participants lliurement hi dipositin.

7.2. L’organització disposarà d’un servei mèdic i d’ambulàncies per a possibles urgències tant a la sortida i a l’arribada com al llarg del recorregut. 

7.3. L’organització, en acabar la cursa, posarà a disposició dels participants que ho desitgin un servei de recuperació muscular prestat per fisioterapeutes. Aquest servei podrà estar limitat en funció del volum de demanda i, per tant, el Futbol Club Barcelona no es fa responsable del fet que tots els sol·licitants d’aquest servei puguin ser atesos.

ARTICLE 8.- VEHICLES AUTORITZATS.-

Els únics vehicles que podran seguir la prova seran els expressament autoritzats per l’organització. 

Queda totalment prohibit seguir els corredors en cotxe, moto, bicicleta o patins, pel perill que podria suposar per a ells. Aquesta prohibició s’entén per a tota la cursa, i molt especialment per a l’arribada a meta, i la seva inobservança serà motiu de possible desqualificació. 

ARTICLE 9.- PROHIBICIONS.-

Queda prohibit participar a la cursa sense dorsal i, per motiu de seguretat, tampoc està permès participar-hi portant cotxets, cadiretes o similars, ni amb animals. 

ARTICLE 10.- RESPONSABILITAT.-

La participació en l’esdeveniment es farà sota la responsabilitat i el risc dels participants a la cursa i, en el cas dels menors, sota la responsabilitat dels seus tutors legals. L’organització declina tota responsabilitat dels danys que els participants puguin ocasionar durant la prova, fer-se ells mateixos o a terceres persones. L’organització té subscrita una assegurança d’accidents i de responsabilitat civil segons la legislació vigent.

ARTICLE 11.- DESQUALIFICACIONS. 

El personal acreditat de l’organització, el jutge àrbitre i, en el seu cas, els membres del servei mèdic de la Cursa Barça estan facultats per retirar els participants que durant la prova:

1.      Manifestin un mal estat físic.

2.     No facin el recorregut complet.

3.     No tinguin dorsal o no el portin visible.

4.     Mostrin un comportament no esportiu.

ARTICLE 12.- RECLAMACIONS.-

Les reclamacions es faran per escrit a l’organització de la Cursa Barça dintre de les 24 hores següents a la publicació dels resultats a internet. L’organització prendrà la decisió, juntament amb el jutge àrbitre designat per la Federació Catalana d’Atletisme, en un termini de tres dies. La decisió que adoptin serà inapel·lable. Les reclamacions s’hauran d’adreçar per correu electrònic a l’adreça cursa@fcbarcelona.cat.

ARTICLE 13.- DADES PERSONALS I DRETS D’IMATGE.-

13.1. TRACTAMENT DE DADES

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
Les seves dades personals seran tractades pel FC Barcelona, amb domicili a l’Avinguda Arístides Maillol s/n, 08028, Barcelona i amb NIF G-08266298.

FINALITATS
La participació a la Cursa Barça suposa necessàriament el tractament de dades de caràcter personal, a fi de poder gestionar la correcta participació en l’esmentada cursa i els serveis associats.

En aquest sentit, l’informem que les dades proporcionades seran tractades per el FC Barcelona, amb les següents finalitats:

- Gestionar la inscripció a la Cursa, així com el pagament i fer un control sobre les operacions fraudulentes.

- Contractar l’assegurança necessària per la seva participació amb la Federació Catalana d’Atletisme;

- En el seu cas, l’adquisició del xip groc.

- Posar a la seva disposició la samarreta amb la talla que hagi escollit, sempre i quan hi hagi disponibilitat.

- Publicar els resultats dels participants, d’acord amb els temps realitzats en les plataformes habilitades.

- En cas de resultar guanyador, les seves dades seran tractades per a gestionar la comunicació, i entrega del premi, gestionar, en el seu cas, les possibles conseqüències fiscals i complir amb qualsevol obligació legal derivada de l’entrega del premi, si fos necessari. Així mateix, es publicarà el seu nom, cognoms i fotografia, en qualsevol mitjà del Club, incloses les revistes del Club o la Fundació Futbol Club Barcelona, pàgina web, entre d’altres.

En el cas que l’inscrit sigui menor d’edat, a més de les dades del menor, es tractaran les dades del representant legal que autoritza la inscripció, tal i com s’especifica en l’apartat “Consentiment del Menor” de la present clàusula

Així mateix, sempre i que ens hagi proporcionat el seu consentiment mitjançant la marcació de les respectives caselles establertes a l’efecte en el formulari, podrem tractar les seves dades per:

-        Remetre la Newsletter informativa del programa Barça Fans, que serà sempre personalitzada i adaptada al seus interessos.

-        Remetre informació addicional relacionada amb el FC Barcelona, com, per exemple, enquestes d’opinió, invitacions a esdeveniments, o productes del mateix Club com descomptes o promocions per entrades a partits, marxandatge, productes digitals, etc.

-        Remetre informació, descomptes o promocions de tercers amb els quals el FC Barcelona pugui mantenir una relació comercial o de col·laboració, com per exemple la Fundació Privada del FC Barcelona, o els patrocinadors o espònsors del Club, els quals poden dur a terme accions específicament orientades als Barça Fans.

Finalment, en cas de tenir alguna discapacitat i d’omplir voluntàriament els camps que hi fan referència , autoritza expressament al FC Barcelona al tractament de les dades de salut, amb l’única finalitat de poder gestionar la seva correcta participació en atenció a les seves necessitats (per exemple, assignar-l’hi un lloc a la cursa, acompanyants, etc.).

Per participar a la Cursa Barça, i com a servei necessari, es comunicaran les seves dades a les societats següents:

- Federació Catalana d’Atletisme, que les tractarà únicament per poder subscriure la corresponent pòlissa asseguradora. Aquesta cessió es basa en l’obligatorietat de la contractació, per tant es tracta d’una cessió necessària en tot cas.

- Chip Timing, S.L., proveïdor del cronometratge oficial de la cursa, que les tractarà per gestionar la distribució dels calaixos de sortida i els resultats de la Cursa, d’acord amb el que indica la seva Política de Privacitat, disponible a https://xipgroc.cat/avislegal. A la vegada, finalitzada la Cursa Barça, Chip Timing, S.L. podrà cedir les dades dels resultats al FC Barcelona per a que aquest les publiqui o comuniqui als participants.  

COMUNICACIÓ DE DADES
Les seves dades no seran cedides, venudes, llogades o posades a disposició de cap altra manera a cap tercer, tret d’aquells proveïdors de serveis del FC Barcelona, els quals duguin a terme determinades activitats per al Club (com per exemple l’enviament de la newsletter), però que en cap cas tractaran les dades per a finalitats pròpies. Alguns d’aquests proveïdors poden trobar-se  fora de la Unió Europea, tal i com s’indica a l’apartat  “Transferències Internacionals”

En cas que desitgi rebre informació de terceres empreses, com la Fundació FC Barcelona o els patrocinadors o espònsors, aquesta informació serà sempre enviada pel FC Barcelona, i no els hi serà proporcionada cap dada, tret que l’organització hagi rebut el consentiment exprés per fer-ho.

DECISIONS AUTOMATITZADES I ELABORACIÓ DE PERFILS
En la participació a la Cursa, no s’elaboren perfils de ningun tipus.

Sense perjudici de l’anterior, per exemple, si ha acceptat rebre comunicacions comercials, aquestes podran ser adaptades i personalitzades segons els interessos dels usuaris, bé basant-se en els productes i serveis sol·licitats, o bé basant-se en aquelles dades que podem deduir o obtenir de la seva navegació, interès en determinats continguts, reacció a les nostres comunicacions, entre d’altres.

Aquesta personalització es duu a terme de manera parcialment automatitzada, en el sentit que el Club determina els paràmetres de la personalització, però la plataforma tecnològica és la que genera el perfil de l’usuari. No enviem comunicacions generals que no siguin segmentades mitjançant el procediment anterior, ja que considerem que és d’interès tant del Club com de l’usuari del programa Barça Fans, enviar o rebre informació que sigui rellevant, i perquè el fet de no segmentar no alteraria el nombre de comunicacions rebudes del programa Barça Fans, sinó tan sols el contingut d’aquestes. En aquest sentit, si qualsevol usuari del programa Barça Fans no desitja ser segmentat, preguem que no es subscrigui a les comunicacions del programa Barça Fans.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS
El FC Barcelona, com a entitat de projecció internacional, té proveïdors internacionals que poden prestar els seus serveis des de fora de la UE, i, per tant és possible que les seves dades es tractin fora de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu (per exemple, el proveïdor d’enviament de la newsletter, emmagatzematge de dades, gestió de les sol·licituds d’informació o atenció al soci, etc.).

En qualsevol cas, el Club s’assegurarà que aquests tractaments de dades es protegeixin sempre amb les garanties oportunes, que podran incloure:

o   Clàusules Tipus aprovades per la UE: es tracta de contractes aprovats pel regulador europeu, els quals proporcionen les garanties suficients per garantir que el tractament compleix amb els requisits establerts pel Reglament Europeu de Protecció de Dades.

o   Certificacions dels tercers: per exemple, el Privacy Shield, acord marc entre la UE i els Estats Units que estableix un marc estandarditzat per al tractament de dades d’acord amb els requisits del Reglament Europeu de Protecció de Dades.

DURACIÓ DEL TRACTAMENT
Totes les dades que ens proporcioni seran tractades mentre gestionem la seva participació a la Cursa, i mentre es mantinguin publicats els resultats dels participants, i en cas de ser un guanyador, durant el temps necessari per la publicació dels resultats i l’entrega dels premis.

Així mateix, si s’ha subscrit a la nostra newsletter, tractarem les seves dades fins que el Club consideri que, per qualsevol mitjà a l’abast segons la tecnologia disponible en cada moment, ja no té interès en els seus productes. En qualsevol cas, podrà donar-se de baixa de la newsletter en qualsevol moment.

Finalitzat el termini indicat en el primer paràgraf d’aquest apartat, el FC Barcelona conservarà les seves dades degudament anonimitzades amb finalitats estadístiques o d’estudi de mercat, sempre que sigui possible, o degudament bloquejades per complir amb qualsevol obligació legal del Club.

EXERCICI DELS SEUS DRETS
En qualsevol moment podrà revocar el consentiment a qualsevol dels tractaments indicats anteriorment.

Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat mitjançant comunicació per escrit adreçada a la direcció carrer Arístides Maillol, S/N, 08028 de Barcelona (España), amb la referència “Dades Personals”, o bé per correu electrònic a proteccio.dades@fcbarcelona.cat

Si té qualsevol dubte sobre com tractem les seves dades de caràcter personal, o qualsevol altre qüestió relacionada amb la matèria, pot posar-se en contacte amb el nostre delegat de Protecció de Dades, a la direcció carrer Arístides Maillol, S/N, 08028 de Barcelona (España), a l’atenció del “delegat de Protecció de Dades”, o bé per correu electrònic a la direcció dpo@fcbarcelona.cat.

Tanmateix, en cas de considerar que el tractament de les seves dades, s’ha realitzat contravenint el que disposa el present text, pot presentar reclamació davant de :

o   El nostre delegat de Protecció de Dades (dpo@fcbarcelona.cat) 

o   L’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

·       CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE DADES DEL MENOR

El progenitor o tutor del menor que autoritza al menor a la inscripció, en cas de compartir els deures i responsabilitats respecte d’aquest amb una altra persona, garanteix que n’ha sol·licitat el consentiment oportú i que, per tant, l’inscriu en nom de tots els responsables del menor. En aquest sentit, el FC Barcelona es reserva el dret de contactar amb el progenitor o tutor del menor per a sol·licitar qualsevol altra informació que calgui per verificar aquest extrem o qualsevol altre que sigui necessari.

13.2. DRETS D’IMATGE 

Així mateix, pel fet d’inscriure’s a la cursa, el participant i, en el cas que sigui menor d’edat, els seus representants legals, donen el seu consentiment exprés al Futbol Club Barcelona i a la Federació Catalana d’Atletisme, sota la seva absoluta responsabilitat a tots els efectes, perquè es capti la seva imatge (incloent-hi imatge, nom i veu), mitjançant les fotografies i/o l’enregistrament audiovisual que, en el seu cas, puguin fer-se, individualment o conjuntament, a través del personal del FC Barcelona o de tercers autoritzats durant la seva participació a la Cursa Barça, incloent-hi els actes de presentació i de repartiment de premis, així com la participació a les possibles entrevistes i/o reportatges que se’ls puguin fer. Les imatges es podran utilitzar gratuïtament per a ús publicitari i/o per fer difusió de la mateixa prova o de les següents edicions i per a la seva venda. 

A tals efectes, el Futbol Club Barcelona i la Federació Catalana d’Atletisme estaran autoritzats per fer ús del material gràfic i/o audiovisual esmentat anteriorment, i de les seves còpies, de manera íntegra o parcial, per a actes de promoció i/o d’informació relatius a la Cursa Barça, o altres, en qualsevol dels actius de comunicació del Futbol Club Barcelona en el territori del món i per temps indefinit, ja sigui directament o per mitjà de terceres persones a les quals autoritzin o encarreguin la realització, en compliment de les seves finalitats estatuàries. Així, els participants renuncien a qualsevol remuneració i/o reclamació, sota cap concepte, per la conservació d’aquestes imatges i/o per la presa de les imatges fotogràfiques esmentades o els vídeos i per la cessió dels seus drets d’explotació. Segons l’expressat anteriorment, els suports, actius publicitaris i promocionals, actuals i/o futurs, en els quals pugui aparèixer la imatge individual o col·lectiva dels participants és i serà propietat del Futbol Club Barcelona.

ARTICLE 14.-  ACCEPTACIÓ DEL PRESENT REGLAMENT.-

14.1. La inscripció a la Cursa Barça és personal i intransferible i suposa l’acceptació d’aquest Reglament i del Reglament de Curses de Fons de la Federació Catalana d’Atletisme. La interpretació del present Reglament i de tot allò que no hi quedi reflectit serà regulat per l’organització.

14.2. La inscripció dels participants implica haver llegit, entès i adquirit el compromís que s’exposa a continuació:

“Declaro que (i) NO pateixo cap tipus de patologia que mèdicament m’impedeixi o desaconselli la no realització d’activitats esportives en general i/o la meva participació a la Cursa Barça en particular; (ii) NO requereixo cap tipus d’assistència i/o vigilància mèdica específica, atès que no pateixo actualment cap malaltia que requereixi tractament mèdic continuat. 

Així mateix, declaro que em trobo en un estat físic i de salut òptim per participar a la Cursa Barça i, per tant, eximeixo el Futbol Club Barcelona de tota responsabilitat relacionada i/o derivada dels danys que, de qualsevol mena, pugui patir com a conseqüència de la meva participació a la cursa, incloent-hi qualsevol accident o lesió que pogués sofrir abans, durant o després de la Cursa Barça”. 

14.3. Malgrat l’anteriorment esmentat, l’organització recomana als participants sotmetre’s a un reconeixement mèdic previ a la prova, ja que, en tot cas, la decisió de la participació i l’assumpció del risc que se’n pugui derivar és responsabilitat únicament i exclusivament del participant. Pel que fa als menors d’edat, la inscripció dels participants a la prova implica que els seus tutors han llegit, entès i adquirit el compromís que s’exposa a continuació: 

“Confirmo i asseguro que el menor (i) NO pateix cap tipus de patologia que mèdicament li impedeixi o desaconselli la realització d’activitats esportives en general o la seva participació a la Cursa Barça en particular; (ii) NO requereix cap tipus d’assistència o vigilància mèdica específica, atès que no pateix actualment cap malaltia que requereixi tractament mèdic continuat.

Així mateix, declaro que el menor es troba en un estat físic i de salut òptim per participar en la Cursa Barça i, per tant, eximeixo el Futbol Club Barcelona de tota responsabilitat relacionada o derivada dels danys que, de qualsevol mena, pugui patir com a conseqüència de la seva participació a la cursa, incloent-hi qualsevol accident o lesió que pogués sofrir abans, durant o després de la Cursa Barça”.

14.4. En el cas que causes de força major obliguin a suspendre la celebració de la cursa el dia previst, el Futbol Club Barcelona es compromet a comunicar la suspensió als participants inscrits dintre de les 72 hores següents al moment en què es tingui coneixement de la causa de força major, així com a fixar una data alternativa o a cancel·lar definitivament l’esdeveniment.

CURSA BARÇA

FUTBOL CLUB BARCELONA

 

Força Barça
Força Barça

Relacionat Amb aquest contingut

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut