Altes de soci adult (majors de 15 anys)

Altes de soci adult (majors de 15 anys)

Condicions i requisits per a les altes de soci categoria adult

Noves altes de soci:

1. Alta ordinària:

Familiars fins a segon grau de socis actual

Les relacions de parentiu acceptades són:

 • Entre pares i fills
 • Entre avis i néts
 • Entre matrimonis i parelles de fet (inscrits en registre)
 • Entre germans i cunyats
 • Entre sogres i gendres
 • Entre tiets i nebots
 • Entre cosins

* Els socis menors d’edat no poden habilitar l’alta d’un adult.

Per acreditar familiaritat es demanarà al sol·licitant la següent documentació oficial:

 • Fotocòpia del DNI o document oficial d’identificació del soci
 • Fotocòpia del DNI o document oficial d’identificació del sol·licitant
 • Fotocòpies de llibre de família, el registre o algun altre document oficial que n'acreditin la familiaritat

Seria preferible tenir també la clau i el número de soci del familiar que apareixen en el carnet de soci.

Persones que hagin estat sòcies del Club anteriorment, amb un mínim de pertinença de dos anys consecutius.

L’única forma de fer-se soci del Club és adreçant-se a l’Oficina d’Atenció al Barcelonista. El carnet es fa al moment.

Familiars de primer grau de persones que hagin estat sòcies del Club anteriorment, amb un mínim de pertinença de dos anys consecutius, i que van ser baixa per defunció.

Només podrà validar una nova alta de soci si ha passat un màxim de 2 anys des del moment de la defunció.

Tres anys de permanència al carnet de compromís

Un cop superats els tres anys, el Club comunicarà per escrit al titular que té la possibilitat de cursar la sol·licitud d’ingrés com a soci del FC Barcelona.

Tres anys d’antiguitat del Carnet del Penyista 

Els penyistes que hagin superat els tres anys consecutius d’antiguitat com a titulars del Carnet del Penyista també podran ser socis del Club. Per a poder fer aquest tràmit, s’haurà de demanar amb antelació a la Confederació Mundial de Penyes del FC Barcelona un certificat que ho acrediti.

2. Alta extraordinària:

Si no es reuneixen les condicions per fer una alta de soci ordinària, l’accés a la condició de soci s’assoliria de forma excepcional i per aprovació en sessió de Junta. La Junta Directiva té la potestat d’autoritzar noves altes de soci en els casos i excepcions que es puguin considerar oportuns.
El pagament de la quota d'alta s'haurà de fer en efectiu o amb targeta de crèdit.

L'alta de soci té un preu de 185 €, i és vàlida fins al 31 de desembre del 2020. 

La quota anual es de 185 €.

Com puc ser soci si no compleixo cap dels supòsits anteriors?

Lot de benvinguda*

Fes-te soci i emporta’t aquest exclusiu lot de benvinguda:

 • Carnet de soci personalitzat amb foto
 • Estatuts del club
 • Insígnia 
 • Carta de benvinguda
 • Diploma personalitzat

 *Els elements poden variar al llarg de la temporada

Força Barça
Força Barça

Relacionat Amb aquest contingut

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut