Campus Barça

Campus Barça

Un projecte de barri i de ciutat

OFICINES DEL FC BARCELONA

Serveis administratius del FC Barcelona (18.585 m2 de sostre), espai lliure privat d’ús públic, i les actuals oficines de l’OAB, que continuaran existint en la mateixa localització.

ESPAIS OBERTS

Es preveu l’obertura d’aquests espais amb la finalitat d’integrar l’àmbit de la MPGM al barri i a la ciutat. Addicionalment s’estableix la possibilitat de desenvolupar un conjunt d’activitats que permetin, per una banda, dinamitzar aquest espai i oferir als veïns i visitants espais de lleure, i, per altra banda, reduir l’impacte en matèria de mobilitat que es produeix en aquells dies durant els quals se celebren esdeveniments esportius i culturals a les instal·lacions del Club.

PÀRQUING

Per tal de crear una zona de vianants i accessible per a tothom, el projecte preveu un aparcament en subsòl de 3.200 places de pàrquing i 1.000 pla-ces de motos, i una zona amb recàrrega per a vehicles elèctrics.

NOUS USOS TERCIARIS

Es crea una zona amb clau 18, l’ús principal de la qual serà terciari, amb la implantació d’oficines (18.500 m2 de sostre). Així mateix, es preveu que part de la superfície i el sostre es destini a ús hoteler (9.500 m2 de sostre). Aquest espai pretén complementar la potent activitat esportiva.

Aquesta zona, que ocupa una part residual de la superfície de l’àmbit (5.242 m2 de sòl), ha de servir per convertir les instal·lacions del Club en un nou punt d’atracció internacional i local en l’àmbit esportiu i d’activitat econòmica per a la ciutat de Barcelona.

MASIA DE CAN PLANES

Es redactarà un Pla Especial Urbanístic Integral, per a la Masia de Can Planes, en el que es determinarà les condicions per a la seva rehabilitació.

METRO L9

Àmbit actualment afectat per la futura implantació de la parada de metro de la Línia 9, amb l’objectiu de millorar la mobilitat en funció de les necessitats de l’ús principal esportiu de l’àmbit.

USOS COMPLEMENTARIS

També es preveuen per completar la plena funcionalitat de les oficines del Club i l’OAB com succeeix actualment i és habitual en aquestes instal·lacions. En concret, es preveu implantar un màxim de de 7.000 m2 de sostre repartits en tota la finca del FCB per a usos de restauració, serveis o comercials oberts tots els dies de l’any.

Urbanisme

PER QUÈ CAL UNA TRANSFORMACIÓ URBANÍSTICA?

Tota transformació urbana ha de respondre a tres punts bàsics: a una necessitat, a una voluntat i a un consens. L’Espai Barça i la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) que comporta, neixen d’una necessitat molt evident. L’estat actual es caracteritza per:

• Unes instal·lacions obsoletes.

• Un espai lliure sense interès.

• Un conjunt d’edificis discordant en l’espai i en el temps.

• Una gran barrera enmig del barri de les Corts.

OBJECTIUS DE LA MODIFICACIÓ URBANÍSTICA

L’Espai Barça implica una transformació urbana a través de la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM), que pretén establir una solució millorada i integral en l’ordenació urbanística dels terrenys on s’ubiquen les instal·lacions esportives del Club al barri de les Corts (19,4 hectàrees) i del seu entorn immediat (8,1 hectàrees). En total, la MPGM transforma 27,5 hectàrees i, alhora, la seva relació amb el barri i Barcelona, i potencia una nova centralitat a la ciutat.

LÍNIES DE TREBALL

TRACTAMENT DE L’ESPAI, PÚBLIC I PRIVAT

• Espai urbà de qualitat, permeable, sense barreres arquitectòniques.

• Eliminació de la tanca perimetral.

• Urbanització de l’espai privat perquè estigui al mateix nivell de l’espai públic extern.

LA DEFINICIÓ DE L’EDIFICACIÓ ESPORTIVA O COMPLEMENTÀRIA

• El Camp Nou es remodelarà integralment, mantenint l’essència del 1957, però obert, cobert i modern.

• El futur Palau Blaugrana serà una instal·lació polivalent amb pista annexa, pista de gel i camps per a la Barça Escola.

• Edificis de serveis administratius del Club: S’unifica l’activitat diària del Club i se situa de manera eficient, ja que actualment es troba dispersa per les instal·lacions.

• Edificis de serveis i restauració complementen l’activitat esportiva i donen servei als visitants.

• Nous usos terciaris que generin activitat econòmica al barri, que omplin de contingut els grans espais generats i que garanteixin la cohesió.

TRACTAMENT I MILLORA DE LA MOBILITAT DEL BARRI

• Reforma viària: Redimensionat i canvis del traçat dels carrers.

• Priorització de vianants.

• Ampliació de la xarxa de carrils bici.

• Millora de les bosses d’aparcament.

• Millora de les vies d’accés dels veïns en dies de partit.

• Nova disposició de bicicletes, motos i autocars.

• Nou aparcament, que permetrà eliminar els actuals aparcaments de superfície, i es passarà al subsòl.

Força Barça
Força Barça

Relacionat Amb aquest contingut

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut