Drets i obligacions del soci

Drets i obligacions del soci

Coneix els drets i les obligacions dels socis del FC Barcelona

Obligacions dels socis

L'article 11è dels Estatuts del FC Barcelona, que tracta sobre les obligacions dels socis, entre d'altres punts, conté:

  • Complir els Estatuts del Club, els acords de l’Assemblea General, els reglaments interns i les normes que acordi la Junta Directiva en l’exercici de les facultats que té reconegudes.
  • Exercir tots els drets que li atorga la seva condició de soci amb la dignitat i el respecte que mereixen la imatge, el bon nom i la projecció pública de l’Entitat i, pel que fa als drets de participació en les activitats del Club i als de lliure expressió i manifestació, amb el respecte a l’honor, a la dignitat i a la intimitat que mereixen els altres socis, compromissaris, directius, esportistes, jugadors, tècnics, empleats, o qualsevol altra persona vinculada al Club.

Drets dels socis

L'article 10è dels Estatuts del FC Barcelona, que tracta sobre els drets dels socis, conté dos punts que fan referència als socis abonats:

  • A assistir als esdeveniments esportius organitzats pel Club d’acord amb les localitats que en cada moment tinguin assignades els  socis en funció de les disponibilitats existents. Per a cada instal·lació o modalitat esportiva del Club, només és possible concedir per a les seves localitats un únic abonament a favor d’un únic soci.
  • Queda expressament prohibida la cessió onerosa per part dels socis abonats del dret a assistir a esdeveniments esportius en les localitats objecte dels abonaments, excepte quan la cessió es faci mitjançant o a favor del Club mateix.
    Els abonaments de temporada per l’accés o ús de qualsevol de les instal·lacions i/o serveis del Club són propietat del FCB. Qualsevol regulació d’ús, de preu, de renovació, d’assignació o de cancel·lació és potestat exclusiva del FCB. El soci abonat té un dret d’ús temporal sobre aquest.

L’ús de l’abonament és responsabilitat del soci titular a tots els efectes.

Força Barça
Força Barça

Relacionat Amb aquest contingut

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut