L’exercici econòmic de la temporada 2019/20 es tanca amb unes pèrdues de 97 milions d'euros, provocades pels efectes de la Covid-19

L’exercici econòmic de la temporada 2019/20 es tanca amb unes pèrdues de 97 milions d'euros, provocades pels efectes de la Covid-19

L’impacte de la pandèmia implica una reducció de 203 milions d’ingressos i s’estima que sense aquesta s’haurien superat els mil milions d’ingressos i tancat amb un benefici de 2 milions

El FC Barcelona ha presentat públicament els comptes del tancament de l’exercici econòmic 2019/20, que s’haurà de sotmetre a l’aprovació dels socis compromissaris a l’Assemblea General Ordinària convocada per al proper 25 d’octubre, sempre que es pugui celebrar preservant la salut de tots els participants i seguint les recomanacions de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. El vicepresident Jordi Moix ha detallat el balanç d’una temporada marcada pels efectes de la pandèmia de la Covid-19, que ha provocat importants conseqüències sanitàries i socials arreu del món, i importants efectes econòmics en els comptes del Club.  Així, el Barça ha tancat l’exercici amb uns ingressos de 855 milions d’euros, per sota dels 1.047 milions fixats en el pressupost, que també pronosticava uns beneficis d’11 milions d’euros. Finalment, el resultat ha estat de 97 milions deuros de pèrdues després d’impostos, en gran part com a conseqüència de la caiguda d’ingressos derivats dels efectes de la pandèmia.

El FC Barcelona no ha estat immune a la irrupció de la Covid-19, però les seves conseqüències han afectat de ple tota la indústria de l’esport, amb unes caigudes d’ingressos generalitzades en els clubs de les principals lligues a causa de les restriccions que es van haver d’aplicar per frenar el contagi, com la paralització de les competicions primer i la tornada posterior amb la disputa dels partits a porta tancada. Unes pèrdues d’ingressos que, segons l’ECA, arriben als 4.000 milions d’euros i el Barça, com un dels clubs més grans d’Europa i amb una gran diversificació dels seus ingressos, és dels més afectats.


Cal recordar que la pandèmia del coronavirus va suposar l’establiment de l’estat d’alarma per part del govern de l’estat espanyol el 14 de març del 2020, que en conseqüència va comportar la paralització de les competicions esportives professionals, així com el tancament total de les instal·lacions del Club. Un cop es van aixecar les restriccions sanitàries, el Barça va poder tornar a obrir parcialment les seves portes, complint amb totes les mesures de protecció i higiene establertes per les autoritats, i amb data d’11 de juny, es va restablir la competició de Lliga, però sense públic.

El Club va patir econòmicament les conseqüències derivades dels partits a porta tancada, o la cancel·lació de la competició de l’Eurolliga de bàsquet, i per aquest motiu es va generar també una pèrdua d’ingressos. La falta de turistes i visitants a la ciutat de Barcelona a causa de la reducció i les limitacions aplicades al turisme internacional també van tenir com a conseqüència la falta de visitants a les instal·lacions blaugrana, i això va provocar una caiguda d’ingressos en apartats com les visites al Camp Nou Experience o la venda de productes a les botigues oficials.

Tot això s’ha traduït en una caiguda d’ingressos i despeses, que s’ha sumat a l’efecte de l’ajornament de les competicions esportives com la Lliga i la Champions League més enllà del 30 de juny, que marca el final de l’exercici econòmic, d’acord amb els Estatuts. Aquesta divergència entre el final de l’exercici econòmic i el restabliment de l’activitat esportiva va obligar a traspassar a l’exercici econòmic 2020/21 una sèrie d’ingressos i despeses que en una temporada regular s’haurien comptabilitzat la temporada 2019/20.

Així, l’efecte combinat de la pandèmia i del traspàs d'ingressos i despeses comptables la temporada 2020/21 ha suposat uns menors ingressos estimats pel Club de 203 milions d’euros i unes menors despeses estimades de 74 milions d’euros. Cal destacar aquest esforç en el control i la reducció de despeses que ha fet el Club per fer front a la caiguda d’ingressos que ha permès aquest estalvi de 74 milions (-7%) respecte a l’escenari sense pandèmia, que estima que sense la Covid-19 s’haurien pogut aconseguir uns ingressos de 1.059 milions, la qual cosa hauria suposat una nova temporada de rècord en la generació d’ingressos, superant la barrera dels 1.000 milions que estava prevista en el Pla Estratègic 2015-2021. Per tant, si el Club no hagués sofert els efectes de la Covid-19, s’estima que el resultat comptable de l'exercici hauria resultat en 2 milions d’euros de beneficis, en lloc dels actuals -97 milions de pèrdues.

Ingressos de 855 milions, 18% menys del pressupostat

La xifra d’ingressos d’explotació de 855 milions d’euros de l’exercici 2019/20 suposa una reducció del -14% respecte als 990 milions d’euros de l’exercici anterior (disminució de -135 milions d’euros) i del -18% per sota dels 1.047 milions d’euros pressupostats. La xifra d’ingressos aquesta temporada queda marcada de manera significativa, com hem comentat, per la pandèmia mundial de la Covid-19.

L’àmbit més afectat pel que fa a la pèrdua d’ingressos ha estat el Comercial, que ha sumat 297 milions d’ingressos (-9% respecte a l’exercici anterior) i ha tingut un impacte estimat a causa de la Covid de -72 milions, entre altres raons, per la pèrdua en la capacitat de tancar determinats acords comercials que estaven en un estat avançat de negociació abans de la pandèmia (-37 milions), així com les pèrdues associades a la comercialització de productes en les botigues oficials del Club (-35 milions).

En l’apartat de l’explotació de l’Estadi i altres instal·lacions s’han aconseguit 162 milions d’euros d’ingressos (-24% respecte a la temporada 2018/19) però la pèrdua d’ingressos estimada és de 67 milions i prové principalment del retorn parcial d’abonaments als socis, la pèrdua de taquillatges pels partits a porta tancada (-47 milions) i la pèrdua d’ingressos d’explotació d’instal·lacions com el Museu (-18 milions) i esdeveniments i restauració a l’Estadi (-3 milions).

Per la part d’ingressos de Mèdia i drets de TV, s’han aconseguit 249 milions, però s’han reduït un -17% respecte a l’exercici anterior, amb una caiguda de 35 milions per culpa de la Covid-19. L’ajornament de les competicions ha generat que part dels ingressos televisius per la Lliga i la UEFA Champions League s’hagin traslladat a la temporada comptable 2020/21.

Per últim, en l’epígraf d'Altres i traspassos, de 148 milions d’euros d’ingressos, s’estimen 29 milions d’impacte per la Covid-19 en concepte dels traspassos que s’haurien realitzat a la finalització de la competició domèstica, i que no s’han pogut fer. La represa de les competicions al juny ha provocat que el mercat d’estiu 2020 s’hagi ajornat, i ha derivat en una menor quantitat de moviments, a 30 de juny, del que és habitual. Respecte a l’exercici anterior, en aquest apartat de  traspassos i cessions hi ha hagut una disminució de -19 milions d’euros. Altres ingressos, que inclouen partides diverses d’ingrés, sumen un total de 53 milions.

Les despeses disminueixen un -2%

Les despeses d’explotació disminueixen un -2% en relació amb la temporada anterior, i passen de 973 milions a 955 milions d’euros gràcies a l’aplicació per part del Club de mesures de control i de reducció de despeses per frenar la caiguda d’ingressos derivat de la pandèmia que han suposat l’estalvi de 74 milions respecte als 1.029 milions de despeses estimades en un escenari sense Covid-19. Una de les principals accions dutes a terme per reduir la despesa en salaris esportius ha estat l’aplicació dels acords de reducció salarial i ERTOs negociats i aplicats durant la temporada  de 35 milions (-5%), així com per la baixada dels variables per la no consecució de la Lliga i pel traspàs dels variables de classificació a quarts de final de UCL la temporada 2020/21.

Respecte als salaris no esportius, es mantenen en línia respecte a la temporada anterior, i han estat també afectats per la inclusió del personal no esportiu en un ERTO, amb la qual cosa s’ha aconseguit un estalvi de 2 milions (-3%).

Les despeses de gestió han disminuït un -10%. Aquesta variació és a causa de la disminució d’algunes despeses com a conseqüència directa de la Covid-19 de 32 milions (partits a porta tancada, disminució de desplaçaments, neteja, etc.), així com als esforços aconseguits pel Club per tal de reduir l’impacte econòmic de la pandèmia.

Situació del balanç econòmic

El deute net a 30 de juny del 2020 és de 488 milions d’euros. Tenint en compte que el total de les inversions realitzades en el desenvolupament de l’Espai Barça és de 109 milions d’euros, el deute ajustat segons els Estatuts és de 379 milions d’euros, i se situa la ràtio estatutària marcada en l’article 67è dels Estatuts del Club, de Deute/EBITDA, en 3,64, per sobre del límit màxim marcat de 2. Tot i així, sense la irrupció de la pandèmia el Club considera que aquest deute s’hauria situat en 363 milions d’euros, que un cop descomptades les inversions extraordinàries seria de 254 milions d’euros. Per tant, sense un context de pandèmia, i tenint en compte que l’EBITDA també hauria estat superior, el Club considera que la ràtio estatutària s’hauria situat en 1,11.

Quant a les inversions esportives dels últims 10 anys, el Club porta invertits 1.682 milions d'euros en fitxatges de jugadors, i ha aconseguit generar 944 milions d'euros en vendes. Per tant, l'impacte net ha estat de 738 milions d'euros en els últims deu anys, és a dir, una mitjana d'inversió neta de prop de 74 milions d'euros anuals.

A nivell de tresoreria i actius líquids equivalents, el Club tanca l’exercici amb una caixa disponible de 164 milions d’euros.

Pel que fa al patrimoni net, durant vuit temporades el Club ha estat capaç de millorar-lo per enfortir-se, i ha aconseguit 193 milions de beneficis. Amb les pèrdues de -97 milions de l’exercici 2019/20, el patrimoni net ha disminuït però s’ha aconseguit mantenir en positiu, i se situa a tancament de juny amb un saldo positiu de 35 milions d’euros.

Durant la temporada 2019/20 s’han dut a terme inversions en immobilitzat material i intangible no esportiu per import de 50 milions d’euros, dels quals la part principal, 29 milions, correspon a inversions de l’Espai Barça. També s’han realitzat millores i canvis de gespa en dos camps a la Ciutat Esportiva. En l’àmbit de noves tecnologies i serveis digitals s’han fet millores als sistemes corporatius, als sistemes de gestió de venda d’entrades i s’ha desenvolupat un nou CRM.

Les inversions patrimonials acumulades des de la temporada 2010/11 arriben als 194 milions d’euros, que sumades als 109 milions d’euros invertits en Espai Barça i projectes extraordinaris situen el total d’inversions patrimonials dels últims 10 anys en 303 milions d’euros.

En resum, des de l’estiu del 2010 s’han generat 96 milions de patrimoni net (193 sense impacte Covid-19), una inversió neta en jugadors de 738 milions (74 per temporada) i 303 milions d’inversió patrimonial.

Estimació del pressupost 2020/21

Pel que fa al pressupost de la temporada 2020/21, les xifres no estan encara tancades i aprovades per la Junta Directiva, a l’espera del tancament del mercat de fitxatges que finalitza aquesta nit, però Jordi Moix ha fet un avançament amb unes xifres estimades de 791 milions d’euros d’ingressos ordinaris previstos.

De fet, l’exercici de la temporada 2020/21 preveu grans reptes amb una caiguda d’ingressos de 199 milions d’euros respecte a l’últim any sense Covid-19 (temporada 2018/19), on hi va haver uns ingresos de 990 milions.

Aquest pressupost estimat de 791 milions d’euros d’ingresos, que es preveu que pugui tenir canvis en els propers dies, abans que la Junta Directiva els aprovi per presentar-los a l’Assemblea de Compromissaris prevista pel 25 d’octubre, s’ha realitzat basant-se en una sèrie d’hipòtesis, com per exemple que el Camp Nou pugui obrir al públic al desembre amb un 25% de l’aforament o que es pugui produir una recuperació progressiva fins a aconseguir el 100% al febrer. També en l’apartat de Mèdia es preveu un impacte de majors ingressos per drets de TV corresponents a la finalització de la temporada 2019/20 entre el juliol i l’agost. Es preveu també una recuperació progressiva del turisme amb un efecte directe a la venda de marxandatge a les botigues del Club durant els últims mesos de l’exercici. I per últim, en l’apartat de traspassos, es preveu una quantitat lleugerament menor que en temporades anteriors a causa del context de mercat provocat per la pandèmia.

 

Força Barça
Força Barça

Relacionat Amb aquest contingut

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut