Comunicat Compliance

Comunicat Compliance "Intermediació Sr Guillem Laporta"

Arran de la publicació en data 30 de novembre de 2022 de l’article La firma de intermediación de jugadores del hijo de Laporta participa en fichajes del Barça l’Àrea de Compliance inicia una investigació per tal de verificar si els fets poden ser constitutius d’un incompliment de la normativa interna del Club i legislació vigent en matèria de conflicte d’interessos i autocontractació, prohibida expressament a l’article 147 del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les Entitats Esportives de Catalunya que indica que els directius no poden “contractar per mitjà de les seves empreses, o en nom de tercer, amb la pròpia entitat esportiva on s’exerceix funcions directives. Aquesta prohibició d’autocontractació afecta les empreses dels seus cònjuges, persones vinculades amb una relació de convivència anàloga i dels seus descendents o ascendents”. 

Actuacions realitzades

L’Àrea de Compliance del FC Barcelona, d’acord amb el que estableixen els seus protocols interns, davant dels fets denunciats públicament per part del mitjà de comunicació mencionat, ha iniciat diverses actuacions per tal de poder verificar els fets.

En el marc de les actuacions realitzades s’han dut a terme una sèrie d’entrevistes tant amb les persones afectades com amb altres membres de les àrees de Futbol i Finances del Club. Del conjunt de reunions s’ha pogut constatar que en cap cas el Sr. Guillem Laporta ha participat en les operacions d’intermediació per als traspassos o cessions relatius a les operacions Alonso-Lenglet-Dest (ni cap altra). En aquest sentit, el director de Futbol, el Sr. Mateu Alemany, manifesta que el Sr. Guillem Laporta mai ha participat a cap reunió o negociació en cap de les operacions Alonso-Lenglet-Dest, ni en cap altra, i que els responsables i treballadors de l’Àrea coneixen indubtablement la normativa interna del Club, així com la legislació vigent en matèria de conflicte d’interessos i autocontractació.

Paral·lelament des de l’Àrea de Compliance s’han efectuat accions concretes per tal de verificar si ha existit cap vincle entre el Club i la societat Top Level Football 77 S.L.. Del resultat d’aquestes es pot  constatar que no s’ha efectuat mai cap pagament a la mencionada mercantil, i que tampoc existeix cap registre de relació entre el Club i Top Level Football 77 S.L. dins els sistemes del FC Barcelona, és a dir, es pot afirmar que no s’ha realitzat cap operació entre el Club i aquesta societat.

Així, després de les entrevistes amb el President Sr. Joan Laporta i el Sr. Guillem Laporta es pot constatar que existeix per part de tots dos una plena convicció que el Sr. Guillem Laporta no pot participar en cap operació professional amb jugadors del Club, respectant els Estatuts del FC Barcelona, el Codi Ètic, la resta de normativa interna i la legislació vigent.

En darrer terme, en relació amb Raúl Verdú, intermediari relacionat amb el Sr. Guillem Laporta en el mencionat article, coincideixen a informar:

  • Que ambdós desenvolupen la seva professió d’intermediaris en el món del futbol com a autònoms, amb independència l’un de l’altre, realitzant ambdós les col·laboracions i feines que esporàdicament els ofereix el mercat. 
  • Que no existeix cap operació i per tant facturació directa o indirecta que, des del Club i/o jugador vinculat amb el FC Barcelona hagi causat un benefici patrimonial en favor del Sr. Guillem Laporta, ni des de la mercantil Top Level Football 77 S.L, ni des del Sr. Raúl Verdú.
  • Que efectivament la societat Top Level Football 77 S.L es va constituir fa pocs mesos per part dels Srs. Guillem Laporta i Raúl Verdú en previsió a l’eventualitat de si haguessin ocasionalment de prestar els seus serveis de manera conjunta, fet que no s’ha produït fins ara, atès que la societat es troba plenament inactiva, segons manifesten i així es pot acreditar en el Registre Mercantil. 
  • Que el jugador del Cadet A del FC Barcelona està sent representat efectivament per Raul Verdú en exclusiva, sent el Sr. Verdú amic personal del pare del jugador, també exfutbolista.

Conclusió

Des de l’Àrea de Compliance es conclou que amb la informació que s’ha pogut obtenir fins a la data d’avui no s’ha pogut acreditar cap incompliment de la normativa interna del Futbol Club Barcelona ni la legislació vigent en matèria d’incompatibilitats, conflicte d’interessos i autocontractació dels directius del Club. Sergi Atienza i Sierra
Cap de Compliance del Futbol Club Barcelona

 

Força Barça
Força Barça

Relacionat Amb aquest contingut

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut