Convocatòria i ordre del dia

Convocatòria i ordre del dia

L'Assemblea General Ordinària i Extraordinària de Socis del FC Barcelona se celebrarà el diumenge 20 de juny al Camp Nou

La Junta Directiva del Futbol Club Barcelona, en reunió de data 3 de juny del 2021 (i modificada a data 4 de juny) i en compliment del que s’estableix a l’article 27è dels Estatuts, ha acordat convocar l’Assemblea General, que excepcionalment serà: 1) Ordinària, ja que la corresponent a la temporada 2019/2020 no es va poder celebrar en el termini establert pels Estatuts a causa de la situació sanitària; i, 2) Extraordinària respecte d’altres temes. L’Assemblea se celebrarà el proper dia 20 de juny al Camp Nou, a les 15.00 hores en primera convocatòria i a les 15.30 hores en segona, i amb el següent

                                           ORDRE DEL DIA

 1. Informe del President

 2. Informe i aprovació, si escau, de la liquidació de l'exercici econòmic corresponent a la temporada 2019/2020 segons comptes formulats, aprovats i signats en data 17 d’agost del 2020 per la Junta Directiva vigent en aquella data.

 3. Informe i aprovació, si escau, del pressupost de l'exercici econòmic corresponent a la temporada 2020/2021 aprovat en data 26 d’octubre del 2020 per la Junta Directiva vigent en aquella data.

 4. Aprovació d’operacions de refinançament del Club, amb un o més operadors, per import total de fins a 525 M€.

 5. Ratificació dels nomenaments de membres de la Junta Directiva d’acord amb el que disposa l’article 20.10 dels Estatuts.

 6. Ratificació dels membres de la Comissió Econòmica en virtut de l’article 20.10 dels Estatuts.

 7. Informe i aprovació de la proposta de reforma dels Estatuts. (Degut al canvi de data de l'Assemblea, aquest punt de l'ordre del dia queda sense efecte).

 8. Informe del Síndic dels Socis i Sòcies.

 9. Informe antecedents, situació actual i, si escau, decisions sobre la SUPERLLIGA.

 10. Propostes de socis d'acord amb el que estableix l'article 20.11 dels Estatuts.

 11. Torn obert d'intervencions.

Així mateix, la Junta Directiva ha acordat sol·licitar la presència d’un notari per tal que comparegui a l’Assemblea i aixequi acta dels acords que s’hi adoptin.

Barcelona, 4 de juny del 2021

 

Força Barça
Força Barça

Relacionat Amb aquest contingut

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut