El Passaport Infantil

Per poder disposar del Passaport Infantil, s'haurà de cursar la petició personalment a l’Oficina d’Atenció al Barcelonista. La sol·licitud l'haurà de fer un dels tutors legals del nen i caldrà que porti el seu DNI i el llibre de família.

S’ha de fer mitjançant la identificació del soci menor, que ha de ser no abonat i fins als 14 anys d'edat. També necessitarem les dades dels pares o tutors legals.

Cada infant soci tindrà dret a una petició de carnet, personal i intransferible.

 

 

ACTIVA EL PASSAPORT INFANTIL