Comunicat del FC Barcelona sobre el fitxatge de Neymar

Comunicat del FC Barcelona sobre el fitxatge de Neymar

El Club rebutja que hagi comès un delicte fiscal en relació amb el compliment de les obligacions fiscals derivades de la contractació del jugador

La Junta Directiva del Futbol Club Barcelona, arran de l’obertura d’un procediment penal per un presumpte delicte fiscal imputat al Club, en relació amb els diferents pagaments relacionats amb el fitxatge del jugador Neymar da Silva Santos Jr, es va reunir ahir a les oficines del Club i va arribar, per unanimitat, als acords següents:

1.- Rebutjar que el Club hagi comès un delicte fiscal en relació amb el compliment de les obligacions fiscals derivades de la contractació del jugador. El Club va estar assessorat en tot moment i l’auditor del Club va estar sempre informat i va tenir accés a tota la documentació de la contractació.

2.- Com s’ha fet fins a la data, continuar prestant la màxima col·laboració amb els Tribunals de Justícia per a l’aclariment dels fets investigats.

3.- Comparèixer en el procediment penal obert en defensa del Club i dels seus socis. Els socis del FC Barcelona poden tenir la plena seguretat que el seu Club ha actuat sempre dins de la legalitat i que la seva Junta Directiva defensarà la reputació de l’Entitat, una de les més representatives del nostre país, amb totes les conseqüències i davant les instàncies que calguin.

4.- Manifestar que el FC Barcelona sempre ha complert amb les seves obligacions tributàries en temps i forma, i que ha mantingut, en el seu compliment, la més estricta col·laboració amb l’Administració Tributària. El FC Barcelona no deu res a Hisenda.

5.- Reafirmar la seva convicció que, en relació amb el citat fitxatge, el Club ha complert escrupolosament les seves obligacions fiscals segons l’estat de coneixement que en el seu moment tenia dels contractes i negocis subscrits i d’acord amb la bona fe contractual.

6.- A la vista de l’existència d’una possible divergència interpretativa sobre l’abast de les seves obligacions fiscals derivades de la citada contractació, per saldar qualsevol possible deute tributari derivat d’aquesta operació, i per millor defendre el bon nom i reputació del nostre Club, el FC Barcelona ha procedit aquest matí a la presentació de la corresponent autoliquidació complementària. Aquesta autoliquidació complementària té un import global de 13.550.830,56 euros (tretze milions cinc-cents cinquanta mil vuit-cents trenta euros amb cinquanta-sis cèntims), i té com a objectiu donar cobertura a les eventuals interpretacions que es puguin donar a tots els contractes signats amb motiu del fixatge del jugador Neymar, malgrat que estem convençuts de la licitud de l’inicial compliment de les obligacions fiscals.

7.- Que aquesta regularització voluntària presentada en temps i forma s’entén sense perjudici que la conformitat a dret del deute tributari sigui determinada definitivament per la jurisdicció competent, fet pel qual el Club fa reserva expressa d’accions en aquest sentit.

Aquesta tarda la Junta Directiva es reunirà com estava previst en sessió ordinària i seguirà tractant els assumptes relacionats amb aquesta qüestió, així com els temes ja previstos en l’ordre del dia.

Força Barça
Força Barça

Relacionat Amb aquest contingut

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut