Organització

Organització

Comissió Gestora

Comissió Gestora.
Comissió Gestora.

Com a membres de la Comissió Gestora han estat designades les següents persones:

  • Carles Tusquets Trias de Bes, president
  • Joan Ramon Ramos i Raich, vicepresident
  • Joan Lluís Garcia Jobal, tresorer
  • Josep Maria Mir Padulles, secretari
  • Miquel Lladó Casadevall, vocal
  • Josep Maria Xercavins Lluch, vocal
  • Àlex Tintoré i Espuny, vocal

Tal com preveuen els Estatuts, la Comissió Gestora ha d’exercir les funcions de govern, administració i representació que escauen a la Junta Directiva, però limitades als actes necessaris i imprescindibles per al manteniment de les activitats normals del Club i la protecció dels seus interessos. La funció principal de la Comissió Gestora és la convocatòria d’eleccions per constituir una nova Junta Directiva, cosa que ha de fer en el termini de tres mesos des que els seus membres hagin pres possessió dels seus càrrecs.

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut